7 Μαρ 2009

Οι δίγραμμες επιταγές και οι κατηγορίες τους

Πώς η άγνοια χρήσης τους μπορεί να οδηγήσει σε φορολογικές κυρώσεις

Γράφει ο
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΤΕΜ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Οικονομολόγος Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δεν μας έφταναν τα υπόλοιπα έχουμε και αυτό… Δίγραμμες επιταγές.
Εμφανίσθηκαν ορατά στη ζωή μας με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν.2992/2002 όπου δημιουργείται υποχρέωση στον φορολογούμενο για την έκδοσή της σε περίπτωση που έχει τιμολόγιο μιας οικονομικής συναλλαγής με αξία μεγαλύτερη των 15.000 ευρώ.

Περισσότερα...