15 Οκτ 2011

Εργοδότες και ασφαλιστικά ταμεία από το 2012 θα παρακρατούν την εισφορά αλληλεγγύης

ΣE ανατροπή του τρόπου με τον οποίο θα καταβάλλεται η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης οδηγεί η τροπολογία που κατέθεσε το Yπουργείο Οικονομικών στο πολυνομοσχέδιο.

Η βασικότερη αλλαγή που επέρχεται είναι η παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς του 2012 από τους μισθούς ή τις συντάξεις ενώ το τέλος επιτηδεύματος ενσωματώνεται στην εκκαθάριση της φορολογίας εισοδήματος. Αναλυτικότερα, οι αλλαγές είναι οι εξής:

Οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία θα παρακρατούν την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και θα την αποδίδουν στο Δημόσιο.

Τυχόν διαφορά επί της εισφοράς, που θα προκύψει αν υπάρχουν και άλλα εισοδήματα πέραν της μιας μισθωτής εργασίας ή σύνταξης, καθώς και η έκτακτη εισφορά για τα εισοδήματα που αποκτώνται το 2011 θα εμφανίζονται στο σημείωμα που αποστέλλεται με την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Δηλαδή, μετά την εκκαθάριση της δήλωσης εισοδήματος που θα υποβληθεί την άνοιξη του 2012, στο σημείωμα θα συμπεριληφθεί, εκτός του επιπλέον φόρου εισοδήματος που μπορεί να προκύψει, η έκτακτη εισφορά για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011.

Τα ποσά της έκτακτης εισφοράς που θα παρακρατούνται και αποδίδονται από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο θα αναγράφονται ευκρινώς στη βεβαίωση αποδοχών που δίνουν κάθε χρόνο από το 2013 και μετά και βάσει της οποίας υποβάλλεται η δήλωση εισοδήματος.

Από του χρόνου, στο εκκαθαριστικό σημείωμα της δήλωσης εισοδήματος θα συμπεριλαμβάνεται και το τέλος επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που αφορά το οικονομικό έτος 2012.

Η έκτακτη εισφορά που αφορά τα εισοδήματα που αποκτώνται το 2011 θα πληρωθεί το 2012.

Η έκτακτη εισφορά των εισοδημάτων που θα αποκτώνται από 1.1.2012 θα παρακρατείται κάθε μήνα με τον μηνιαίο μισθό και τη σύνταξη περιορίζοντάς τα ανάλογα. Η παρακράτηση της εισφοράς θα γίνεται με τον συντελεστή που αναλογεί στο ετήσιο εισόδημα από κάθε μισθωτή εργασία. Τα εισοδήματα του 2012 από εργασία ή άλλη πηγή, όπως ενοίκια, θα δηλωθούν στο σύνολό τους με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος την άνοιξη του 2013. Τότε θα έχει πλήρη εικόνα το υπουργείο για το ύψος των εισοδημάτων του φορολογουμένου και θα υπολογίσει τον κεφαλικό φόρο επί του συνόλου αυτών (μισθωτή εργασία, σύνταξη, ελευθέριο επάγγελμα, επιχειρηματική αμοιβή, ενοίκια κ.λπ.). Στο εκκαθαριστικό της δήλωσης εισοδήματος θα συνυπολογιστεί και το τυχόν τέλος επιτηδεύματος.

Εν τω μεταξύ, καταργούνται οι διατάξεις με τις οποίες απαλλάσσονταν από τον φόρο εισοδήματος τα κέρδη μέχρι 30.000 ευρώ των νέων επιτηδευματιών για τα τρία πρώτα χρόνια από την έναρξη της επιχείρησης, εφόσον αυτοί δεν είχαν συμπληρώσει κατά τον χρόνο έναρξης το 35ο έτος της ηλικίας τους. Η κατάργηση έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από την 1-1-2011 και μετά.

Με άλλη διάταξη άλλωστε ορίζεται ότι για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών που υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 ευρώ αποκλειστικά αρμόδια είναι η πενταμελής Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.