20 Ιαν 2010

Φορολογικά ΚΕΠ παντού, ανατροπές σε εφορίες - τελωνεία

Δημιουργία «φορολογικών ΚΕΠ» σε κάθε πόλη και χωριό της χώρας, κατάργηση εφοριών και τελωνείων, επανασύσταση και αναβάθμιση του ΣΔΟΕ, αλλά και σύσταση Εθνικού Κέντρου Ελέγχου και Επανελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων προβλέπει το σχέδιο για τη ριζική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.

Το σχέδιο αυτό, το οποίο αποτελεί αντικείμενο του κοινωνικού διαλόγου για τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος φορολογικού συστήματος, ανατρέπει το σημερινό σύστημα λειτουργίας και οργάνωσης των 300 ΔΟΥ και των 130 περίπου τελωνείων.

Στόχος του υπουργείου είναι η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων από οποιαδήποτε ΔΟΥ της χώρας ή από μια μόνο υπηρεσία τα Τοπικά Οικονομικά Κέντρα (ΤΟΚ).

Ουσιαστικά πρόκειται για «φορολογικά ΚΕΠ» στα οποία οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους και να ταλαιπωρούνται από υπηρεσία σε υπηρεσία για να πάρουν μια υπογραφή. Στα ΤΟΚ η πλειοψηφία των υποθέσεων θα ολοκληρώνεται με μια υπογραφή, ενώ απώτερος στόχος του υπουργείου είναι όλες οι συναλλαγές των φορολογούμενων να γίνονται ηλεκτρονικά.