18 Ιουλ 2011

Αρειος Πάγος: Οχι στην επαναπρόσληψη των άδικα απολυμένων

Οχι στην αυτόματη επαναπρόσληψη για όποιον εργαζόμενο απολύθηκε άδικα λέει ο Αρειος Πάγος, έστω και αν η απόλυσή του ακυρώθηκε δικαστικά με τη διαπίστωση ότι ήταν παράνομη και μάλιστα επιδικάστηκαν για τον λόγο αυτόν μισθοί υπερημερίας ή και αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.

Πρόκειται για νομολογιακή στροφή που οδηγεί σε περαιτέρω συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων στον τομέα της καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης, σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τους εργαζόμενους.

Τα δικαστήρια επί χρόνια συνήθιζαν να παρέχουν ουσιαστική προστασία σε όσους απολύονταν άδικα. Μόλις διαπίστωναν ότι η απόλυση είναι παράνομη και καταχρηστική, μαζί με την επιδίκαση μισθών υπερημερίας διέτασσαν την επαναπρόσληψη του απολυθέντα στην ίδια ή παρεμφερή θέση με εκείνη όπου απασχολείτο, απειλώντας τον εργοδότη με χρηματικές και ποινικές κυρώσεις για κάθε μέρα που δεν θα αποδεχόταν την εργασία του απολυθέντα.

Την ουσιαστική αυτή προστασία, που αποτελούσε αντικίνητρο για «εύκολες» απολύσεις, είχε επικυρώσει ο ΑΠ με τη νομολογία του εδώ και πέντε χρόνια (1540/06), κρίνοντας ότι ο εργοδότης, μόλις διαπιστωθεί η καταχρηστικότητα της απόλυσης, υποχρεώνεται να επαναπροσλάβει αυτόματα τον αδίκως απολυθέντα απασχολώντας τον πραγματικά.

Η ευνοϊκή αυτή νομολογία στηρίχθηκε στον φιλεργατικό νόμο 1264/82 που απειλεί με ποινές τον εργοδότη που αρνείται να απασχολήσει πραγματικά τον εργαζόμενο, του οποίου η απόλυση ακυρώθηκε δικαστικά.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η προστατευτική νομολογία άρχισε να υποχωρεί με αρεοπαγιτικές αποφάσεις που αμφισβητούσαν την αυτόματη επαναπρόσληψη παραπέμποντας το ζήτημα στην Ολομέλεια, λόγω της κρισιμότητας, της διχογνωμίας και των επιπτώσεων σε ευρύτατο κύκλο προσώπων.

Δυσμενής στροφή

Η Ολομέλεια ΑΠ έκρινε ότι για να υποχρεωθεί ο εργοδότης να επαναπροσλάβει τον παράνομα απολυθέντα (όπως βεβαιώθηκε δικαστικά), ο τελευταίος πρέπει να αποδείξει ότι η άρνηση του εργοδότη να τον απασχολήσει ξανά υπερβαίνει προφανώς τα κριτήρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και είναι επομένως καταχρηστική. Στην περίπτωση αυτή, ο παράνομα απολυμένος μπορεί να ξαναπάρει τη δουλειά του, μόνο αν αποδείξει ότι η άρνηση επαναπρόσληψης θίγει υλικά και ηθικά συμφέροντά του ή προσβάλλει χωρίς λόγο την προσωπικότητά του, με τρόπο που του παρέχει δικαίωμα να αξιώσει τη μελλοντική άρση της προσβολής και χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης. Ομως οι επιπλέον αυτές προϋποθέσεις καθιστούν πολύ δυσκολότερη στην πράξη την εργασιακή αποκατάσταση του άδικα απολυμένου.

Η Ολομέλεια έκρινε (9/11) ότι παρά τις απειλές (για ποινικές - χρηματικές κυρώσεις) του ν. 1264/82, η εργοδοτική υποχρέωση για επαναπρόσληψη δεν προκύπτει αυτόματα με την ακύρωση της απόλυσης. Στη λογική αυτή δεν πρέπει να παραμερίζεται ή περιορίζεται το διευθυντικό δικαίωμα, παρά μόνο εφόσον διαπιστώνεται ότι η άρνηση επαναπρόσληψης ασκείται καταχρηστικά.

12 Ιουλ 2011

Οι σκοτεινές διαδρομές της χρηματικής βοήθειας προς τους πυρόπληκτους

Ακόμη μία τρανταχτή περίπτωση αδιαφάνειας στον «αμαρτωλό» Δήμο Ζαχάρως Ηλείας, η οποία έχει να κάνει με την περίεργη διαδρομή του χρήματος που δόθηκε ως βοήθεια για την ανακούφιση των πληγέντων κατοίκων από τις πυρκαγιές του 2007, αποκαλύπτει το 418/Π/2011 εμπιστευτικό πόρισμα των επιθεωρητών ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Το πόρισμα, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2011, εστάλη στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών και στον γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τάσο Αποστολόπουλο, με την εντολή να ασκήσει αυτός πειθαρχική δίωξη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος του Ν.3463/2006, στον ευρισκόμενο σε αργία δήμαρχο της Ζαχάρως Πανταζή Χρονόπουλο.

Δ.Σ. και ακυρώσεις

Η εκπληκτική ιστορία, όπως αυτής περιγράφεται στο πόρισμα των ελεγκτών επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, έχει ως εξής:

Το εν λόγω ακίνητο κρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο ως το μόνο κατάλληλο για τη δημιουργία αποθηκών, χώρου στάθμευσης και συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων του δήμου. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία εξουσιοδότησε τον κ. Χρονόπουλο να υπογράψει τη σύμβαση της αγοραπωλησίας και όρισε την εκτιμητική επιτροπή. Ομως με την 4352/18.4.2008 απόφασή του ο γ.γ. περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ακύρωσε την απόφαση ως προς το μέρος που αφορούσε τον ορισμό των μελών της επιτροπής λόγω μη νόμιμης συγκρότησης αυτής.

Το Δ.Σ. Ζαχάρως με την 236/3.6.2008 όρισε νέα μέλη εκτιμητικής επιτροπής, αλλά και πάλι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την 8179/30.6.2008 απόφαση ακύρωσε τη συγκρότηση ως μη νόμιμη...

Στις 17.11.2008 το Δ.Σ. Ζαχάρως με την 424 απόφασή του προέβη σε νέο ορισμό μελών εκτιμητικής επιτροπής, η οποία αρχικά απορρίπτεται λόγω μη νομιμότητας από το γραφείο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ηλείας, αλλά στη συνέχεια νομιμοποιείται από το παράθυρο... με το αιτιολογικό της «τεκμαιρόμενης νομιμότητας», καθώς ο τότε περιφερειάρχης μυστηριωδώς ξεχνάει να υπογράψει τη νέα απόφαση απόρριψης.

Στις 30.4.2009 το Δ.Σ. Ζαχάρως εξουσιοδοτεί με την 121/30.4.2009 απόφασή του τον Πανταζή Χρονόπουλο να διαχειριστεί το ποσό των 350.000 ευρώ από το λογαριασμό 101002001000644 που ανοίχτηκε από τον πρώην δήμαρχο στις 29.4.2009 δηλαδή μία μέρα πριν (!) τη σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Ομως και αυτή η απόφαση ακυρώνεται με την 6179/8.5.2009 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το αιτιολογικό ότι αυτή είναι α) «αόριστη και ασαφής αφού δεν προκύπτει από πού προέρχεται το ποσό των 350.000 ευρώ» β) «ο δήμαρχος δεν μπορεί να ορίζεται διαχειριστής των χρηματικών ποσών του δήμου διότι αρμόδια είναι η ταμειακή υπηρεσία με επικεφαλής τον δημοτικό ταμία βάσει του άρθρου 25 του Π.Δ. 774/80».

Ο Δήμος Ζαχάρως αγνοεί τις σχετικές αποφάσεις και προχωρά αυθαίρετα και παράνομα στην έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής ποσού 11.578 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων συμβολαίων. Στη συνέχεια ο κ. Χρονόπουλος, παρά την ακύρωση των σχετικών αποφάσεων για τις οποίες ήταν ενήμερος, προβαίνει στο 9055/27.5.2009 συμβόλαιο αγοραπωλησίας, δηλαδή σε απ' ευθείας αγορά του ακινήτου ιδιοκτησίας Alpha Bank αντί τιμήματος 350.000 ευρώ.

Ισόποση δωρεά

Μετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου στον επίμαχο λογαριασμό, προκύπτει ότι αυτός ανοίχτηκε στις 29.4.2009 στην Alpha Bank από τον τότε δήμαρχο Πανταζή Χρονόπουλο για την υπογραφή και μόνο του συμβολαίου αγοραπωλησίας.

Ο ανωτέρω λογαριασμός στις 27.5.2009 πιστώθηκε με 350.000 ευρώ από τη χρηματική δωρεά της ALPHA ΒΑΝΚ προς τον Δήμο Ζαχάρως και την ίδια ημέρα(!) χρεώθηκε με το ίδιο ακριβώς ποσό για την έκδοση τραπεζικής επιταγής της ίδιας τράπεζας προκειμένου να καταβληθεί το τίμημα της αγοραπωλησίας.

Σε ερωτήματα των επιθεωρητών ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ζαχάρως επισημαίνει ότι από κανένα λογαριασμό του δήμου δεν εκταμιεύτηκε το ποσό των 350.000 ευρώ και ότι ο επίμαχος τραπεζικός λογαριασμός δεν ανοίχτηκε - κινήθηκε - ενεργοποιήθηκε από την Οικονομική Ταμειακή υπηρεσία του δήμου και ότι ο λογαριασμός δεν ήταν καταχωρισμένος στο διπλογραφικό σύστημα.

Η «Ε» ζήτησε γραπτώς, όπως ζητήθηκε, εξηγήσεις για το θέμα από τη διοίκηση της Alpha Bank, αλλά μέχρι χθες αργά το βράδυ δεν είχε λάβει κάποια απάντηση. *

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

4 Ιουλ 2011

Δεν καταλαβαίνω γιατί όμως μας φταίνε οι ξένοι και δεν φταίμε εμείς...

Όλοι είναι αγανακτισμένοι με τα νέα μέτρα και συμφωνώ με αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί όμως μας φταίνε οι ξένοι και δεν φταίμε εμείς. Φταίνε οι Γερμανοί που μας έδιναν τις επιδοτήσεις και τα δάνεια γιατί αγοράζαμε τα προϊόντα τους. Γιατί δεν γινόταν το αντίθετο. Ξεχνάμε ότι είμαστε μια αγορά 10 μόνο εκατ. και αυτοί είναι 70 εκατ. Ποιος ο λόγος να μας έχουν τόσο μανία να μας καταστρέψουν. Γιατί δεν πουλούσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε αυτούς. Γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε το επιχειρηματικό μας δαιμόνιο και εκμεταλλευόμενοι τις επιδοτήσεις και τα δάνεια να έχουμε τις δικές μας πολυεθνικές όπως και οι Ολλανδοί. Γιατί δεν γίναμε μεγάλοι έμποροι και επιστήμονες όπως οι Αρχαίοι πρόγονοί μας που υπερηφανευόμαστε για αυτούς. Γιατί αν φύγουμε τώρα από το μνημόνιο και γυρίσουμε στη δραχμούλα όλα θα είναι καλύτερα και θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που δεν κάναμε τόσα χρόνια.


Πάντα θα φταίνε κάποιοι άλλοι και ποτέ εμείς. Φταίνε οι τράπεζες που έδιναν δάνεια και όχι εμείς που τα παίρναμε και μάλιστα με ψεύτικα στοιχεία. Πως θα φαινόταν σε εσάς όλους που βρίζετε συνέχεια τους Γερμανούς να ερχόταν μια μικρή χώρα τύπου Αλβανίας να μας έδινε ψεύτικα στοιχεία ότι έχει καλά οικονομικά, να της δίναμε δάνειο και μετά να παραδεχόταν ότι μας έπιασε κορόιδο και δεν θα μας επιστρέψει το δάνειο. Τότε να δω εγώ βρισίδια.

Ναι τα μέτρα είναι άδικα αλλά και αναγκαία. Άδικα είναι γιατί τα παίρνει η ελληνική κυβέρνηση και όχι γιατί μας τα επιβάλει η τρόικα. Η τρόικα θέλει ένα μέτρο να μειωθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Απλό ή κόβεις δαπάνες ή αυξάνεις έσοδα. Η κυβέρνηση φέρνει μέτρα αύξησης εσόδων και όχι κόψιμο δαπανών. Όσο για τα φιλέτα που έχουμε βαρεθεί να ακούμε, γιατί σίγουρα να πουληθούν σε ξένους, μπορούν να αγοραστούν από Έλληνες επιχειρηματίες. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι ούτε και αυτοί υπάρχουν διότι οι περισσότεροι ήταν και είναι κρατικοδίαιτοι.

Η λύση είναι εδώ και χρόνια μία, επιχειρηματικότητα, εξωστρέφεια και πολύ δουλειά. Δεν το κάναμε μέχρι τώρα γιατί ήταν δύσκολο, τώρα είναι η ύστατη στιγμή. Αλλά δεν βλέπω φως, η κυβέρνηση βαριέται να δουλέψει και να κόψει δαπάνες γιατί είναι δύσκολο, οι επιχειρηματίες μάθανε να δουλεύουν με το κράτος και πως θα γίνουν τώρα ανταγωνιστικοί και τέλος οι Έλληνες πολίτες μάθανε να ζουν σε αυτή την κατάσταση και πως θα ξυπνήσουν και θα πρέπει να δουλέψουν.

nikosgr07

2 Ιουλ 2011

Γκίντο Βεστερβέλε: Oύτε κατά διάνοια η Ελλάδα εκτός ευρώ

Κατηγορηματικός είναι ο γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντο Βεστερβέλε: «Χωρίς Ελλάδα Ευρώπη δεν γίνεται» είπε σε συνέντευξη του στο «Βήμα της Κυριακής».

Ο κ. Βεστερβέλε, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι «ένα από τα λίκνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού», ξεκαθαρίζοντας ότι «η ενωμένη ήπειρος μας είναι αδιανόητη χωρίς τη χώρα σας».

Χαρακτηρίζοντας «θετική» την υπερψήφιση του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος, επισημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στην ελληνική κυβέρνηση «να σταθεροποιήσει την οικονομία της χώρας. Αλλά τώρα, που ξεπεράσαμε το βουνό, αρχίζουν οι δυσκολίες της πεδιάδας. Οι αποφάσεις της Βουλής είναι το ένα, η υλοποίησή τους το άλλο. Και αυτό το δεύτερο είναι που μετράει, αν θέλουμε να ισχυροποιήσουμε το κοινό ευρωπαϊκό σπίτι και ιδιαίτερα την Ελλάδα».

Σχολιάζοντας την κρίση στην Ελλάδα και το πόσο αυτή έχει επηρεάσει την Ευρώπη, ήταν για ακόμα μια φορά κατηγορηματικός: «Αυτός που διέρχεται σήμερα κρίση δεν είναι το ευρώ, ούτε η Ευρώπη, αλλά η πολιτική των χρεών ορισμένων χωρών-μελών. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να σταματήσει αυτή η πολιτική. Και αυτό πρέπει να γίνει με σύνεση. Δεν μπορεί να καταπολεμήσει κανείς το χρέος με νέα χρέη, αλλά μόνο με δημοσιονομική πειθαρχία και μεταρρυθμίσεις. Ένα νόμισμα είναι τόσο ισχυρό όσο και οι οικονομίες των χωρών οι οποίες το εκδίδουν».

Μιλώντας για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά, δηλώνει πως δέχεται το δικαίωμα της αντίθετης άποψης, προειδοποιεί ωστόσο για τους κινδύνους που θα προκύψουν από τυχόν απόρριψη των μεταρρυθμίσεων.

Όσο για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ; το απορρίπτει κατευθείαν: «Μα τι λέτε; Πώς θα μπορούσα να μη θέλω στην Ευρώπη μια από τις κοιτίδες του ευρωπαϊκού πολιτισμού; Ούτε κατά διάνοια», δηλώνει χαρακτηριστικα.

1 Ιουλ 2011

ΠΟΙΗΜΑ: Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΔΕΥΕΙ, ΔΕΝ ΧΑΙΔΕΥΕΙ.

Νο Δημοκράτες ξέρετε

γιατί ‘ναι ετσ’ η χώρα;

Η αγορά που θέλετε

της έκοψε τη φόρα.


Απότομα και έπεσε

και χτύπησε στο σώμα

Και το κρανίο διέλυσε

και τώρα ‘ναι σε κώμα.


Σε τούτη την κατάσταση

μπορεί να παραμείνει

πολύ, αν επανάσταση

για να σωθεί, δεν γίνει!


Κι εσείς αντί να κάνετε

την αυτοκριτική σας

Την άχρηστη μας δείχνετε

πολιτική πυγμή σας.


Αγαναχτείτε, βρίζετε

και σπάζετε βιτρίνες

Αναρχικοί το παίζετε

μα είστε προβατίνες.


Σαν κείνες που δεν έχουνε

να κατεβάσουν γάλα

και στα αρνιά τους δίνουνε

να πιουν, από μπουκάλα.


Αντί να απορρίψετε

της αγοράς τα ‘’πρέπει’’

τα ‘’τέτοια,, μας ζαλίζετε

κι αυτή κακώς διαπρέπει.


Πηγαίνετε στο διάβολο

της αγοράς λακέδες

Να γίνετε το σύμβολο

σ’ ανθρώπους τενεκέδες.


Γιάννης Σχίζας.