21 Οκτ 2010

Εξόφληση τιμολογίων σε 30 μέρες

Την υποχρεωτική εξόφληση εντός 30 ημερών των λογαριασμών που αφορούν την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών προβλέπει κοινοτική οδηγία, η οποία εγκρίθηκε χθες από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τα νοσοκομεία η προθεσμία για την εξόφληση είναι 60 ημέρες.

Με τους νέους κανόνες, που θα τεθούν σε ισχύ, μόλις ενσωματωθεί η εν λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, θα εξασφαλίζεται ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις δε θα αντιμετωπίζουν πλέον οικονομικά προβλήματα λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές των λογαριασμών από τις δημόσιες αρχές ή από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

Αναλυτικότερα, προβλέπεται ότι στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων η γενική προθεσμία θα είναι τριάντα ημέρες, εκτός και αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό μέσα στο συμβόλαιο. Θα είναι δυνατή η επέκταση της προθεσμίας πληρωμής στις εξήντα ημέρες, εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνούν. Η επέκταση της προθεσμίας στις εξήντα ημέρες θα μπορεί να γίνει εφόσον αυτό «δηλώνεται ρητά» από τον πιστωτή και το χρεώστη στο συμβόλαιο και εφόσον κάτι τέτοιο δεν είναι «ιδιαιτέρως επιβαρυντικό» για τον πιστωτή.

Για τις συναλλαγές μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικών επιχειρήσεων, ο γενικός κανόνας είναι οι τριάντα ημέρες. Εάν τα δύο μέρη επιθυμούν να επεκτείνουν την περίοδο πληρωμής αυτό πάλι πρέπει να «δηλώνεται ρητά» και να «στοιχειοθετείται με αντικειμενικά επιχειρήματα με βάση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συμβολαίου». Με την απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφάλισε ότι οι δημόσιες αρχές δε θα μπορούν ποτέ να καθυστερήσουν τις πληρωμές τους πέρα από το όριο των εξήντα ημερών.

ΣΎμφωνα με την απόφαση, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν προθεσμία πληρωμής εξήντα ημερών για τους δημόσιους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Αυτό γίνεται λόγω της ιδιαίτερης φύσης αυτών των οργανισμών, όπως είναι τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία χρηματοδοτούνται κυρίως από αποζημιώσεις μέσω των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.