16 Απρ 2010

Δάνεια σε ΜμΕ μέσω της ΕΤΕπ και του προγράμματος JEREMIE

ΔANEIA έως 100.000 ευρώ θα μπορούν να λαμβάνουν ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν για τουλάχιστον τρία χρόνια, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του προγράμματος JEREMIE, το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές Μαΐου.

Αυτό ανακοίνωσε χθες η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, μετά τη συνάντηση που είχε με τον επικεφαλής του European Investment Fund (EIF) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Richard Pelly. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του προγράμματος JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και τις Μεσαίες Επιχειρήσεις - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες επέκτασης της συνεργασίας και σε νέα προϊόντα με στόχο τη στήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη διασφάλιση ρευστότητας στην αγορά.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος JEREMIE ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, εντός του 2010 θα ενεργοποιηθούν δύο νέα προγράμματα, που αφορούν μικροπιστώσεις και venture capital (κεφάλαια ανάληψης επιχειρηματικού κινδύνου).