24 Ιουν 2010

Πότε είναι παράνομα τα πρόστιμα της Εφορίας

Παράνομα και άκυρα θεωρούνται τα πρόστιμα που βάζει η Εφορία για κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις, εφόσον δεν φρόντισε προηγουμένως να καλέσει τον φορολογούμενο να δώσει εξηγήσεις και να κρίνει έτσι καλύτερα τα πράγματα και να αξιολογήσει πιο ολοκληρωμένα εάν πράγματι φέρει ευθύνη για να του επιβληθούν κυρώσεις.

Το ΣτΕ δέχεται ότι η παράλειψη της εφορίας να ζητήσει παροχή εξηγήσεων, αποτελεί παράβαση του Συντάγματος που επιβάλλει να ακούγεται πάντα ο διοικούμενος πολίτης πριν να του επιβληθεί από τη διοίκηση ένα δυσμενές μέτρο.

Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, η συνταγματική αυτή διάταξη παραβιάζεται εφόσον η Εφορία εκδίδει απλά σημείωμα μετά το τέλος του ελέγχου, αφού η φορολογική αρχή είναι υποχρεωμένη (από το Σύνταγμα) «να διασφαλίζει στον φερόμενο ως παραβάτη την ευχέρεια να εκθέτει σχετικά τις απόψεις του». Αν δεν προηγηθεί η κλήση για εξηγήσεις και η ακρόαση του πολίτη, τότε η κύρωση που επιβάλλεται (π.χ. πρόστιμο) είναι άκυρη ως αντισυνταγματική.

Ακρόαση
Περίπτωση να μην προηγηθεί ακρόαση φορολογουμένου μπορεί να υπάρξει, μόνο όταν προκύπτει ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστεί ο φερόμενος ως παραβάτης και να του επιδοθεί η σχετική κλήση για εξηγήσεις, γεγονός όμως το οποίο πρέπει να βεβαιώνει η αρμόδια φορολογική αρχή με ειδική αιτιολογία. Το ΣτΕ επιβάλλει την παροχή εξηγήσεων από τον φορολογούμενο στην αρχή της διαδικασίας, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί εκ των προτέρων νόμιμη η διαδικασία, επειδή η εφορία του επιτρέπει να ζητήσει τη διοικητική επίλυση της διαφοράς μετά την επιβολή του προστίμου, επιδιώκοντας τη μείωση ή και ακύρωσή του.

Η εκ των υστέρων προσβολή του προστίμου, δεν αρκεί για να νομιμοποιήσει τη διαδικασία, αφού δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση «προηγούμενη ακρόαση», όπως απαιτεί το Σύνταγμα.