3 Ιουν 2010

Αποστέλλεται ο «λογαριασμός» για την έκτακτη εισφορά

Τον «λογαριασμό» για την καταβολή της έκτακτης εισφοράς θα αρχίσουν να λαμβάνουν οι φορολογούμενοι που το 2009 είχαν εισοδήματα 100.000 ευρώ και άνω. Τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα ταχυδρομούνται τις επόμενες ημέρες στους φορολογούμενους για τους οποίους έχει ήδη εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση του 2010. Με εγκύκλιό του, το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα εξής:

1. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται με συντελεστή 1% επί του καθαρού ατομικού εισοδήματος όταν αυτό είναι 100.000 ευρώ και άνω.

2. Εισφορά πληρώνουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, καθώς και οι έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, όσοι έχουν εισόδημα σχολάζουσας κληρονομίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι βουλευτές, οι δικαστικοί.

3. Από την έκτακτη εισφορά εξαιρούνται μόνο:

Η αποζημίωση απολυομένου

Η εφάπαξ παροχή ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών και εφάπαξ βοήθημα δημοσίων υπαλλήλων.

4. Στην εισφορά υπόκεινται όλα τα άλλα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται αυτοτελώς όπως: κέρδη από πώληση μετοχών, μερίσματα, κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, repos, τόκοι καταθέσεων τραπεζών, τόκοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου, τα επιδόματα εφοριακών, τελωνεικών επικίνδυνης εργασίας, οι εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ κ.λπ.

5. Η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φυσικού προσώπου, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του 2010, όταν είναι 100.000 ευρώ και άνω.

6. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται το καθαρό εισόδημα, από όλες τις κατηγορίες.

7. Ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς γίνεται με βάση τα στοιχεία των αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του 2010.

8. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει λάθος στον υπολογισμό της εισφοράς, μπορεί να υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα.

9. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής ο φορολογούμενος θα πρέπει να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εισφοράς.

10. Η έκτακτη εισφορά καταβάλλεται σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις.

11. Η πληρωμή μπορεί να γίνει στις συμβεβλημένες τράπεζες ή σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

12. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την καταβολή της εισφοράς, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.