17 Μαΐ 2010

Φυλακή και λουκέτο για μη έκδοση απόδειξης

Η Εφορία «αγριεύει» από την 1η Ιουνίου. Όσοι «συλλαμβάνονται» να μην κόβουν αποδείξεις αντιμετωπίζουν «λουκέτο» μέχρι και για 6 μήνες, μεγαλύτερα πρόστιμα, ποινικές διώξεις, ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο μηνών αντιμετωπίζουν αλλά και απώλεια του αφορολογήτου ορίου των 12.000 ευρώ.

Τα αυστηρότερα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής που προβλέπει ο τελευταίος φορολογικός νόμος ενεργοποιούνται από την 1η Ιουνίου και προβλέπουν:

  1. Επιβολή επί τόπου προστίμων από τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ και των εφοριών σε επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν κόβουν τιμολόγια και αποδείξεις για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν με τους πελάτες τους.
  2. Επιβολή αυξημένων προστίμων για κάθε απόδειξη ή τιμολόγιο αξίας που δεν εξέδωσε επιτηδευματίας. Το πρόστιμο που θα επιβάλλεται για κάθε μία απόδειξη ή για κάθε ένα τιμολόγιο αξίας μέχρι 1.200 ευρώ που δεν εκδόθηκε θα είναι αυξημένο από 293 σε 400 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία α’ κατηγορίας, από 586 σε 800 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία β’ κτηγορίας και από 880 σε 1.200 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας.
  3. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 μηνών και αναστολή λειτουργίας της επιχειρήσεις από 3 έως και 30 ημέρες αντιμετωπίζουν όσοι συλλαμβάνονται κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου να μην έχουν εκδώσει αποδείξεις ή τιμολόγια ή να έχουν εκδώσει ανακριβείς αποδείξεις ή τιμολόγια για τρεις διαφορετικές συναλλαγές, καθώς και όσοι εντοπίζουν από διαφορετικούς ελέγχους να μην εκδίδουν φορολογικά στοιχεία κατ’ εξακολούθηση. Σε περίπτωση υποτροπής θα κινδυνεύουν με αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους μέχρι και για 6 μήνες.
  4. Απώλεια του αφορολογήτου των 12.000 ευρώ για επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που εντοπίζονται από την Εφορία να μην έχουν κόψει έστω και μία απόδειξη πολύ μικρής αξίας, να μην έχουν καταχωρίσει στα βιβλία τους φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδώσει ή έχουν λάβει, να χρησιμοποιούν πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία ή να έχουν καταχωρίσει ανύπαρκτες δαπάνες.