30 Μαΐ 2008

Τροπολογίες για φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων και ενιαίο τέλος ακινήτων

Καταργούνται οι διατάξεις βάσει των οποίων απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος (παρακράτηση φόρου) οι τόκοι που καταβάλλουν οι ημεδαπές βιομηχανικές ή μεταλλευτικές επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί κ.λπ. σε ξένες τράπεζες λόγω μακροχρόνιων δανείων που έχουν συνάψει για αναπτυξιακούς σκοπούς.

Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για την «Αύξηση Συντάξεων του Δημοσίου, Εισοδηματική Πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις».

Η κατάργηση των παραπάνω διατάξεων κρίνεται αναγκαία, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, καθώς η Κομισιόν έκρινε ότι αυτή αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο.

Επίσης, με δεύτερη τροπολογία που επίσης κατατέθηκε στο ίδιο νομοσχέδιο, απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακινήτων το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και οι Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ