29 Δεκ 2009

Ανοικτές έως τις 15:00 οι δημόσιες υπηρεσίες την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Ανοικτές εώς τις 15:00 θα είναι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς οι δημόσιες υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Εσωτετικών Γιάννη Ραγκούση.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών η οποία απευθύνεται προς όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες:

ΘΕΜΑ: Λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α), η παραμονή του Νέου Έτους είναι ημέρα ημιαργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες και η εργασία τους διακόπτεται στις 13:00.

Πολλές υπηρεσίες όμως, έχουν θέσει ως καταληκτική ημερομηνία διαδικασιών αρμοδιότητάς τους, όπως πληρωμές, υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών κ.λ.π. την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στη διεκπεραίωση αυτών των υποθέσεών τους, πρέπει οι εν λόγω υπηρεσίες να λειτουργήσουν την 31η Δεκεμβρίου 2009 μέχρι το πέρας του ωραρίου.

Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), οι υπάλληλοι οφείλουν να εργασθούν πέραν του ωραρίου εργασίας ή σε μη εργάσιμες ημέρες, εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές ανάγκες το επιβάλλουν.

Κατόπιν αυτού, οι ανωτέρω υπηρεσίες, καλούνται να εκδώσουν ανακοίνωση, με την οποία θα ενημερώνουν το κοινό ότι κατά την Παραμονή του νέου έτους θα είναι ανοιχτές για τις συγκεκριμένες συναλλαγές με τους πολίτες μέχρι τις 15:00.

Τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες παρακαλούνται να διαβιβάσουν την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που εποπτεύουν και η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ στους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού.

Αυξάνονται κατά 10 λεπτά οι τιμές των διοδίων από 11 Ιαν.

Αυξάνονται κατά 10 λεπτά οι τιμές των διοδίων στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, καθώς και στους σταθμούς διέλευσης της Ελευσίνας -Κορίνθου- Πατρών για όλα τα ΙΧ αυτοκίνητα.
Αντίστοιχες αυξήσεις θα ισχύσουν και τις άλλες κατηγορίες οχημάτων.
Οι αυξήσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 11 Ιανουαρίου.

Παράταση προθεσμίας καταβολής τελών κυκλοφορίας

Από το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι η προθεσμία καταβολής των τελών κυκλοφορίας για το έτος 2010 παρατείνεται από τις 31/12/2009 ως τις 15/1/2010. Η παράταση ισχύει και για την πληρωμή των τελών μέσω τραπεζών ή ΕΛΤΑ.

Για όσους ιδιοκτήτες οχημάτων επιθυμούν να καταθέσουν τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έχουν επίσης τη δυνατότητα να το πράξουν έως τις 15/1/2010.

Σχετικά με τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι τα σημερινά τέλη προκύπτουν από το συνδυασμό της «ρύθμισης Σουφλιά», η οποία διαφοροποιούσε τα τέλη με βάση τον κυβισμό και την παλαιότητα των οχημάτων, αλλά και επιπρόσθετα του ειδικού τέλους στα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού που επέβαλλε η προηγούμενη κυβέρνηση.

28 Δεκ 2009

ΠΟΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΚΡΙΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

1. Στον ΦΜΑΠ όλα τα ακίνητα
Προωθείται η ένταξη στον νέο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας όλων των ακινήτων χωρίς καμία εξαίρεση, όπως για παράδειγμα των οικοπέδων και αγροτεμαχίων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και τα οποία σήμερα απαλλάσσονται από το ΕΤΑΚ. «Κρίνετε ότι από την προοδευτική φορολόγηση θα πρέπει να μην εξαιρείται καμία κατηγορία ακινήτων και ιδιοκτητών»: ερωτά με νόημα το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους πολίτες.

2. «Πράσινος» και φόρος υπέρ ΟΤΑ
«Ανοίγει παράθυρο» για επιβολή «πράσινου φόρου» και φόρου υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη θεματική ενότητα για τις ειδικές φορολογίες αναφέρονται τα ακόλουθα: «Οι διεθνείς τάσεις δείχνουν μια αυξανόμενη έμφαση σε φόρους που συνδέονται με περιβαλλοντικούς στόχους, καθώς και σε αποκεντρωμένα φορολογικά έσοδα υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποιες μεταβολές ή πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξουν και στην Ελλάδα».

3. Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για 800.000 επαγγελματίες
Εξετάζεται η καθιέρωση ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Το «εισοδηματικό κατώφλι» θα είναι διαφορετικό για κάθε κατηγορία. Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, δεν μπορεί οι ελεύθεροι επαγγελματίες να μη δηλώνουν εισόδημα τουλάχιστον ίσο με τις αμοιβές του ανειδίκευτου εργάτη.

Το σχέδιο για την επιβολή κατώτατου εισοδήματος διαφαίνεται από την ερώτηση του υπουργείου προς τους πολίτες μέσω του Διαδικτύου. «Προτείνεται ο λογιστικός προσδιορισμός, βάσει λογιστικών καταστάσεων των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευ­ματιών και η κατάργηση των ειδικών τρόπων φορολόγησης που ισχύει για κατηγορίες επαγγελμάτων. Πιστεύετε ότι το μέτρο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη πρόβλεψη για ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα συνδε­δεμένο με συγκεκριμένα κριτήρια επαγγελματικής δραστηριότητας;»

4. Προεκτυπωμένο Ε1 για μισθωτούς
Για τη μείωση του διοικητικού κόστους και την απλοποίηση των διαδικασιών για όσους έχουν εισοδήματα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες, θα τους αποστέλλεται προσυμπλη­ρωμένο έντυπο δήλωσης και εφόσον συμφωνούν με τα αναγραφόμενα στοιχεία θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και η εκκαθάριση θα γίνεται αυτόματα και γρήγορα. Το μέτρο σταδιακά θα επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις φορολογου­μένων. Επίσης, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Για όσους χρειάζεται, η ηλεκτρονική δήλωση θα μπορεί να υποβάλλεται μέσω των ΚΕΠ ή λογιστικών φοροτεχνικών γραφείων.

5. Συναλλαγές μέσω τραπέζης
Μεταξύ των μέτρων για το χτύπημα της φοροδιαφυγής και τον εντοπισμό των κρυφών και αδήλωτων εισοδημάτων περιλαμβάνεται η διεξαγωγή των εμπορικών συναλλαγών από μια αξία και άνω (πιθανότατα άνω των 1.000 ευρώ) αποκλειστικά με χρέωση ή πίστωση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών οι οποίοι θα είναι ανοικτοί στην πρόσβαση των φορολογικών υπηρεσιών.

6. Κατάργηση φοροαπαλλαγών για ακίνητα και ενοίκια της Εκκλησίας
Σχεδιάζεται η κατάργηση των απαλλαγών και του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης που ισχύουν για τα εισοδήματα από ενοίκια που εισπράττουν οι ιεροί ναοί, οι μονές και τα κοινωφελή ιδρύματα, και η φορολόγησή τους με βάση τα ισχύοντα για τις υπόλοιπες κατηγορίες φορολογούμενων. Επιπρόσθετα θα υπάρξει αλλαγή του τρόπου φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας που εκμεταλλεύονται οι ιεροί ναοί, οι μονές και τα κοινωφελή και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, πιθανότατα με αύξηση του συντελεστή και εναρμόνισή τους με το καθεστώς για τα ακίνητα των επιχειρήσεων.

Θα βοηθησει και η Εκκλησια για την κριση;;;

22 Δεκ 2009

ΥΠΟΙΚ: Αρχίστε να μαζεύετε αποδείξεις

Το μέτρο της φοροαπαλλαγής μέσω της συλλογής αποδείξεων για δαπάνες που εκπίπτουν από την φορολογία ρίχνει στο τραπέζι του διαλόγου για τις αλλαγές στο φορολογικό η κυβέρνηση με το υπουργείο Οικονομικών να επεκτείνει τον κατάλογο των δαπανών που θα εκπίπτουν, ενώ είναι πολύ πιθανό οι αποδείξεις να συνδεθούν και με τη διατήρηση του αφορολόγητου που έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες.

Κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών με αφορμή τη σημερινή κήρυξη των εργασιών της συντονιστικής επιτροπής του διαλόγου για το φορολογικό τόνισε ότι το προαναφερθέν μέτρο θα τεθεί υπόψη των κοινωνικών εταίρων, αλλά θα αναρτηθεί η πρόταση μεταξύ άλλων στο διαδίκτυο αύριο προκειμένου να υπάρχει δημόσια διαβούλευση.

Ουσιαστικά, το υπουργείο Οικονομικών θέλει να οριστικοποιήσει τον νέο κατάλογο των αποδείξεων που θα μειώνουν τον φόρο, αλλά και να αποφασίσει εάν οι αποδείξεις θα είναι απαραίτητες για να δικαιολογείται το αφορολόγητο όριο.

«Το υπουργείο θα ανακοινώσει το χρόνο από τον οποίο οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κρατούν περισσότερες αποδείξεις» εξηγεί το ίδιο στέλεχος, τονίζοντας παράλληλα ότι στο πλαίσιο των αλλαγών στο φορολογικό σύστημα είναι πολύ πιθανό κάποια μέτρα να αφορούν και τα εισοδήματα που εισπράχθησαν το 2009.

«Τυπικά, υπάρχει δυνατότητα κάποια εισοδήματα όπως για παράδειγμα τα μερίσματα που εισπράχθηκαν το 2009 να υπαχθούν στο πλαίσιο των φορολογικών αλλαγών, αλλά ο στόχος μας είναι κυρίως οι αλλαγές να επηρεάσουν τα εισοδήματα του 2010».

Όσον αφορά το πρόγραμμα δανεισμού, πηγές του υπουργείου Οικονομικών τονίζουν ότι το 40% του προγράμματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2010, με το κύριο βάρος των εκδόσεων να τοποθετείται μέσα στο Μάρτιο.

«Δεν έχουμε πρόβλημα να δανειστούμε από τις αγορές, απλώς τα επιτόκια θα αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία.

capital.gr

Στην «τσιμπίδα» της εφορίας όσοι δεν πλήρωναν τέλη κυκλοφορίας

Mεγάλες αδικίες παρατηρούνται, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς I.X., στην φετινή καταβολή των Tελών Kυκλοφορίας για το 2010 καθώς χιλιάδες ιδιοκτήτες παλιών αυτοκινήτων ωφελούνται τη μικρή μείωση των 18 ευρώ επειδή τα οχήματά τους «εμφανίζονται» να έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας μετά την 1η Iανουαρίου του 2005, ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ παλαιότερα! Mάλιστα την ίδια στιγμή οι ιδιοκτήτες αντίστοιχων αυτοκινήτων καλούνται να πληρώσουν αυξημένα Tέλη για το 2010 έως και 300 ευρώ!

Oι ωφελημένοι ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων των οποίων, όμως, η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί μετά την 1/1/2005 χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. H πρώτη αφορά σε εκείνους που αγοράζουν αυτοκίνητα από τον Oργανισμό Διαχείρισης Oχημάτων Eλλάδος (OΔΔY) και η δεύτερη αφορά εκείνους που έχουν εισάγει κάποιο όχημα από το εξωτερικό.

Στην πρώτη κατηγορία όταν κάποιος αγοράζει ένα αυτοκίνητο από τον OΔΔY στην άδεια κυκλοφορίας που θα εκδοθεί αναγράφεται ως 1η ημέρα κυκλοφορίας στη χώρα μας η ημερομηνία έκδοσής της και όχι η ημερομηνία κατασκευής του οχήματος με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης του να πληρώνει Tέλη Kυκλοφορίας πολύ χαμηλότερα σε σχέση με κάποιον άλλο ιδιοκτήτη που έχει στην κατοχή του ένα ολόιδιο αυτοκίνητο αλλά έχει κυκλοφορήσει πριν από πολλά χρόνια για πρώτη φορά στη χώρα μας.

H δεύτερη περίπτωση αφορά στα οχήματα που έχουν εισαχθεί ως μεταχειρισμένα στη χώρα μας και ως 1η άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται η είσοδός τους στη χώρα μας και όχι η ημερομηνία κατασκευής τους ή κυκλοφορίας τους στο άλλο κράτος μέλος. Oπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς και σε αυτή την περίπτωση οι ιδιοκτήτες εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι ωφελημένοι σε σχέση με εκείνους που έχουν αγοράσει το ίδιο αυτοκίνητο ως καινούργιο στη χώρα μας πριν από αρκετά χρόνια.

Kαι στις δύο περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που προέρχονται από τον OΔΔY ή το εξωτερικό είναι απίστευτα ωφελημένοι σε σχέση με εκείνους που έχουν ακριβώς τα ίδια αυτοκίνητα αλλά είχαν την ατυχία να έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στη χώρα μας! Ωστόσο υπάρχει και μια κατηγορία ιδιοκτητών αυτοκινήτων οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν αυξημένα Tέλη Kυκλοφορίας για λίγες ημέρες...

Oι συγκεκριμένο κάτοχοι αυτοκινήτων φαίνεται πως έχασαν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις των μειωμένων Tελών κατά 18 ευρώ όχι γιατί το όχημά τους είναι περισσότερο ρυπογόνο από το αντίστοιχο με 1η άδεια κυκλοφορίας μετά την 1/1/2005 αλλά επειδή έκαναν το... λάθος να το αποκτήσουν πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία. Aλλωστε οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν άλλαξαν όλες τα μοντέλα τους μετά την 1/1/2005 και όλες σχεδόν έχουν στη γκάμα τους μοντέλα που τα διατήρησαν ακόμη και το 2006!

Αναδρομικά
Tο φορολογικό σαφάρι που έχει εξαπολύσει το υπουργείο Oικονομικών ώστε να περιορίσει την φοροδιαφυγή έχει αγγίξει όλους τους τομείς. Eνας από αυτούς αφορά και στα ανεξόφλητα Tέλη Kυκλοφορίας παλαιότερων ετών.

Mάλιστα χιλιάδες ιδιοκτήτες I.X. οι οποίοι τα είχαν πετάξει, τα είχαν ακινητοποιήσει ακόμη και στα γκαράζ τους, είχαν καταστραφεί ή ακόμη και τους τα είχαν κλέψει και δεν είχαν προβεί στην οριστική διαγραφή τους ή δεν είχαν καταθέσει τις πινακίδες καλούνται στις εφορίες όλης της χώρας να πληρώσουν τα Tέλη των οχημάτων τους με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Πρακτικά σημαίνει πως αν κάποιος είχε «ξεχάσει» να παραδώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας του ακινητοποιημένου οχήματός του για 4 χρόνια θα πρέπει να καταβάλει στην εφορία το άθροισμα των Tελών Kυκλοφορίας κάθε χρόνου υπολογίζοντας όμως και το πρόστιμο που διπλασιάζει το κόστος!

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Έχουν σπίτι 300 τ.μ., πισίνα και παίρνουν επίδομα αλληλεγγύης

Στην τσέπη ιδιοκτητών ? μεγάλης ακίνητης περιουσίας και όχι στο πορτοφόλι μακροχρόνια ανέργων που καθυστέρησαν μία μόλις μέρα να σφραγίσουν την κάρτα ανεργίας στον ΟΑΕΔ και χαμηλοσυνταξιούχων που υπερβαίνουν το εισοδηματικό κριτήριο για λίγα ευρώ πρόκειται να μπει το επίδομα αλληλεγγύης?

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κατά την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων προκειμένου να εντοπιστούν οι δικαιούχοι του επιδόματος ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση ενός εκάστου εντόπισε περιπτώσεις φορολογουμένων που διαμένουν σε μεγάλες κατοικίες πάνω από 300 τ.μ ή που διαθέτουν ακόμα και πισίνα.

Ωστόσο στα κριτήρια του νόμου που έχει θέσει ο νόμος δεν έχουν προβλεφτεί εξαιρέσεις για τέτοιες περιπτώσεις παρά μόνο το δηλωθέν εισόδημα και ο αριθμός των παιδιών. Έτσι και στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα θα καταβληθεί κανονικά εφόσον ο δικαιούχος πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια.

Αυτό όμως όπως επισημαίνει αρμόδιος παράγοντας δεν αποκλείει να κληθεί στη συνέχεια ο φορολογούμενος να δώσει διευκρινήσεις για το πώς κατέχει ακίνητη περιουσία που δεν φαίνεται να δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματα.

Δεδομένου μάλιστα ότι οι συνήθεις ύποπτοι για φοροδιαφυγή, έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν αποκλειστεί από τη χορήγηση του επιδόματος ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος η διαπίστωση ότι μεταξύ των δικαιούχων του επιδόματος περιλαμβάνονται και άτομα που η διαβίωσή τους κάθε άλλο παρά εικόνα αναξιοπαθούντος υποδηλώνει προβληματίζει σοβαρά την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών για την έκταση της φοροδιαφυγής και στο χώρο των μισθωτών υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δόση του επιδόματος αλληλεγγύης το οποίο κυμαίνεται από 400 ευρώ έως 1.300 ευρώ ανάλογα με το δηλούμενο εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου θα καταβληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και η δεύτερη δόση έως το τέλος Ιουνίου του 2010.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει από τις τράπεζες για τους δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια, από τα ασφαλιστικά ταμεία για τους συνταξιούχους, από τις Νομαρχίες για όσους δικαιούνται προνοιακών επιδομάτων, από τον ΟΑΕΔ ή άλλο φορέα για όσους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.

Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι του επιδόματος αλλά δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης λόγω χαμηλού εισοδήματος μπορούν να την υποβάλλουν εκπρόθεσμα και χωρίς κυρώσεις, μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2010, προκειμένου να λάβουν το επίδομα έως τις 31

Γραμματα στον Αη Βασιλη……

21 Δεκ 2009

Το μεθύσι με ουίσκι είναι το χειρότερο...


Καθώς οι γιορτές έρχονται και μαζί τους αυξάνεται η κατανάλωση αλκοόλ, μερικές φορές σε ανησυχητικό βαθμό, μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα έρχεται να διαπιστώσει ότι τα "μεθεόρτια" (πονοκέφαλος κλπ) μετά από μεθύσι με ουίσκι είναι χειρότερα σε σχέση με το μεθύσι από βότκα.

Η έρευνα έγινε από ερευνητές του πανεπιστημίου Μπράουν με επικεφαλής την καθηγήτρια Νταμάρις Ροσενάου και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Alcoholism: Clinical and Experimental Research" (Αλκοολισμός: Κλινική και Πειραματική Έρευνα), σύμφωνα με το BBC.

Οι ερευνητές απέδωσαν τη διαφορά στη διαφορετική μοριακή χημική σύνθεση του ουίσκι σε σχέση με τη βότκα, όμως προειδοποίησαν πως αυτό δεν σημαίνει πως αν κανείς …τη βγάλει όλο το βράδυ με βότκα, ότι την άλλη μέρα θα μπορεί να δουλέψει κανονικά.

Οι επιστήμονες υπέβαλαν τους εθελοντές σε κατανάλωση αλκοόλ πάνω από το κανονικό (νόμιμο όριο) και μετά μελέτησαν πώς τα "πειραματόζωα" αισθάνονταν την επόμενη μέρα και πόσο μπορούσαν να συγκεντρωθούν στη δουλειά τους. Όσοι είχαν πιεί ουίσκι, ανέφεραν πολύ σοβαρότερα συμπτώματα μετά το μεθύσι, όπως πονοκέφαλο, ναυτία, δίψα και κόπωση, σε σχέση με όσους είχαν πιει βότκα την προηγούμενη νύχτα.

Όμως, όσον αφορά την ικανότητα συγκέντρωσης το επόμενο πρωί, οι επιπτώσεις ήσαν περίπου ίδιες τόσο μετά το ουίσκι όσο και μετά τη βότκα. Η μελέτη έδειξε ότι η απόδοση των εργαζομένων που έχουν καθήκοντα ευαίσθητα από πλευράς ασφάλειας, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά για αρκετό χρόνο, αφού το αλκοόλ (είτε από ουίσκι είτε από βότκα) θα έχει πια εξαφανιστεί από το αίμα.

Η έρευνα επίσης έδειξε ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο αλκοολούχα ποτά, όσον αφορά την επίδρασή τους στη διαταραχή του ύπνου.

ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ…

Με ποιες αποδείξεις γλιτώνουμε φόρο από την 1 Ιανουαρίου

Στο κυνήγι των αποδείξεων θα ριχτούν οι φορολογούμενοι από την 1η Ιανουαρίου 2010 καθώς το οικονομικό επιτελείο έχει καταλήξει στη σύνδεση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος με τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών.

Στην εφορία θα προσκομίζονται αποδείξεις από εμπορικά καταστήματα, κομμωτήρια , γυμναστήρια, καφετέριες , ταβέρνες, γιατρούς , δικηγόρους, λογιστές, υδραυλικούς , ηλεκτρολόγους κ.λ.π με τη συνολική τους αξία να προσμετράτε στον υπολογισμό των καθαρών εισοδημάτων.

Στο υπουργείο Οικονομικών πιστεύουν ότι με την επαναφορά των αποδείξεων στην ..ημερήσια διάταξη θα αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα καθώς οι πελάτες θα πιέζουν ελεύθερους επαγγελματίες και καταστηματάρχες να κόβουν αποδείξεις.

18 Δεκ 2009

Τουρκία: «Μήπως ήρθε η ώρα να αγοράσουμε ελληνικές τράπεζες;»

«Μήπως ήρθε η ώρα να αγοράσουμε ελληνικές τράπεζες;» Αυτός είναι ο τίτλος άρθρου στο σημερινό φύλλο της τουρκικής εφημερίδας «Ραντικάλ» που υπογράφει ο αρθρογράφος της εφημερίδας Μαφχί Εγιλμέζ.
Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι «η Τουρκία επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση, αλλά εμφανίζεται μεταξύ των χωρών που θα νοικοκυρευτούν γρήγορα» και τονίζει ότι «η Ελλάδα επηρεάστηκε πολύ από την κρίση».

Στηριζόμενος σε στοιχεία του περιοδικού «Economist», ο Εγιλμέζ γράφει ότι «η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση από την Τουρκία στον πληθωρισμό και την ανεργία και σε χειρότερη, στο έλλειμμα του προϋπολογισμού, το βάρος των χρεών και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών».

Σημειώνει ότι «σε περίοδο κρίσης, ο βαθμός φερεγγυότητας της Τουρκίας ανήλθε, από το ΒΒ- στο ΒΒ+, ενώ αυτός της Ελλάδας μειώθηκε από το Α- στο ΒΒΒ+» και καταλήγει: «Είναι ωφέλιμο, οι επιχειρηματίες μας να παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση των τραπεζών και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ακόμη και στην Ουγγαρία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Θα πρέπει να έχουμε μάθει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η κρίση όταν αυτοί αγόραζαν τις τράπεζές μας ή γίνονταν συνέταιροι.
Ίσως να έχει έλθει η ώρα η κίνηση κεφαλαίου να γίνει και λίγο από μας προς αυτούς».

Ο Μαφχί Εγιλμέζ εκτός από αρθρογράφος της «Ραντικάλ» είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τουρκικής Τράπεζας Garanti Bankasi που ανήκει στον τουρκικό όμιλο «Dogus» και τον αμερικανικό όμιλο General Electric Consumer Finance, ενώ διδάσκει το μάθημα της οικονομικής πολιτικής στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Μπιλγκί στην Κωνσταντινούπολη.

Το 1997 χρημάτισε διοικητής του τουρκικού Γενικού Λογιστηρίου του κράτους.

Πέντε νέους τομεάρχες ανακοίνωσε ο Σαμαράς

Πέντε ακόμη υπευθύνους τομέων πολιτικής ευθύνης (τομεάρχες) ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς.
Τον τομέα Περιβαλλοντικής Πολιτικής ο κ. Σαμαράς ανέθεσε στον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, δείχνοντας με σαφήνεια ότι θέλει να τον ενσωματώσει στο ηγετικό του σχήμα.
Τον τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον οποίο είχε αρνηθεί η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ανέθεσε ο κ. Σαμαράς στην κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ.
Τον τομέα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ανέθεσε στον βουλευτή Βοιωτίας κ. Μιχάλη Γιαννάκη, τον τομέα Τουριστικής Ανάπτυξης στην κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και τον τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης στον βουλευτή Κοζάνης κ. Γιώργο Κασαπίδη.

14 Δεκ 2009

Πού καταβάλλεται το επίδομα αλληλεγγύης

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η πρώτη δόση του επιδόματος αλληλεγγύης ενώ η δεύτερη δόση θα χορηγηθεί έως το τέλος Ιουνίου του 2010.

Η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προβλέπει τα εξής:

- Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει από τις τράπεζες για τους δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια, από τα ασφαλιστικά ταμεία για τους συνταξιούχους, από τις Νομαρχίες για όσους δικαιούνται προνοιακών επιδομάτων, από τον ΟΑΕΔ ή άλλο φορέα για όσους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.

- Σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο δικαιούται από περισσότερες πηγές την ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, αυτή θα καταβάλλεται από το φορέα που υποχρεούται να καταβάλλει το μεγαλύτερο ποσό ή από το ασφαλιστικό ταμείο του δικαιούχου, εάν το ύψος της ενίσχυσης είναι το ίδιο και από τις δύο πηγές.

- Οι δικαιούχοι με εισοδηματικά κριτήρια θα καθοριστούν ύστερα από ενέργειες της ΓΓΠΣ, η οποία θα δημιουργήσει (με βάση τις φορολογικές δηλώσεις για το οικονομικό έτος 2009) ηλεκτρονικό αρχείο δικαιούχων που θα αποσταλεί στις τράπεζες, ενώ και οι δικαιούχοι θα λάβουν σχετική ειδοποίηση. Εάν έχουν δηλώσει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αυτοί θα πιστωθούν αυτομάτως.

- Οι φορολογούμενοι που δεν είναι υπόχρεοι στην υποβολή φορολογικής δήλωσης μπορούν να την υποβάλλουν εκπρόθεσμα και χωρίς κυρώσεις, αλλά μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2010, προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση. Σε αυτήν την περίπτωση θα εισπράξουν θα εισπράξουν την πρώτη δόση της ενίσχυσης ως τις 31 Μαρτίου 2010 ή μαζί με τη δεύτερη δόση.

- Τυχόν συνταξιούχοι που εντάχθηκαν στα μητρώα μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου 3808/2009, θα λάβουν την πρώτη δόση της ενίσχυσης μαζί με την πρώτη σύνταξη που θα τους καταβληθεί.

Ο καφές δεν βοηθάει να συνέλθεις από το μεθύσι


Τρέχοντας στην καφετιέρα μετά από ένα γερό μεθύσι είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος, όπως προκύπτει από νέα μελέτη. Έρευνα που έγινε σε ποντίκια έδιξε ότι ο καφές μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι ότι συνέρχεσαι από το μεθύσι, αλλά αυτό είναι μόνο μία παραίσθηση.

Στην πραγματικότητα, καθιστά δυσκολότερο να καταλάβει ο μεθυσμένος ότι εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την επήρεια του αλκοόλ. Η έρευνα του πανεπιστημίου Temple της Φιλαδέλφεια δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Behavioural Neuroscience.

Ο επικεφαλής της έρευνας, δρ Τόμας Γκουντ είπε: "Ο μύθος για τις ιδιότητες του καφέ να απαλλάσσει κάποιον από τις επιπτώσεις του αλκοόλ είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εκλείψει γιατί η ταυτόχρονη χρήση καφεϊνης και αλκοόλ μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγήσει σε εσφαλμένες αποφάσεις με καταστροφικά αποτελέσματα".

11 Δεκ 2009

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΣΚΥΛΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ

Αρχισαν τα εξώδικα για τα χρέη που άφησε το υπουργείο Τουρισμού σε εταιρείες του εξωτερικού!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Άρχισαν τα δικαστικά εξώδικα για τα φέσια που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση και το διεθνές ρεζιλίκι της χώρας δεν έχει τελειωμό.
Οι πρώτες εταιρείες από τη Μεγάλη Βρετανία αναγκάστηκαν να στείλουν εξώδικα για να πληρωθούν οι υπηρεσίες που πρόσφεραν στο ελληνικό υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης επί των ημερών του Κ. Μαρκόπουλου. Απηύδησαν δηλαδή και ανέθεσαν σε δικηγόρους, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που αποκαλύπτουμε στον νομικό Στ. Γρηγορίου, την απαίτηση των χρημάτων τους. Λέγεται μάλιστα ότι υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης ...αποφεύγουν να πάνε στο Λονδίνο για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με το πρόβλημα από τα φέσια της προηγούμενης!
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, πρώην υπουργός Τουρισμού, όταν χαμογελαστός και λαλίστατος ανέλυε την τουριστική και όχι μόνο πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή, σιωπούσε πάντως για τα φέσια που έβαζε το υπουργείο του. Στα χνάρια του κ. Ρουσόπουλου, προσπαθούσε να πείσει τον ελληνικό λαό για την βαριά βιομηχανία της χώρας, τον Τουρισμό. Μάλιστα, όταν παρέδιδε το υπουργείο δήλωνε… «Θέλω να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία σε μία δύσκολη στιγμή στο έργο της νέας κυβέρνησης και ηγεσίας.» (δείτε εδώ τι έλεγε, με την ανάλογη πολιτική υποκρισία...).
Τώρα η Α. Γκερέκου, κληρονόμησε αυτά τα φέσια, που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός ενώ ο κ. Μαρκόπουλος άνετος και σα να μην τρέχει τίποτα κάνει προεκλογική εκστρατεία υπέρ του κ. Σαμαρά στη ΝΔ. Με την ίδια νοοτροπία άραγε;

Πηγή:ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξι αλλαγές στο καθεστώς της ευέλικτης εργασίας.

1. Η μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου συμφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ’ οίκον απασχόλησης, θα τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για τρεις συνεχείς μήνες. Η συμφωνία καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται μέσα σε 8 ημέρες στην επιθεώρηση εργασίας, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.

2. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας (εφαρμογή ελαστικών ωραρίων) καθορίζεται με επιχειρησιακές συμβάσεις ή συμφωνίες του εργοδότη και του συμβουλίου εργαζομένων ή των ενώσεων προσώπων (για να συσταθούν αρκούν 5 εργαζόμενοι, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί τουλάχιστον 20). Σε επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν συνδικάτα ή απασχολούν λιγότερους από 20, η συμφωνία γίνεται μεταξύ του εργοδότη και του αντίστοιχου κλαδικού σωματείου. Οι διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και στις εποχικές επιχειρήσεις και στους εργαζομένους με σύμβαση εργασίας διάρκειας μικρότερης του ενός έτους.

3. Σε περίπτωση μη τήρησης του έγγραφου τύπου, η σύμβαση μερικής απασχόλησης θεωρείται σύμβαση πλήρους απασχόλησης και οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που προβλέπονται από τις διατάξεις για τους απασχολούμενους κατά το κανονικό ωράριο για την ίδια εργασία και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. Εφόσον το ωράριο απασχόλησης είναι μικρότερο των 4 ωρών ημερησίως, οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων προσαυξάνονται κατά 7,5% ή 10% αν συμφωνηθεί να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται 1 φορά την ημέρα.

4. Η παραχώρηση (ενοικίαση) μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούνται από έκτακτες, προσωρινές και εποχικές ανάγκες. Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησης μετά τη λήξη της διάρκειάς της και τυχόν ανανέωσής της με σύναψη νέας σύμβασης εργασίας, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα 45 (ημερολογιακών) ημερών, τεκμαίρεται ότι με αυτή επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, με συνέπεια τη μετατροπή της σύμβασης εργασίας σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Με παρέμβαση της ΓΣΕΕ θα «παγώσει» η δυνατότητα δραστηριοποίησης γραφείων ενοικίασης εργαζομένων που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα.

5. Η επιχείρηση που έχει περιορισμό στη δραστηριότητά της μπορεί να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης μόνον αν προηγουμένως προβεί σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων. Σε περίπτωση που επιβάλλεται το μέτρο της διαθεσιμότητας, η περίοδος θα είναι 3 μήνες κατ’ έτος, ενώ θα τεθεί χρονικός περιορισμός ανάμεσα στις περιόδους, ώστε να μη γίνεται καταστρατήγηση (π.χ. 3 μήνες πριν από το τέλος του έτους και 3 μήνες στις αρχές του νέου έτους).

6. Θα επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας του εργαζομένου σε περισσότερες των δύο περιόδων με απλή αίτηση του μισθωτού στον εργοδότη και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της επιθεώρησης εργασίας.

Xρηματοδότηση ύψους 8 δισ. προς ΜμΕ μέσω ΤΕΜΠΜΕ

ENIΣXYΣH του κεφαλαίου του ΤΕΜΠΜΕ με 8 δισ. ευρώ που θα προέλθουν από το πακέτο στήριξης των τραπεζών (είναι ο τρίτος πυλώνας από τα 28 δισ. που οι τράπεζες δεν αξιοποίησαν) και αναμόρφωση των όρων παροχής εγγυήσεων προανήγγειλε η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη μιλώντας χθες σε εκδήλωση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το λιανικό εμπόριο, ενώ εμμέσως πλην σαφώς έθεσε στο τραπέζι του διαλόγου την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων και την αλλαγή του ωραρίου χαρακτηρίζοντάς τα βασικές αιτίες χαμηλής ανταγωνιστικότητας.

Αναφερόμενη στο ΤΕΜΠΜΕ η κ. Κατσέλη ανακοίνωσε ότι έχει ήδη υποβληθεί αίτηση στην Ευρωπαϊκή Eνωση ώστε να μεταφερθούν 8 δισ. ευρώ από τα χρήματα που αρχικά δόθηκαν στις τράπεζες και δεν χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να δοθούν ως εγγυοδοτικό κεφάλαιο στο ΤΕΜΠΜΕ με παράλληλη αναμόρφωση των όρων παροχής εγγυήσεων, βάσει τιμολογίων. Με τον τρόπο αυτό, όπως είπε η κ. Κατσέλη, τα κεφάλαια αυτά θα φθάσουν στην αγορά και δεν θα διατεθούν σε καταθέσεις ή αποπληρωμή δανείων.

Εξάλλου η κ. Κατσέλη προανήγγειλε αλλαγή στις κατευθύνσεις διάθεσης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ ώστε να διοχετευτούν στην αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης και στην προώθηση του νέου προτύπου της πράσινης ανάπτυξης διότι όπως είπε, τώρα τα χρήματα πήγαιναν σε τεχνικούς συμβούλους και μελέτες.

Αναφερόμενη στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς η κ. Κατσέλη σημείωσε ότι οι αγκυλώσεις από το πολύ περιοριστικό θεσμικό πλαίσιο, που λέει τι δεν πρέπει να κάνεις, πρέπει να αλλάξουν. «Οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς, σημείωσε η υπουργός, πρέπει να εξεταστούν και να αλλάξουν με αναπτυξιακό βλέμμα που θα αυξήσει την πίτα της αγοράς για όλους αντί να γεννά περιορισμούς. Για παράδειγμα το ωράριο των καταστημάτων και η κυριακάτικη λειτουργία, όπου η πλειονότητα των φορέων είναι αντίθετη. Θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν κέρδη για όλους και αν όχι φέτος, τα επόμενα χρόνια με φρέσκο μάτι να το δούμε το θέμα» κατέληξε.

Η κ. Κατσέλη ανέφερε πέντε θέματα που χρήζουν άμεσης παρέμβασης για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και συγκεκριμένα:

- Μείωση της αγοραστικής δύναμης που ξεκίνησε σταδιακά από το 2006-2007.

- Πιστωτική ασφυξία που εντάθηκε το 2008-2009.

- Οι υψηλές τιμές, λόγω της μη λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού με συνέπεια την «καρτελοποίηση» της αγοράς σε βασικούς κλάδους όπως είναι τα τρόφιμα και τα ποτά.

- Η άναρχη ανάπτυξη της αγοράς με ισχυρή παρουσία του παρεμπορίου και κανόνων ξεπερασμένων ή ιδιαίτερα ασφυκτικών ή αναποτελεσματικών.

express

Γιατί τα άσχημα κρασιά της Κέρκυρας τα λένε Μωλοχύτες.


Επί Ενετοκρατίας ,Βενετσιάνικες εμπορικές φρεγάτες ερχόνταν στην Κέρκυρα για να αγοράσουν Κερκυραικό κρασί για να ευφράνουν τους Δόγηδες και τους αριστοκράτες της Βενετίας.
Αραζαν οι εμπορικές Φρεγάτες στον μώλο (λιμάνι) και οι χωρικοί Κερκυραίοι ερχόνταν με τα κρασί τους για να το πουλήσουν στους Βενετσιάνους εμπόρους.
Ο εμπορος Βεντσιάνος,δοκίμαζε το κρασί και αν του άρεσε το αγόραζε.Αν δεν του άρεσε ελεγε στον Κερκυραίο παραγωγό με ειρωνεία:
Μπλιαχ!!! Χύστο στον μώλο.
Ετσι τα άσχημα κρασιά στην Κέρκυρα τα λέμε Μωλοχύτες.
Η ονομασία αυτή συναντάται περισσότερο στην περιοχή της Νότιας Κέρκυρας (Λευκίμμη),που θεωρείται η μεγαλύτερη οινοπαραγωγική περιοχή της Κέρκυρας.

10 Δεκ 2009

Διαγράφονται κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Νικήτας Κακλαμάνης, έδωσε εντολή στον Αντιδήμαρχο Kαταστημάτων και Aσφάλειας της πόλης, Ανδρέα Παπαδάκη, να διαγραφούν οι κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, που αφορούν το χρονικό διάστημα από 3 Δεκεμβρίου 2009 μέχρι και τη λήξη της απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων στην καθαριότητα, αφού πολλά σημεία των δρόμων έχουν κατακλυσθεί από τα απορρίμματα, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να υποχρεώνονται να παρκάρουν παράνομα.
Από την απόφαση εξαιρούνται οι κλήσεις, που αφορούν θέσεις στάθμευσης μονίμων κατοίκων, οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από τους δικαιούχους.

Επέκταση της ρύθμισης για οφειλές από 1/1/2005

«ΓENIKEYMENH αμνηστία» από τον «Τειρεσία» για όλες τις οφειλές που έχουν εξοφληθεί ή θα εξοφληθούν σε τρεις μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου και ρύθμιση οφειλών μετά την 1/1/2005 προβλέπει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς που παρουσίασε χθες στο Yπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή έως το τέλος του έτους η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη.

Με στόχο την αναθέρμανση της οικονομίας, η κ. Κατσέλη προωθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, επεκτείνοντας μάλιστα τη ρύθμιση των οφειλών έως τις αρχές του 2005 έναντι των αρχών του 2008 που αρχικώς σχεδίαζε, καθώς όπως τόνισε «αν δεν ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα δεν θα μπορέσουμε να πιάσουμε τους στόχους της δημοσιονομικής εξυγίανσης».

Αγιος Σπυρίδωνας Κέρκυρας

Με την ευκαιρία της αυριανής εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος,Πολιούχου του Νησιού μου αλλά και του χωριού μου,δείτε τα παρακάτω βίντεο για τον Βίο του.

ΒΙΝΤΕΟ 1ΒΙΝΤΕΟ 2ΒΙΝΤΕΟ 3ΒΙΝΤΕΟ 4ΒΙΝΤΕΟ 5

9 Δεκ 2009

ΣΚΑΤΟΓΕΝΙΑ !...

Η προηγούμενη της δικής μας γενιά, γέννησε, ανέθρεψε και μας παρέδωσε έναν Μανώλη Γλέζο κι έναν Λάκη Σάντα, που στη νεότητά τους έγιναν ήρωες, με το θάρρος, την αυταπάρνησή τους και το ήθος τους. Τιμή και καμάρι για τους πατεράδες τους !...
Η δική μας σκατογενιά, τι έβγαλε, τι μπούκωσε και τι ξαμόλησε ?...

πηγή

Χειρότερα δεν γίνεται... ευτυχώς!

Η ιστορία του υπουργού των οικονομικών και της νέας κυβέρνησης (αυτό δεν σημαίνει ότι η παλιά ήταν καλύτερη. Η κυβέρνηση Καραμανλή διαγωνίζεται επάξια για μια από τις χειρότερες της μεταπολίτευσης) θυμίζει τον μεθυσμένο που αργά τη νύχτα, για πολύ ώρα στέκεται κάτω από μια λάμπα το δήμου και ψάχνει.
Τον πλησιάζει ένα αστυνομικός και τον ρωτάει:
«Τι ψάχνεις;»
«Τα κλειδιά του σπιτιού μου» λέει αυτός.
«Που τα έχασες;»
«Στη γωνία, πιο κάτω» απαντάει..
«Και γιατί ψάχνεις εδώ;»
«Γιατί εδώ έχει φως, εκεί είναι σκοτεινά...»
Τι σημαίνει αυτό; Είναι απλό η λύση του προβλήματος δεν είναι η φοροκαταιγίδα. Η λύση είναι η δραστική μείωση των δαπανών. Απλά, ως είθισται στη χώρα που ανθεί η φαιδρά πορτοκαλέα, ο υπουργός εκεί που είδε φως εκεί μπήκε. Πετάει και μερικές κορώνες για τους φοροδιαφεύγοντες που είναι η μισή κοινωνία και χτυπάει την πόρτα των συνεπών φορολογουμένων με αύξηση των συντελεστών.
Ότι κάνουν όλες οι κυβερνήσεις που εκπροσωπούν τον παρασιτικό δημοσιο-πελατο-κομματικό μηχανισμό χρόνια τώρα.
Είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι όμως η λύση έχει δρομολογηθεί. Οι πιέσεις στα ομόλογα και τις μετοχές είναι απλά ο προάγγελος των εξελίξεων. Είναι η κορυφή του παγόβουνου.
Υπάρχουν λοιπόν δυο εκδοχές για να τελειώσει αυτή η περιπέτεια που έχουμε εισέλθει οι οποίες όμως αθροίζονται στην εξής μια: Δραστική μείωση των δαπανών του δημοσίου.
Οι πιέσεις θα σταματήσουν:
Α) Μόλις η κυβέρνηση ανακοινώσει ένα σχέδιο μείωσης των δαπανών.
Β) Μόλις η ΕΚΤ αποφασίσει ένα τρόπο να αποφορτίσει τις πιέσεις στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στη ζώνη του Ευρώ. Οι Βρυξέλλες και η Φρανκφούρτη όμως δεν θα το κάνουν αν δεν δουν να αναγκαία μέτρα.
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι πιέσεις θα αυτοτροφοδοτούνται μέχρι που ένας από τους δύο, οι αγορές ή η Ελλάδα να πέσουν στα γόνατα. Δεν βλέπω γιατί θα είναι οι αγορές αυτές που θα χάσουν.
Όλοι βέβαια φοβούνται την κοινωνική έκρηξη που θα προκαλέσει μια δραστική μείωση των δαπανών, καθώς οι μισοί συμπατριώτες μας έχουν γαλουχηθεί με την ασφάλεια που σημαίνει μια θέση στο δημόσιο.
Όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι τα πράγματα γίνονται απλά συμπατριώτες:

- Ή αποδεχόμαστε τα σκληρά μέτρα και οργανώνουμε τις εναλλακτικές λύσεις όπως κάνουμε εμείς του ιδιωτικού τομέα χρόνια τώρα

- ή περιμένουμε το πρωινό της πρώτης του μηνός που μισθοί και συντάξεις δεν θα μπουν στο λογαριασμό μισθοδοσίας.
Ας τρέξουν μετά στην αντιπροσωπεία της κ. Αλέκας ή του κ. Αλέξη να ζητήσουν άλλο μοντέλο, που κινείται με «αέρα κοπανιστό» αντί για πετρέλαιο. Αλλά έχει κλείσει το εργοστάσιο που πούλαγε «αέρα κοπανιστό» εδώ και 20 χρόνια. Οι άνεργοί του είναι οι οικιακές βοηθοί και οι εργάτες μας στις σκληρές δουλειές. Όπως ακριβώς ίσως δεν καταφέρουμε να αποφύγουμε πολλοί από εμάς προσεχώς...
Η χώρα βουλιάζει μέρα με τη μέρα σαν να έχει πέσει σε κινούμενη άμμο, και κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι σφυρίζουν αδιάφορα. Οι κυβερνώντες τρέχουν από τον Άγιο Δομίνικο στην Κοπεγχάγη και οι αντιπολιτευόμενοι παραμένουν καθηλωμένοι στη νιρβάνα τους. Ψάχνουν να βρουν ποιος αποφάσισε τις πρόωρες εκλογές που έχασαν και έχασαν την κουτάλα και τα ζουμιά.
Αλήθεια έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα ή απλά παριστάνουν ότι την έχουν χάσει, παραδομένοι στον αυτισμό που διακρίνει την κοινωνία μας πολλά χρόνια τώρα;
Χειρότερα δεν γίνεται ευτυχώς, γιατί θα αναγκαστούμε να κάνουμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε πριν από είκοσι χρόνια. Η εποχή της δραχμής που με τις υποτιμήσεις έδιναν παρατάσεις έχει παρέλθει.

Υποχρεωτικοί οι "ηλιακοί θερμοσίφωνες" στις νέες κατασκευές

Υποχρεωτική καθίσταται για όλα τα καινούρια κτίρια η εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων, με βάση το προτεινόμενο σ/ν του υπουργείου περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής για τις ΑΠΕ. Συγκεκριμένα με την ψήφιση του νέου νόμου, το σχέδιο του οποίου τίθεται σε διαβούλευση για ένα μήνα, προβλέπεται να καταστεί υποχρεωτική η τοποθέτηση στις στέγες όλων των νέων κτιρίων, ηλιακών θερμοσιφώνων και άλλων ηλιοθερμικών συστημάτων, προκειμένου ένα μέρος των αναγκών τους σε ζεστό νερό ή ακόμη και για θέρμανση ή ψύξη ανάλογα με το σύστημα, να καλύπτεται από ΑΠΕ. Το μέτρο που ανακοινώθηκε χθες αναμένεται να εξειδικευτεί με την παρουσίαση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Σημειώνεται ότι υπέρ της προώθησης των ηλιοθερμικών συστημάτων έχουν ταχθεί τόσο οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας, όσο και περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η Greenpeace.

Στα υπέρ του μέτρου καταγράφεται το γεγονός ότι σήμερα στην ελληνική ηλιοθερμική βιομηχανία απασχολούνται πάνω από 3000 εργαζόμενοι. Ο κλάδος μετά την κατάργηση των επιδοτήσεων αρχικά και πρόσφατα των φορολογικών κινήτρων είχε γνωρίσει κάμψη, ενώ πιθανή θέσπιση υποχρεωτικής εγκατάστασης στα νέα κτίρια αναμένεται να αναζωπυρώσει την αγορά.

Πηγές της αγοράς σημειώνουν ότι η υποχρεωτική εγκατάσταση ηλιοθερμικών σε νέα κτίρια στην Ελλάδα, σημαίνει κατ’ ελάχιστον την εγκατάσταση 100.000 m2 ηλιακών συλλεκτών ετησίως. Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις αυτός ο ρυθμός εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σημαίνει εξοικονόμηση 45 εκατ. κιλοβατωρών και αποφυγή εκπομπών 45.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Σε επίπεδο απασχόλησης πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι το μέτρο της υποχρεωτικής εγκατάστασης ηλιοθερμικών θα αποφέρει τουλάχιστον 1.150 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης και θα τονώσει την εγχώρια βιομηχανία. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν 1.850 επιπλέον θέσεις εργασίας σε άλλους κλάδους λόγω τόνωσης της κατανάλωσης.

Στον αντίποδα, βεβαίως υπάρχουν οι ενστάσεις που αφορούν στο επιπλέον κόστος για την οικοδομή. Επί του παρόντος δεν έχει διευκρινιστεί εάν η εφαρμογή του μέτρου θα συνδυαστεί με ενισχύσεις μέσω προγραμμάτων. Τα κονδύλια πάντως που έχουν προβλεφθεί για την εξοικονόμηση ενέργειας ήδη βαίνουν προς εξάντληση και σε κάθε περίπτωση αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον.

Το κόστος ηλιακών (με σύνδεση και ΦΠΑ) με βάση πηγές της αγοράς είναι:

120Lit : 700 - 850 ευρώ
160Lit : 800 - 1.400 ευρώ
200Lit : 1.100 - 1.850 ευρώ

Με βάση τις ίδιες πηγές τέλος η μέση εξοικονόμηση είναι 20% στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ή αλλιώς 100-150 € ετησίως.
capital.gr

8 Δεκ 2009

Γ. Παπακωνσταντίνου: Αυστηρές εντολές για εφαρμογή του ακατάσχετου σε κινητές αξίες

Eγκύκλιο, που απευθύνεται στους προϊσταμένους όλων των ΔΟΥ της χώρας και κοινοποιείται στις Οικονομικές Επιθεωρήσεις και την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών, με την οποία τονίζεται ότι οι διατάξεις περί του ακατάσχετου θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά, εξέδωσε ο υπουργός Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

Με την εγκύκλιο δίνονται σαφείς οδηγίες προς τους δικαστικούς επιμελητές, για την εξαίρεση των κινητών αντικειμένων των οφειλετών, που δεν υπόκεινται σε κατάσχεση και προορίζονται για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, εκδόθηκε επειδή στα πλαίσια της επιδίωξης της είσπραξης δημοσίων εσόδων, παρατηρήθηκε το φαινόμενο να επιβάλλονται από δικαστικούς επιμελητές κατασχέσεις σε ακατάσχετα από το νόμο αντικείμενα των οφειλετών και ειδικότερα σε είδη που είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδης ανάγκες της διαβίωσης των οφειλετών και των οικογενειών τους (τραπέζι, καρέκλες, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα, τηλεόραση κλπ).

Σε περίπτωση που στις εκθέσεις κατάσχεσης που παραλαμβάνονται από τις ΔΟΥ, διαπιστώνεται ότι έχουν περιληφθεί σε αυτές και ακατάσχετα αντικείμενα, οι Προϊστάμενοι έχουν κληθεί να ζητούν την ανάκλησή τους και να μην καταβάλλουν τα έξοδα εκτέλεσης στους δικαστικούς επιμελητές.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την αύξηση των δημοσίων εσόδων με την κινητοποίηση των εισπρακτικών μηχανισμών του Κράτους, οι οποίοι είχαν αποδιοργανωθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Στην επιδίωξή όμως αυτή, ο απόλυτος σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και η τήρηση των νόμων του Κράτους, θα βρίσκονται σε απόλυτη προτεραιότητα.

Ακίνητα: Φόρος και στα εκτός σχεδίου

Την επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας και στα εκτός σχεδίου οικόπεδα, αγροτεμάχια και κτήματα σε όλη τη χώρα εισηγούνται υπηρεσιακοί παράγοντες στον υπουργό Οικονομικών στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος για τη φορολογία ακινήτων που θα αντικαταστήσει το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ).

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχουν επεξεργασθεί, τα γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και που σήμερα εξαιρούνται από το ΕΤΑΚ θα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης επί της οποίας θα επιβάλλεται ο νέος φόρος ακίνητης περιουσίας.

Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που κάποιος κατέχει οικόπεδο εκτός σχεδίου και άλλα ακίνητα η αξία τους θα προστίθεται και το άθροισμα θα αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του φόρου. Ετσι ανάλογα με τους συντελεστές και τα αφορολόγητα όρια που θα ισχύσουν θα προκύπτει αν είναι υπόχρεος ή όχι στην καταβολή φόρου.

Ειδικότερα, αν κάποιος είναι ιδιοκτήτης οικοπέδου εκτός σχεδίου αξίας 100.000 ευρώ δεν θα απαλλάσσεται αυτόματα από τον φόρο, όπως συμβαίνει σήμερα με το ΕΤΑΚ, αλλά μόνο σε περίπτωση που η αξία των 100.000 ευρώ είναι χαμηλότερη από το αφορολόγητο όριο που θα ισχύσει για τον φόρο ακίνητης περιουσίας.

Αν κάποιος κατέχει σπίτι αξίας 200.000 ευρώ και οικόπεδο εκτός σχεδίου 150.000 ευρώ, η αξία των δύο αυτών ακινήτων θα προστίθεται και η περιουσία του θα υπολογίζεται από την Εφορία στις 300.000 ευρώ. Με βάση λοιπόν αυτήν την αξία θα προκύπτει αν πρέπει να πληρώσει και πόσο φόρο.


7 Δεκ 2009

Η …αβάσταχτη χλιδή μιας οικολογικής Συνόδου!


1200 λιμουζίνες. Και ... ουχί υβριδικές! Τόσες πολλές που τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων της Δανίας κάνουν ειδικές εισαγωγές πολυτελών ΙΧ από τη Γερμανία και τη Σουηδία, απλά και μόνο γιατί τα «εγχώρια» δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση!

140 ιδιωτικά λίαρ τζετ. Προφανέστατα διόλου «πράσινα» και φιλικά προς το περιβάλλον!

15.000 μέλη αντιπροσωπειών, πάνω από 5000 δημοσιογράφοι και 98 ηγέτες χωρών με τη συνοδεία τους.

Πρόβλεψη για περίπου 4000 διαφορετικές – εξτρά – περιπολίες ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας, αλλά και εφημερίες νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Συν τις εκατοντάδες εξτρά διαδρομές των οχημάτων ασφαλείας (περιπολικά, ασθενοφόρα, κτλ), συν τις δεκάδες χιλιάδες εξτρά διαδρομές των μέσων μεταφοράς και των ταξί.

11 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αρχές και οι ειδικοί υπολογίζουν πως στην πρωτεύουσα της Δανίας όλοι όσοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα συμμετάσχουν στην περίφημη Σύνοδο για το Κλίμα θα παράξουν τόσο διοξείδιο του άνθρακα και θα καταναλώσουν τόση ενέργεια όση η βρετανική πόλη του Middlesbrough το ίδιο διάστημα!

Για να μην ξεχνιόμαστε ΟΛΑ τα διαθέσιμα δωμάτια ξενοδοχείων στην πρωτεύουσα της Δανίας και σε κοντινές αποστάσεις έχουν προ πολλού κλειστεί και μάλιστα οι τιμές είναι αναλόγως προσαρμοσμένες στην περίσταση με τις κακές γλώσσες να λένε πως η μέση τιμή για ένα δίκλινο αγγίζει τα 750 ευρώ. Ημερησίως !!!

Και επίσης για να μην ξεχνιόμαστε, μπορεί στη Σύνοδο να λάμψουν οι απαστράπτουσες λιμουζίνες, πιο πολύ θα λάμψουν όμως – δια της απουσίας τους – τα περιβόητα υβριδικά, πράσινα, ή όπως αλλιώς θέλετε να τα πείτε οχήματα. Επισήμως τα τοπικά γραφεία ενοικιάσεως κάνουν λόγο για πέντε (5) οχήματα τέτοιου τύπου που έχουν μέχρι στιγμής ενοικιασθεί και για «μερικές δεκάδες» υβριδικά κρατικά οχήματα που θα κυκλοφορούν.

Μην ρωτήσετε γιατί, η απάντηση δεν θα σας αρέσει.

Όπως λέει η κυρία Majken Friss Jorgensen, διευθύντρια της μεγαλύτερης εταιρίας ενοικιάσεως πολυτελών αυτοκινήτων στην Κοπεγχάγη, τέτοιου τύπου οχήματα δεν υπάρχουν στη Δανία αφού η φορολόγησή τους είναι μακράν η μεγαλύτερη του είδους ανάμεσα σε ΟΛΕΣ τις χώρες του δυτικού κόσμου ...

Με γεια τη Σύνοδο !!!

Υψηλότερη παρακράτηση φόρου

Λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, οι εργαζόμενοι (του ιδιωτικού τομέα) που έλαβαν μισθολογικές αυξήσεις, θα έχουν υψηλότερη παρακράτηση από την 1η Ιανουαρίου.

Επίσης η παρακράτηση θα αυξηθεί για τη συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών και συνταξιούχων, καθώς το Μάρτιο, με την κατάθεση στη Βουλή του φορολογικού νομοσχεδίου θα αυξηθούν οι συντελεστές φορολόγησης για τα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ.

Μεταξύ των αλλαγών στην κλίμακα είναι και η εφαρμογή του συντελεστή 40% στα εισοδήματα πάνω από 50.000 ευρώ, αντί των 75.000 ευρώ, που είναι σήμερα, αλλά και επιμέρους αλλαγές στα κλιμάκια.

Το ισοζύγιο των αλλαγών, σε κάθε περίπτωση θα είναι θετικό υπέρ των δημόσιων ταμείων. Η νέα κλίμακα θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2010, ενισχύοντας τα δημόσια ταμεία.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών

Θετική ώθηση που θα δημιουργήσει συνθήκες συγκράτησης του ποσοστού ανεργίας θα βοηθήσει χιλιάδες επιχειρήσεις να επιβιώσουν στις δύσκολες συνθήκες του 2010, αλλά και θα προσδώσει κίνηση στην τελματωμένη κατανάλωση, αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών που σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή. Το «Κ» παρουσιάζει τις βασικές λεπτομέρειες ενός προγράμματος το οποίο αποτελούσε βασικό πυλώνα στο προεκλογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης και οδεύει προς υλοποίηση...

Οπως προκύπτει από τις βασικές κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από το υπουργείο Εργασίας, η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για το πρώτο από τα τέσσερα έτη θα αφορά το 100% των βαρών που επωμίζονται οι εργοδότες, ενώ θα βαίνει μειούμενη κατά 25% κάθε χρόνο. Ετσι, τον δεύτερο χρόνο ο εργοδότης που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα θα λαμβάνει το 75% της επιδότησης της ασφαλιστικής εισφοράς, τον τρίτο χρόνο θα λαμβάνει 50% και τον τέταρτο χρόνο το 25%. Βέβαια, για να ενταχθεί κάποιος εργοδότης στο πρόγραμμα θα πρέπει να μην έχει απολύσει προσωπικό, ώστε να το αντικαθιστά με φθηνότερο.


ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στις προθέσεις του υπουργείου είναι να προσλαμβάνονται, αρχής γενομένης από το 2010, 10.000 άνεργοι τον χρόνο, ενώ βασική προϋπόθεση που τίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι οι άνεργοι αυτοί να μην είναι μεγαλύτεροι των 30 ετών. Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκτιμούν ότι το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ και θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Αρχικά στο πρόγραμμα θα μπορούν να υπαχθούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 50 άτομα προσωπικό (άλλωστε αποτελούν το 95% περίπου των υπό λειτουργία επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς).

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν εκτιμήσει ότι κάθε έτος θα μπορούν να εντάσσονται περίπου 5.000-6.000 επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες δεν θα μπορούν να πάρουν περισσότερους από 2 εργαζομένους η κάθε μία από το πρόγραμμα αυτό.

Επίσης δεν θα μπορούν να απολύσουν παλαιό προσωπικό (δηλαδή να μειώσουν τις θέσεις εργασίας), ενώ θα εξετάζεται σε περίπτωση απομάκρυνσης του επιδοτούμενου ανέργου οι λόγοι καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και είτε θα μπορεί η επιχείρηση να πάρει άλλον άνεργο στη θέση αυτού που απομακρύνθηκε είτε θα διακόπτεται πάραυτα η επιδότηση. Τέλος, οι θέσεις θα αφορούν πλήρη απασχόληση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και ο άνεργος θα πρέπει να παραμένει στη θέση του (μάλλον δύο έτη) μετά τη λήξη του προγράμματος.


ΦΕΙΔΩΛΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Αυτό ακριβώς το ασφυκτικό πλαίσιο κάνει τους επιτελείς του υπουργείου Εργασίας να είναι φειδωλοί ως προς τις προβλέψεις τους για την επιτυχία του προγράμματος. Συγκεκριμένα, εκφράζονται φόβοι σχετικά με το πόσες επιχειρήσεις θα θελήσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι η αγορά, συνεπεία της κρίσης, παρουσιάζει σημάδια ύφεσης και ως εκ τούτου οι παραγγελίες διαρκώς θα μειώνονται...

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει ήδη παρουσιάσει το πρόγραμμα στο πρόσφατο συμβούλιο των υπουργών Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμφωνα με τον κ. Λοβέρδο, στόχος των πολιτικών που θα αναληφθούν από την ελληνική κυβέρνηση είναι η ταυτόχρονη τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αλλά και η δραστική μείωση της ανεργίας.

Προκειμένου να ανταποκριθεί λοιπόν, σύμφωνα με τον κ. Λοβέρδο, η κυβέρνηση στον πυρήνα των κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, θα θέσει σε εφαρμογή - πέρα από την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για 4 έτη - πολιτικές ενθάρρυνσης της διατήρησης των θέσεων εργασίας αλλά και θα ενισχύσει τις πρωτοβουλίες απασχόλησης στο πεδίο της περιβαλλοντικής ανάπτυξης και της κοινωνικής οικονομίας.

Πηγή Καθημερινή

Πώς θα δανειστείτε με χαμηλό επιτόκιο

Δάνεια αλά καρτ άρχισαν να χορηγούν οι τράπεζες, και προσφέρουν επιτόκια που είναι προσαρμοσμένα στο ρίσκο του κάθε δανειολήπτη, αρχής γενομένης από τα καταναλωτικά δάνεια, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και τα στεγαστικά.

Μάλιστα το άνοιγμα της «ψαλίδας» στο επιτόκιο ανάμεσα σε ένα δανειολήπτη υψηλού και ένα δανειολήπτη χαμηλού ρίσκου μπορεί να φτάσει και τις 7,5 μονάδες

Προκειμένου να χορηγήσουν δάνεια «κοστούμι» στα μέτρα του κάθε πελάτη, οι τράπεζες αντλούν τις πληροφορίες τους μέσα από το σύστημα scoring της Τειρεσίας, τη «λευκή λίστα» δηλαδή που βαθμολογεί την οικονομική και συναλλακτική συμπεριφορά των υποψήφιων δανειοληπτών, αλλά και μέσα από τα δικά τους συστήματα διαχείρισης κινδύνων και αξιολόγησης της πελατείας τους.

«Στα καταναλωτικά δάνεια, το επιτόκιο είναι πλέον ανάλογο με το ρίσκο του κάθε πελάτη», λέει ο κ. Θόδωρος Καλαντώνης επικεφαλής στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης της Eurobank, επισημαίνοντας ότι εφεξής «ιδιαίτερη σημασία αποκτά η κατοχή ακινήτου» αφού ο ιδιοκτήτης αστικού ακινήτου, έχει καλύτερη τιμολόγηση και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται προσημείωση του ακινήτου.

Συγκεκριμένα η Eurobank τιμολογεί τα καταναλωτικά της δάνεια ανάλογα με τον κάθε πελάτη. Για παράδειγμα, ο δανειολήπτης που δεν έχει κάποιο ακίνητο στην κατοχή του και θέλει ένα καταναλωτικό δάνειο ύψους 20.000 ευρώ, θα έχει επιτόκιο 12,5%. Αντίθετα ο κάτοχος ακινήτου ?χωρίς να χρειάζεται προσημείωση- θα έχει επιτόκιο 9%. Τέλος εκείνος που θα πάρει καταναλωτικό με προσημείωση ακινήτου το επιτόκιο μειώνεται αυτόματα στο 4,9%.

Επίσης η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει επιτόκια στα καταναλωτικά της δάνεια ανάλογα με το προφίλ του κάθε πελάτη. Οι καλοί πελάτες έχουν επιτόκιο στο 8,95%, ενώ οι πελάτες που συγκεντρώνουν «χαμηλή» βαθμολογία στη «λευκή λίστα» του Τειρεσία έχουν αυξημένο επιτόκιο.

Η Marfin Egnatia Bank, επιβραβεύει με χαμηλότερο επιτόκιο -ως και 4,5 μονάδες- τους συνεπείς πελάτες της.

Το νέο πρόγραμμα της τράπεζας «Marfin Εποβράβευση», αφορά το σύνολο των προϊόντων καταναλωτικών και προσωπικών δανείων, ενώ η τράπεζα το τελευταίο διάστημα έχει υιοθετήσει ανάλογο πρόγραμμα επιβράβευσης και για τους κατόχους των πιστωτικών της καρτών, μειώνοντας το επιτόκιο στους ενήμερους πελάτες μέχρι και 3 μονάδες.

Για παράδειγμα ο καλοπληρωτής θα έχει επιτόκιο στο «Marfin καταναλωτικό δάνειο» 8% ενώ εκείνος που συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να μην είναι συνεπής στις αποπληρωμές του θα χρεωθεί για το ίδιο προϊόν με επιτόκιο 12,5%.

Η Alpha Bank λάνσαρε το νέο καταναλωτικό δάνειο «Μέτρον Άριστον» με σταθερό επιτόκιο από 9,95%. Η τράπεζα σταθμίζει το προφίλ του κάθε πελάτη και του προσφέρει δάνειο ανάλογα με τις ανάγκες του με συγκεκριμένη διάρκεια και σταθερή δόση.

Το «διαθέσιμο» ανοικτό δάνειο της Εθνικής Τράπεζας έχει κυμαινόμενο επιτόκιο 9,10% (για δάνειο 25.000 ευρώ) και το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής ορίζεται στο 2% του υπολοίπου ή έχει σταθερή δόση 150, 300 ή 500 ευρώ, ανάλογα με το πιστωτικό όριο.

Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει το καταναλωτικό δάνειο Lower (μέχρι 30.000 ευρώ) με επιτόκιο 8,95%, ενώ το επιτόκιο του δανείου «Συνεπώς» μειώνεται κατά 1 μονάδα το χρόνο στους συνεπείς πελάτες.

Ας σημειωθεί ότι φέτος οι τράπεζες δεν έχουν λανσάρει εορτοδάνεια ενόψει Χριστουγέννων, καθώς πλέον εστιάζουν στον διαχωρισμό των καλοπληρωτών από τους κακοπληρωτές πελάτες, επιβραβεύοντας του συνεπείς με μείωση επιτοκίων.


ΗΜΕΡΗΣΙΑ

6 Δεκ 2009

ΚΟΡΑΚΑΔΕΣ: Ενα παλιό "πειρατικό" χωριό της Νότιας Κέρκυρας.


Οι Κορακάδες είναι ένα παλιό χωριό της Νότιας Κέρκυρας,σε απόσταση αναπνοής από τα χωριά
ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ και ΠΕΤΡΙΤΗ.
Δεν γνωρίζουμε πότε πρωτοκατοικήθηκε το χωριό,αλλά θρύλοι λένε ότι οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού ήταν Σαρακηνοί πειρατές που αφού βαρέθηκαν τα ρεσάλτα και γενικά την επικίνδυνη δουλειά του πειρατή αποφάσισαν να ζήσουν ήρεμα σε ένα τόπο δίπλα στην θάλασσα ασχολούμενοι με το μόνο που γνώριζαν ,την αλιεία.
Το πρώτο μέλημα τους ήταν να επιλέξουν ένα τόπο ασφαλή.Και επειδή λόγω της πειρατίας που ακμαζε εκείνη την εποχή,ασφάλεια σε παραθαλάσσιους τόπους προσέφεραν μόνο τα υψώματα που είχαν καλή ορατότητα στην θάλασσα αλλά και δύσκολη προσβασιμότητα στους πειρατές.
Ετσι οι πρώην πειρατές επελέξαν την τοποθεσία αυτή που είναι σήμερα το χωριό Κορακάδες.
Πάνω σε ένα λόφο που βλέπει κανείς από εκεί την θάλασσα γύρω-γύρω και βρίσκεται πάνω από τους δύο ήρεμους όρμους της Μπουκαρης και του Πετριτή που έδεναν τα πλοιάρια τους με τα οποία ψάρευαν.
Δεινοί ψαράδες οι Κορακαδίτες αλώνιζαν την θάλασσα και τα ψάρια τα πουλούσαν στα δίπλανα χωριά.Η αλιεία ήταν καθαρά αντρική ασχολία,ενώ οι γυναίκες τους ασχολούνταν με την καλλιέργεια της γης.
Η ονομασία προφανώς προήλθε από τα κοράκια που φώλιαζαν πάνω στον λόφο αυτό.

Σταδιακά,με την ανάπτυξη της εμπορικής , τουριστικής και επιβατικής ναυτιλίας πολλοί νέοι του χωριού ασχολήθηκαν με το ναυτικό επάγγελμα,επανδρώνοντας εμπορικά πλοία και κρουαζιερόπλοια με αποτέλεσμα σήμερα να μιλάμε για χωριό με έμπειρους ναυτικούς σε όλες τις ναυτικές ειδικότητες (καπεταναίοι,μηχανικοί,λοστρόμοι,ναύτες αλλά και σερβιτόροι,μαιτρ,μπαρμαν,μαγειροι κλπ στα καλλίτερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου).
Αλλοι όμως νέοι προτίμησαν να ασχοληθούν με το επάγγελμα των παππούδων και πατεράδων τους,την αλιεία.Βεβαια όχι πλέον με τα παραδοσιακά μέσα αλλά με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας με αποτέλεσμα να διαθέτουν εναν υπερσύγχρονο αλιευτικό στόλο,σεβόμενοι πάντα το περιβάλλον που σε αυτό και από αυτό ζούν.
Μετά από κατολισθήσεις που έγιναν, οι κάτοικοι του χωριού Κορακάδες αποφασίσθηκε να μεταφερθούν στο επίνειο τους,τον Πετριτή,που αποτελεί υπόδειγμα ενός σύγχρονου χωριού.

Το ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) χτυπάει την πόρτα και σε όσους έχουν επιχείρηση με έδρα στα χωριά..... Καλώς το μας κι’ ας άργησε ...

Του Κωνσταντίνου Αρτεμ. Σταυρουλάκη
Οικονομολόγος
Ανωτ.Βιομηχ.Σχολ. Θεσ/κηςΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/02, επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή 1000 σε ορισμένες περιοχές,μπορούσαν να πάρουν απαλλαγή από το ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ), εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών, δεν υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
Έλα όμως που “έσκασε” - όπως είπε και η Μαρίνα - στις 24 του Νοέμβρη 2009 η υπ’ αρ. 113/24-11-2009 του ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) με υπογραφή του δντή κ. Παπαθανασίου όπου με το έτσι θέλω αγνοεί τις διατάξεις του προαναφερόμενου Νόμου (Ν.3050/02) και θέτει σε υποχρεωτική ασφάλιση όσους εκτελούν παροχή υπηρεσιών και έχουν έδρα τις προαναφερόμενες περιοχές. Μόνο όσοι πουλάνε επιτόπου στο χώρο που δραστηριοποιούνται (π.χ. ένα μανάβικο στο χωριό) συνεχίζουν να έχουν το δικαίωμα απαλλαγής από την ασφάλιση του ΤΕΒΕ. Αντίθετα όμως περιπτώσεις όπως εργολάβοι, ηλεκτρολόγοι , υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, θα αναγκαστούν βάση αυτής της εγκυκλίου να ασφαλιστούν στο ΤΕΒΕ...!!!
Και το χειρότερο ότι και αυτή η εγκύκλιος ξεκινάει με την... όπισθεν... Δηλαδή ασφαλίζει με το ζόρι όλους αυτούς από 1/11/2009 !!!! Αχ αυτό το μαγαζάκι της Ελλάδας με τα κόκκινα φανάρια .... (Εάν δεν τα βλέπετε μην ανησυχείτε... είναι μονάχα γιατί αυτά έχουν καεί....)
Δια του λόγου το αληθές η εγκύκλιος αναφέρει:
“Β. α) Σε όλες τις περιπτώσεις, που έχουν χορηγηθεί οριστικές απαλλαγές σε επαγγελματίες, που λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν και σε άλλες περιοχές από τη δηλωθείσα ως έδρα της επιχείρησης, οι επαγγελματίες αυτοί να ειδοποιηθούν με συστημένες επιστολές, ώστε να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/11/09.
Σε περίπτωση που εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος των δύο (2) μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης, δεν προσέλθουν, θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ αυτεπαγγέλτως από 1/11/09.”
Προσέξτε τώρα...
Υπάρχει μια και μοναδική λογική στην απόφαση του ΤΕΒΕ: Πρόκειται για τους “έξυπνους” π.χ. μεσίτες, σύμβουλοι επιχειρήσεων, οικονομολόγοι, που κάνουν έδρα σε χωριά για να πάρουν απαλλαγή ασφάλισης από το ΤΕΒΕ και να δραστηριοποιούνται - τζάμπα - παντού. Αυτούς έβαλε στο στόχο το ΤΕΒΕ....
Αλλά πώς τους έβαλε όμως.;
Πρόχειρα, πρόχειρα , πρόχειρα. Και ξανά πρόχειρα...
Μα δεν το ενδιαφέρουν καθόλου οι επαγγελματίες που πραγματικά δραστηριοποιούνται στα χωριά ή εν γένει στις απαλλασσόμενες περιοχές; Ούτε καν να το ψάξει λίγο;
Δηλαδή, πώς θα το πω εγώ τώρα στο χωρίο μου, το Φωτακάδο, σε μερικά χωριανάκια μου πως την ασφάλεια που πλήρωναν ως τώρα στον ΟΓΑ θα πάει στράφι; Πως θα το πω στο Μανώλη τον... “Επίτροπο” πως τα υδραυλικά θέλουν υποχρεωτικά πια ΤΕΒΕ....; Πώς θα τον πείσω πως είναι και αυτός το ίδιο με τους υδραυλικούς της πόλης των Χανίων με τις χιλιάδες πολυκατοικίες; Θα σηκωθεί να φύγει και θα την πληρώσουμε και μεις οι υπόλοιποι γιατί θα ρημάξει και ο Άι Δημήτρης όπου επιτροπεύει....
Βρήκα βέβαια τυχαία στο δρόμο και το άλλο χωριανάκι μου τον εργολάβο τον Γιώργο τον “Ψηλό” και μόλις του το είπα ανέβηκε το αίμα στην τρούλα τση κεφαλής του... Μου ζήτησε να του πω, πού να πάει με την μπετονιέρα να τσι μπετώσει όπως είναι με τα ρούχα....
Του το ξεκαθάρισα όμως πως δεν πρέπει να ψάξει στα Χανιά....
Ούτε στην Αθήνα....
Και το γεγονός αυτό “κολλάει” αφάνταστα με το θέμα που αναπτύξαμε στα προηγούμενα άρθρα...
Γιατί όμως ο Γιώργης έμπλεξε; Γιατί θα του επιβάλει επιπλέον κόστος το ΤΕΒΕ Χανιών.
Γιατί όμως το ΤΕΒΕ Χανίων έμπλεξε; Γιατί του το επέβαλε η Διοίκηση του ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) στην Αθήνα...
Γιατί όμως η Διοίκηση του ΤΕΒΕ στην Αθήνα έμπλεξε; Γιατί η κυβέρνηση – δυστυχώς και του ΠΑΣΟΚ – περιέκοψε τεράστια κονδύλια χρηματοδότησης του Ταμείου και έτσι η Διοίκηση έλαβε άμεσα... δραστικά μέτρα ...
Γιατί όμως η κυβέρνηση έμπλεξε; Μα γιατί η Δεξιά ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης της το επέβαλε... Περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες της λέει... Ακούει η κυβέρνηση και δε μιλεί.... Δεν πρέπει να είμαστε αντιευρωπαϊστές, αλλά όχι και να λέμε συνεχώς ναι και ναι και ναι...
Ετσι που λες Γιώργη μου...
Κατάλαβες μέχρι που πρέπει να πας με την μπετονιέρα;
Μονάχα για τα εισιτήρια μεταφοράς της μπετονιέρας από το Φωτακάδο στις Βρυξέλλες θα χρειαστείς τριών μηνών μεροκάματα ...
Μοναδική σκέψη που μπορώ να σου πω είναι να ζητήσεις τα χρήματα για τα εισιτήρια αυτά από τα κομματόσκυλα - λαμόγια που κατέτρωγαν τόσα χρόνια το Ταμείο... Διότι αντί η Ηγεσία να κυνηγήσει αυτούς σε βρήκε εσένα μπόσικο για να τ’ αρπάξει...

Άσε που χρειάζεσαι και πολύ μπετό για την μπετονιέρα φίλε Γιώργο...
Πολύ μπετό σου λέω......

4 Δεκ 2009

Δεν ξεχνώ...

Αν η γυναίκα που αγαπάς…..

….. τρέμει όταν την φιλάς, αν αισθάνεσαι τα φιλήδονα χείλη της να καίνε σαν πυρακτωμένα κάρβουνα, αν η αναπνοή της είναι βαθειά και αναστατωμένη, αν τα μάτια της λάμπουν σαν αστραπή στο σκοτάδι… ΞΑΠΟΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΑ!!! ΕΧΕΙ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ!!!

Οι καταθέσεις θα δηλωθούν στην εφορία χωρίς αναδρομικό έλεγχο

Φορολογικό «μπλόκο» ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Προωθεί νέο αντικειμενικό σύστημα για τον έλεγχο όλων των φορολογουμένων σε συνδυασμό με την καθολική εφαρμογή του πόθεν έσχες.

Την ίδια ώρα δίνει κίνητρο για τη δήλωση όλων των καταθέσεων καθώς όπως διευκρίνισε χθες ο κ. Παπακωνσταντίνου η σχετική ρύθμιση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

Δηλαδή στις δηλώσεις του 2011 που θα καταγραφούν οι αποταμιεύσεις στις τράπεζες έως τα τέλη του 2010 δε θα υπάρξει αναδρομικός έλεγχος για το πόθεν έσχες.

Από εκεί και πέρα αν μέσα στα επόμενα χρόνια παρατηρηθεί κατακόρυφη αύξηση των καταθέσεων η οποία δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα θα γίνεται έλεγχος.

Σε ερώτηση για την δήλωση των καταθέσεων και την εξακρίβωση του πόθεν έσχες ο υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε:

«Οι ρυθμίσεις οι οποίες αναλαμβάνονται, έχουν κυρίως ισχύ από εδώ και πέρα και δεν έχουν αναδρομική ισχύ».

Επιπλέον ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι στα «σκληρά μέτρα εναντίον των φοροφυγάδων» θα περιλαμβάνονται η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η αλλαγή στο σύστημα των φορολογικών ελέγχων, η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων και η εκτεταμένη εφαρμογή του «πόθεν έσχες» από τα εισοδήματα του 2010 που θα δηλωθούν στο Ε1.

Επίσης ο υπουργός προανήγγειλε σταδιακή αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

Ειδικότερα για τα αντικειμενικά κριτήρια ξεκαθάρισε ότι αυτά θα εφαρμόζονται για την επιλογή των φορολογουμένων που θα υπόκεινται σε έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κριτήρια για τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να αποτελέσουν μεταξύ άλλων:

- Τα εισοδήματα και η επαγγελματική δραστηριότητα. Όσοι δηλώνουν εισόδημα μικρότερο από το μέσο εισόδημα κάθε επαγγελματικού κλάδου θα μπαίνουν αυτομάτως στο στόχαστρο των φοροελεγκτών. Για παράδειγμα στην περίπτωση που το μέσο εισόδημα των γιατρών είναι 20.000 ευρώ, όσοι δηλώνουν κάτω από αυτό το εισόδημα αυτομάτως θα αντιμετωπίζουν τον έλεγχο της εφορίας.

- Οι επαγγελματικές δαπάνες. Ελεύθεροι επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες που θα δηλώνουν πολύ μεγάλες δαπάνες θα ελέγχονται ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή.

- Ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία που θα αποτυπώνονται υποχρεωτικά στην φορολογική δήλωση. Όσοι έχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα τους θα μπαίνουν στο μικροσκόπιο των φοροελεγκτών.

- Η πολυτελής διαβίωσης. Η εφορία θα περνάει από «κόσκινο» τις φορολογικές δηλώσεις όλων των φορολογουμένων που θα δηλώνουν ότι δαπανούν μεγάλα ποσά σε εστιατόρια, γυμναστήρια, κομμωτήρια, ινστιτούτα ομορφιάς κλπ ενώ την ίδια δηλώνουν πολύ μικρά εισοδήματα.

Σύμφωνα με τα σχέδια της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών, οι φορολογούμενοι που θα επιλέγονται θα ελέγχονται εξονυχιστικά για το «πόθεν έσχες», δηλαδή για τον τρόπο απόκτησης των περιουσιακών τους στοιχείων και για το εάν τα χρήματα που δαπάνησαν για να αποκτήσουν την περιουσία τους προήλθαν από νόμιμες πηγές.

Ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες θα ελέγχονται για το εάν δηλώνουν τα πραγματικά τους έσοδα και κέρδη.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε επίσης ότι ο διάλογος για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος θα πραγματοποιηθεί με βάση το προγραμματικό πλαίσιο που έχει θέσει η κυβέρνηση και το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την καθιέρωση προοδευτικής και τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας και την κατάργηση των χαριστικών φοροαπαλλαγών.


ημερησια

Σε ηλεκτρονικό κλοιό 1 εκ. ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Στο «ηλεκτρονικό» κλοιό της Εφορίας μπαίνουν 1.000.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων ετοιμάζεται να προχωρήσει σε εκτεταμένες διασταυρώσεις στα εισοδήματα, τις δαπάνες και τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν οι επιτηδευματίες.

Για τη διενέργεια των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, το υπουργείο Οικονομικών έδωσε εντολή στις εφορίες να αποστείλουν μέχρι τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στη Γ.Γ.Γ.Π. τα έντυπα Ε3 που υπέβαλαν πέρυσι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στα οποία δηλώνονται αναλυτικά στοιχεία για έσοδά και τις δαπάνες.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών να εντοπιστούν όσοι δεν δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα ή «φουσκώνουν» τις επαγγελματικές δαπάνες τους για να περιορίσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση. Επίσης τα στοιχεία που δηλώνονται στο έντυπο Ε3 θα διασταυρωθούν με τα στοιχεία που δηλώνουν οι φορολογούμενοι στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης με στόχο να εντοπιστούν όσοι δηλώνουν εισοδήματα «φτώχειας» και παράλληλα έχουν στην κατοχή τους μεγάλες κατοικίες, πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφος αναψυχής και διάγουν πολυτελή διαβίωση.

Πώς θα πληρώσετε τα νέα τέλη κυκλοφορίας

Στα γκισέ των τραπεζών ή μέσω του διαδικτύου (internet) ή call center θα γίνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου η πληρωμή των «πράσινων» τελών κυκλοφορίας του 2010 και του ειδικού φόρου για τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο το υπουργείο Οικονομικών να παρατείνει την προθεσμία αφού μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε η αποστολή των ειδοποιητηρίων στους φορολογούμενους.

Τα νέα «πράσινα» τέλη κυκλοφορίας είναι μειωμένα κατά 4% - 39% για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά και αυξήσεις που ξεκινούν από 16,8% για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από την 1.1.2000 μέχρι 31.12.2004 και φθάνουν μέχρι και 109% για τα παλαιά αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν μέχρι 31.12.1995.

Μαζί με τα νέα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας, οι κάτοχοι αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού θα κληθούν να πληρώσουν και το ετήσιο ειδικό τέλος το οποίο κυμαίνεται από 150 - 650 ευρώ ανάλογα με τον κυβισμό του αυτοκινήτου.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, η διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2010 ανατίθεται στις 19 τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, Πειραιώς, Αγροτική, Εμπορική, Εurobank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Citibank, Marfin ? Εγνατία, Κύπρου, Γενική, Millenium, Attica, Aspis, Probank, Proton, FBB, Ελληνική τράπεζα LTD, Πανελλήνια Τράπεζα), σε 15 συνεταιριστικές τράπεζες και στο Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων και στα ΕΛΤΑ.

Δ.Ο.Υ.

Η διάθεση των ειδικών σημάτων από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στους κατόχους όλων των Ι.Χ. αυτοκινήτων & μοτοσικλετών θα γίνει έως 31-12-2009. Στη συνέχεια αυτών των προθεσμιών τα ειδικά σήματα θα διατίθενται αποκλειστικά από τις Δ.Ο.Υ.

Παράλληλα, θα διατίθενται από τις Δ.Ο.Υ. σε όλες τις περιπτώσεις που δεν λαμβάνεται ειδοποιητήριο από τον κάτοχο του οχήματος ή έχει απολέσει αυτό ή λαμβάνει ειδοποιητήριο αλλά είναι λανθασμένος ο αριθμός κυκλοφορίας ή τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας ή αναγράφεται λανθασμένος Α.Φ.Μ. ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.

Επίσης, από τις Δ.Ο.Υ. θα διατίθεται το σήμα όταν αγοράζεται αυτοκίνητο μετά την 1-10-2009, όπου δεν είναι τεχνικά δυνατό να αποσταλεί ειδοποιητήριο στον νέο κάτοχο.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2010

Κυβικά

ΙΧ αυτοκίνητα

ΙΧ αυτοκίνητα

ΙΧ αυτοκίνητα

ΙΧ αυτοκίνητα

εκατοστά

που κυκλοφόρησαν

που κυκλοφόρησαν

που κυκλοφόρησαν

που κυκλοφόρησαν

κινητήρα

μετά την 1/1/12005

από 1/1/2000-31/12/2004

από 1/1/1996-31/12/2000

πριν από 1/1/1996

Νέα τέλη

Μεταβολή

Νέα τέλη

Μεταβολή

Νέα τέλη

Μεταβολή

Νέα τέλη

Μεταβολή

2010/2009

2010/2009

2010/2009

2010/2009

Από 301 έως 785

28 ευρώ

-39,13%

63ευρώ

36,95%

79 ευρώ

71,74%

96 ευρώ

108,69%

Από 786 έως 1.357

94 ευρώ

-16,07%

137 ευρώ

22,32%

162 ευρώ

44,64%

187 ευρώ

66,96%

Από 1.358 έως 1.928

184 ευρώ

-8,91%

252 ευρώ

24,75%

302 ευρώ

49,50%

352 ευρώ

74,25%

Από 1.929 έως 2.357

428 ευρώ

-4,04%

521 ευρώ

16,82%

596 ευρώ

33,63%

671 ευρώ

50,45%

Από 2.358 και άνω

562 ευρώ

-3,10%

680 ευρώ

17,24%

780 ευρώ

34,48%

880 ευρώ

51,72%