24 Ιουν 2011

Αποδείξεις: Πλαφόν 300 ευρώ στην επιστροφή φόρου

Πλαφόν στην επιστροφή φόρου από αποδείξεις βάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Το σύστημα αλλάζει και πλέον αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2011 το ανώτατο ποσό επιστροφής ορίζεται στα 300 ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τις τροποποιήσεις που επέφερε το οικονομικό επιτελείο στους πίνακες του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 2011 -2015 οι οποίοι κατατέθηκαν στην Βουλή.

Το υπουργείο προχώρησε στην αλλαγή αυτή καθώς υπολογίζει ότι φέτος από τις επιστροφές απώλεσε έσοδα της τάξης των 612 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά για το τρέχον έτος τα πρόσθετα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο φθάνουν τελικά τα 6,74 δις ευρώ από 6,53 δις ευρώ του αρχικού σχεδίου.

Οι πρόσθετοι φόροι περιορίστηκαν κατά τι στα 2,31 δις ευρώ από 2,45 δις ευρώ.

Για να προκύψει όμως μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε περαιτέρω περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 150 εκατ. ευρώ και ψαλίδισμα των δαπανών των ΟΤΑ κατά 150 εκατ. ευρώ επίσης.

Συνολικά μέχρι το 2015 οι πρόσθετες παρεμβάσεις του Μεσοπρόθεσμου θα αποδώσουν 28,4 δις ευρώ.

Στο μέτωπο της φορολογίας το μεγαλύτερο μέρος των φετινών εσόδων καλύπτεται από τη έκτακτη εισφορά που φθάνει τα 1,38 δις ευρώ.

Από την μείωση του αφορολόγητου εξοικονομούνται 338 εκατ. ευρώ.

Από την μετάταξη των υπηρεσιών εστίασης στον υψηλό συντελεστή Φ.Π.Α 23% τα επιπλέον έσοδα ανέρχονται στα 300 εκατ. ευρώ, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα 250 εκατ. ευρώ και από την αύξηση των τελών κυκλοφορίας στα 100 εκατ. ευρώ.