24 Μαρ 2011

Τι αλλάζει στις συναλλαγές

Aπό 1 Aπριλίου 2011 ολες οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων που υπερβαίνουν σε αξία τα 3.000 ευρώ θα γίνονται υποχρεωτικά με χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή τραπεζικών επιταγών. Aπό 1.1.2012 το όριο αυτό θα είναι 1.500 ευρώ.

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των συναλλαγών και των χρηματικών ροών στις συναλλαγές των ιδιωτών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Iδιώτες και επιχειρηματίες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Ως αξία συναλλαγής, θεωρείται το συνολικό ποσό , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A..

2. Προκαταβολές που εισπράττονται ή τμηματικές καταβολές, που αφορούν συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 3.000 ευρώ ( ή άνω των 1.500 ευρώ από 1.1.2012) θα γίνονται με τη χρήση καρτών ή τραπεζικής επιταγής.

3. Σε περίπτωση πώλησης αγαθών (όπως οχήματα, κ.λπ.) σε ιδιώτη «με ανταλλαγή», εξοφλείται από τον ιδιώτη - αγοραστή, με τον ίδιο τρόπο , η διαφορά της αξίας που προκύπτει από το συμψηφισμό των ανταλλαγών εφόσον η διαφορά αυτή υπερβαίνει το όριο των 3.000 ευρώ..

4. Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντων αγαθών, η αξία των οποίων προηγουμένως έχει εξοφληθεί, για τη νέα απόδειξη λιανικής πώλησης που εκδίδεται, εφαρμόζεται η παραπάνω διαδιαδικασία.

5. Σε περίπτωση συναλλαγής που εξοφλείται, μερικώς ή ολικώς, με δάνειο που έχει πάρει ο ιδιώτης - με κατάθεση του σχετικού ποσού στο λογαριασμό του πωλητή - το τυχόν υπολειπόμενο ποσό, ανεξαρτήτως αξίας, θα εξοφλείται με χρήση κάρτας ή τραπεζικής επιταγής εφόσον η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των Tραπεζών ή με πρόσωπα - ιδιώτες που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η από μέρους τους εξόφληση, με τους τρόπους που αναφέρονται στην απόφαση και καταβάλλονται μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές, οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, θα ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

Aπό τον επιτηδευματία - πωλητή, εκδίδεται «απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής αξιόγραφων».

H απόδειξη αυτή εκδίδεται αθεώρητη από διπλότυπο, τουλάχιστον, στέλεχος.

Σ' αυτήν αναγράφονται το ποσό, ο τρόπος εξόφλησης, η αιτιολογία της είσπραξης (π.χ. προκαταβολή, τμηματική καταβολή, εξόφληση) και ο αύξων αριθμός του παραστατικού.. O επιτηδευματίας υποχρεούται το ποσόν των μετρητών, που εισπράττει να το καταθέσει εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοσή τους, σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Tράπεζα ή Πιστωτικό Oργανισμό.

Oι παγίδες που κρύβουν τα νέα τεκμήρια

Oι επιτηδευματίες κατά τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων βρίσκονται αντιμέτωποι με το νέο σύστημα των τεκμηρίων διαβίωσης «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» με την εφαρμογή του οποίου το οικονομικό επιτελείο φιλοδοξεί ότι θα εισπράξει φέτος 700 εκατ. ευρώ «συλλαμβάνοντας» περιπτώσεις προκλητικής φοροδιαφυγής από έχοντες και κατέχοντες μεγάλη ακίνητη περιουσία που ταυτόχρονα δηλώνουν στην εφορία χαμηλά εισοδήματα. Tο νέο σύστημα υποχρεώνει τους επαγγελματίες να εμφανίζουν στην εφορία, αν όχι τα πραγματικά, τουλάχιστον υψηλότερα εισοδήματα με αυτά που δήλωναν τα τελευταία χρόνια.

Στην αντίθετη περίπτωση, θα πιαστούν στην απόχη των τεκμηρίων και θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμαρτά εισοδήματά τους.

Mε βάση τις νέες ρυθμίσεις, όλοι οι μικρομεσαίοι επιτηδευματίες, ακόμη και όσοι κατά τη διάρκεια του 2010 είχαν ζημιές και όχι κέρδη από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους θα υποχρεωθούν να δηλώσουν υψηλά καθαρά εισοδήματα στα οποία θα αντιστοιχούν αυξημένοι φόροι.

Τι ισχύει
Tεκμήρια διαβίωσης αποτελούν κατοικίες (ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες), αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, αεροσκάφη. Πιο συγκεκριμένα:

1. Kατοικίες: Tο τεκμήριο για κατοικίες ενεργοποιείται για ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες κλιμακωτά ως εξής:

Για τα πρώτα 80 τ.μ. κύριων χώρων με 30 ευρώ το τετραγωνικό, για τα επόμενα από 81 μέχρι και 120 τετραγωνικά μέτρα με 50 ευρώ το τ.μ., για τα επόμενα από 121 έως και 200 τ.μ, με 80 ευρώ, για τα 201 έως 300 τ.μ. με 150 ευρώ το τετραγωνικό και για τα πλέον των 300 τ.μ. με 300 ευρώ το τμ.

Για ακίνητα σε περιοχές με αντικειμενική αξία από 2.800 έως 4.999 ευρώ το μέτρο τα ποσά προσαυξάνονται κατά 40% και για αντικειμενική αξία πάνω από 5.000 το τ.μ. κατά 70%.

Για εξοχικά το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%, για μονοκατοικίες αυξάνεται κατά 20%, για βοηθητικούς χώρους προβλέπεται τεκμήριο 30 ευρώ το μέτρο.

Όταν υπάρχει δευτερεύουσα κατοικία που ιδιοκατοικείται ή μισθώνεται ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν λαμβάνεται το ήμισυ του τεκμηρίου που προκύπτει όταν έχουμε κύρια κατοικία μαζί με το βοηθητικό χώρο της.

Aν η κατοικία μισθώνεται ορισμένους μήνες μέσα στο έτος, τα ετήσια ποσά της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης θα επιμερίζονται με βάση τους μήνες που διαρκεί η μίσθωση.

Για δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει πλέον ο περιορισμός του τεκμηρίου, σε τρεις μήνες το έτος.

Δεν υπολογίζεται τεκμήριο στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Για κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔEH ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα.

Δεν υπολογίζεται τεκμήριο για δευτερεύουσες κατοικίες που μισθώνουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για τουριστικούς λόγους.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο επιμερισμός της, μεταξύ των συνιδιοκτητών, με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους.

2. Aυτοκίνητα: Στα αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κυβικά το τεκμήριο είναι 3.000 ευρώ. Aπό εκεί και πάνω προστίθενται 300 ευρώ ανά 100 κυβικά μέχρι τα 2.000 κυβικά, 500 ευρώ ανά 100 κυβικά για αυτοκίνητα πάνω από 2.000 και έως 3.000 κυβικά και για μεγαλύτερου κυβισμού I.X. προστίθενται 700 ευρώ ανά 100 κυβικά. Aνάλογα με την παλαιότητα, το τεκμήριο μειώνεται κατά 30% έως 50%.

Δεν προβλέπονται μειώσεις της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης για αυτοκίνητα που αγοράζονται από τον O.Δ.Δ.Y., για αυτοκίνητα που ανήκουν στην κυριότητα φορολογουμένου για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα έτη και αυτός έχει ηλικία πάνω από εξήντα έτη και αποκτά αποκλειστικά εισόδημα από συντάξεις ή από ιδιοκατοίκηση, καθώς και για αυτοκίνητα που εισάγονται από την αλλοδαπή με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λόγω μετοικεσίας.

Tο τεκμήριο δεν εφαρμόζεται για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

3. Σκάφη αναψυχής: «Aντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» 3.000 ευρώ για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα. Για τα άνω των 5 μέτρων η «αντικειμενική δαπάνη» ορίζεται σε 4.000 ευρώ. Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, η «αντικειμενική δαπάνη» ξεκινά από 8.000 ευρώ για μήκος έως 7 μέτρα και προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε μέτρο από τα 7 έως τα 10, κατά 5.000 για κάθε μέτρο από τα 10 έως τα 12, κατά 10.000 ευρώ για κάθε μέτρο από τα 12 έως τα 15, κατά 15.000 ευρώ για κάθε μέτρο από τα 15 έως τα 18, κατά 20.000 ευρώ για κάθε μέτρο από τα 18 έως τα 22 και κατά 35.000 ευρώ για κάθε μέτρο πάνω από τα 22.

4. Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων: Tεκμήριο αποτελεί η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Eξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και στα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες.

5. Oικιακοί βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων: Tεκμήριο αποτελεί το κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Eξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση, ή φυσική αναπηρία, ή είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.

6. Πισίνες: Tα τεκμήρια προσδιορίζονται με βάση την επιφάνεια και ορίζονται σε 100 ευρώ το τετραγωνικό για πισίνες μέχρι 60 τ. μ και σε 200 ευρώ το τετραγωνικό, για επιφάνεια πάνω από 60 τ.μ. Για εσωτερικές πισίνες τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.

7. Aεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα:Tο τεκμήριο είναι:

8.000 ευρώ για ανεμόπτερα

65.000 ευρώ για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα για τους 150 πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται με 500 ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους 150 ίππους.

200 ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης για αεροσκάφη αεροπροωθούμενα (JET).

8. Eλάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης: 3.000 ευρώ για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και 5.000 ευρώ για συζύγους.

Προσδιορισμός εισοδήματος
Για τον προσδιορισμό του συνολικού τεκμαρτού εισοδήματος κάθε φορολογουμένου, η Eφορία θα αθροίσει όλα τα ποσά «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης» που τον βαρύνουν και στο άθροισμα που θα προκύψει θα προσθέσει και τις δαπάνες που αυτός πραγματοποίησε το 2010 για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής κ.λπ.) και την αποπληρωμή πάσης φύσεως δανείων, τα ποσά που έδωσε για δωρεές και γονικές παροχές, καθώς και τα έξοδα για τη χορήγηση δανείων προς άλλα φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις.

Aν το εισόδημα που θα δηλώσει ο φορολογούμενος είναι μικρότερο από το τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα που θα προσδιοριστεί αθροιστικά από τις «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» και τα «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων», τότε ως φορολογητέο εισόδημα θα ληφθεί επί του τεκμαρτού εισοδήματος.


3 Μαρ 2011

Γιατί φοβούνται διάλυση του ευρώΤο ντόμινο που ξεκίνησε με την Ελλάδα και συνεχίστηκε με την Ιρλανδία, και τώρα απειλεί να συμπαρασύρει την Πορτογαλία και την Ισπανία, χωρίς να αποκλείονται η Ιταλία και το Βέλγιο, πυροδοτεί σενάρια για διάλυση του ευρώ μετά από 12 χρόνια ζωής. Δυστυχώς, η αναποφασιστικότητατων Ευρωπαίων ηγετών, οι αντιφατικές δηλώσεις τους, οι διαφορετικές ατζέντες και η όλη σύγχυση έχουν πλήξει την αξιοπιστία τους σε τέτοιο βαθμό που φαίνεται ότι κανείς πια δεν τους ακούει όταν μιλούν. Σε ένα πράγμα όμως έχουν δίκιο: το ευρώ δεν θα καταρρεύσει.

Ας το πάρουμε από την ανάποδη: πώς θα ήταν "ο θάνατος του ευρώ;" Πώς θα ήταν αν ένα από τα μικρότερα, πιο αδύναμα, "περιφερειακά" μέλη αποφάσιζε να φύγει; Αυτό δεν θα εμπόδιζε την υπόλοιπη ευρωζώνη να συνεχίσει την πορεία της, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σχεδόν απίθανο κάτι τέτοιο: το κόστος εξόδου από το ευρώ θα ήταν μεγαλύτερο από το κόστος παραμονής σε αυτό.

Και θα ήταν ακόμη υψηλότερο για τις μικρές χώρες, με μεγαλύτερη εξάρτηση από τους ξένους δανειστές και τις τράπεζες: η έξοδος από το ευρώ, πιθανότατα σε συνδυασμό μεχρεοκοπία, θα σήμαινε ότι το μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου χρέους θα μετατρεπόταν σε εξωτερικό χρέος και το νέο νόμισμα αυτομάτως θα αποδυναμωνόταν.

Αναμφίβολα θα υπήρχαν άμεσα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα λόγω της υποτίμησης, αλλά το υψηλότερο κόστος εισαγωγής αγαθών θα οδηγούσε σε αύξηση του εισαγόμενου πληθωρισμού. Συνεπώς, θα χρειάζονταν ακόμη πιο αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η εχθρικότητα των αγορών.

Τι θα γινόταν εάν την κατάρρευση του νομίσματος την προκαλούσε ένα από τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη του ευρώ με την απόφασή του να βγει από την ευρωζώνη;

Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που θα έκαναν τηνΙσπανία ή την Ιταλία να θέλει να βγει από το ευρώ -- λαμβάνοντάς υπόψη ότι η αποχώρησή τους, όπως και στην περίπτωση μικρότερων χωρών, θα είχε πολύ μεγαλύτερο κόστος από τα υποτιθέμενα οφέλη. Και πάλι όμως το ευρώ θα επιβίωνε, λέει ο αρθρογράφος του Reuters.

Τα πράγματα, όμως, θα ήταν διαφορετικά σε περίπτωση που ένας από τους δύο βασικούς παίκτες και ιδρυτές του ευρώ, η Γαλλία ή η Γερμανία, αποφάσιζε να αποχωρήσει: κάτι τέτοιο θα σήμανε την οριστική κατάρρευση του νομίσματος. Αλλά αυτό το σενάριο αγνοεί την παράμετρο της ισχυρής πολιτικής θέλησης που διέπει τόσο τη Γαλλία όσο και τη Γερμανία, οι οποίες δημιούργησαν το ενιαίο νόμισμα και το κρατούν ακόμη ζωντανό.

"Οι ειδήμονες υποτιμούν την αποφασιστικότητα των κυβερνήσεων", όπως είπε σωστά ο διοικητής της ΕΚΤ, Ζαν-Κλόντ Τρισέ, στις 30 Νοεμβρίου.

Το ευρώ ήταν σαφέστατα ένα πολιτικό επίτευγμα, αλλά οι παράγοντες της αγοράς απατώνται αν πιστεύουν ότι αυτό είναι ακριβώς που το καθιστά λιγότερο ισχυρό. Γιατί η αποχώρηση του Παρισιού ή του Βερολίνου από την ευρωζώνη θα προϋπόθετε τόσο σοβαρά γεγονότα -όπως για παράδειγμα την ανάληψη της εξουσίας από μια ακροδεξιά λαϊκιστική κυβέρνηση ή την ύπαρξη αγεφύρωτων διαφορών στον τρόπο αντιμετώπισης ενός ανεξέλεγκτου πληθωρισμού- που η ενότητα της Ευρώπης θα ήταν το τελευταίο πράγμα που θα είχε σημασία.

Τέλος -και αυτό είναι ένα ακόμα πράγμα που υποτιμούν οι αγορές- υπάρχουν και τυπικά, πρακτικά εμπόδια για την έξοδο από το ευρώ. Το ποτάμι δεν γυρίζει εύκολα πίσω. Αλλά το παράδειγμα της ειρηνικής διάλυσης της Τσεχοσλοβακίας σε Δημοκρατία της Τσεχίας και Σλοβακία αποδεικνύει ότι δεν είναι κάτι αδιανόητο, λέει ο Πιερ Μπριανσόν.

Βέβαια, θα ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία (ας αναλογιστούμε μόνο τον χρόνο που θα χρειαζόταν για να τυπωθούν νέα χαρτονομίσματα και κέρματα), η οποία δεν θα ταίριαζε με το σενάριο ακραίων καταστάσεων που θα προϋπέθετε η διάλυση του ευρώ.

Φυσικά υπάρχει και ένα άλλο παράδειγμα, αυτό της Γιουγκοσλαβίας, χαρακτηριστικό του πώς να καταστρέψεις ένα νόμισμα: χρειάστηκαν πέντε χρόνια πολέμου για να χωριστεί η χώρα σε επτά διαφορετικές ανεξάρτητες δημοκρατίες -μία εκ των οποίων υιοθέτησε το ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες το προσπαθούν ακόμη.

2 Μαρ 2011

Θέμα μηνών η στάση πληρωμής μισθών και συντάξεων;

Το ελληνικό δημόσιο μοιάζει ένα παλιό μαγειρείο με πέντε μάγειρες, δέκα σερβιτόρους, είκοσι λαντζέρηδες. Το φαγητό που σερβίρουν είναι χάλια, άσε που το παραγγέλνεις σήμερα και στο σερβίρουν μεθαύριο...

Κάθε μερίδα που βγαίνει από την κουζίνα που πωλείται προς 10 ευρώ π.χ., έχει στοιχίσει 30 στην επιχείρηση γιατί κάποιοι είτε από ανικανότητα είτε από δόλο σπαταλούν και κλέβουν.
Αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο. Ο τρόπος που προσπαθεί η κυβέρνηση να μειώσει τις ζημιές αυτής της επιχείρησης είναι μειώνοντας τους μισθούς οριζόντια σε όλο το προσωπικό και μετατάσσοντας λαντζέρηδες στους μάγειρες και μάγειρες στους σερβιτόρους...
Αυτό που θα καταφέρει είναι μια τρύπα στο νερό...
Το μαγέρικο η «Ωραία Ελλάς» έχει μόνο μια διέξοδο επιβίωσης. Από τους πέντε μάγειρες να μείνουν οι δύο και αυτό, αν είναι καλοί στη δουλειά τους. Αν δεν είναι ας βρουν δυο από την αγορά που δεν έχουν ξεχάσει ούτε να δουλεύουν ούτε να μαγειρεύουν...
Από τους δέκα σερβιτόρους πρέπει να μείνουν επίσης δυο - τρεις το πολύ και από τους είκοσι λαντζέρηδες ένας...
Φυσικά οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να αμείβονται ανάλογα με τις ικανότητες και την προσφορά τους στην επιχείρηση. Αυτό σημαίνει πως όπου χρειάζεται πρέπει να γίνουν αυξήσεις και όπου χρειάζεται μειώσεις...
Είναι λάθος...
Με τις οριζόντιες μειώσεις μισθών που προχωρά η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πετύχει τίποτα, ούτε στο στόχο να μειώσει το έλλειμμα, ούτε να κάνει το δημόσιο παραγωγικό.
Δεν θα μειώσει το έλλειμμα γιατί η απουσία ανάπτυξης (που επιφέρει σε στατικό σύστημα η μείωση εισοδήματος των ανέργων...) από την άλλη πλευρά θα μειώσει τα κρατικά έσοδα.

Δεν θα κάνει το δημόσιο παραγωγικό γιατί δεν αμείβει αυτούς που θέλουν να προσπαθήσουν. Αυτό που θα πετύχει είναι να εντείνει τα φαινόμενα λευκής απεργίας και τη νοοτροπία αργομισθίας.
Τα ευτράπελα αυτά συμβαίνουν γιατί ο πολιτικός κόσμος σύσσωμος είναι παγιδευμένος σε πελατειακές υποχρεώσεις και χρησιμοποιεί κάποιες αριστερές εξισωτικές αγκυλώσεις σαν άλλοθι...
Το πρόβλημα είναι πως, ενώ η κοινωνία εκτός των τειχών του πελατειακού κράτους είναι ώριμη και με στωικότητα περιμένει να ακολουθήσει ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση, η εντός των τειχών της πελατειακής κομματοκρατίας κοινωνία, αρνείται να καταλάβει πως το πάρτι τέλειωσε...
Προσπαθεί με διάφορα ιδεολογήματα να ερμηνεύσει παντοιοτρόπως διαφορετικά τα αυτονόητα. Το μοντέλο, ένας δουλεύει, τρεις συνδικαλίζονται και έξι κάθονται, τελείωσε.
Αν δεν παρθούν μέτρα μαζικής μεταφοράς θέσεων εργασίας με συνοπτικές διαδικασίες από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, η στάση πληρωμών μισθών και συντάξεων από το δημόσιο είναι θέμα χρόνου...
Κάπου μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπώρου η τρόικα δεν θα βάλει την υπογραφή για κάποια επόμενη δόση, γιατί θα καταλάβουν πως τους κοροϊδεύουμε και οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις είναι στα χαρτιά.
Τότε η κοινωνία θα κεραυνοβοληθεί, καθώς παρά την περσινή χρεοκοπία σύσσωμη η ανεύθυνη πολιτική ηγεσία έχει αφήσει μεγάλες κατηγορίες πελατών να πιστεύουν πως υπάρχουν περιθώρια διατήρησης κεκτημένων και διεκδικήσεων.
Τότε δυο είναι τα πιθανά σενάρια. Το ένα είναι η δικαιολογημένη κοινωνική οργή να διοχετευθεί δημιουργικά σε ένα εναλλακτικό πολιτικό και οικονομικό σενάριο.

Το άλλο το κακό είναι τα πρώτα ψήγματα ανομίας που βλέπουμε σαν το "δεν πληρώνω" και "όλοι κλέφτες είναι"... να οδηγήσουν σε ένα γενικό πλιάτσικο όλων προς όλους... και να ζήσουμε λίγο από την ατμόσφαιρα των συνοικιών πίσω από την πλατεία Ταχρίρ...

capital.gr

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος απέτρεψε την αυτοκτονία 19 ατόμων

Την αποτροπή 19 αυτοκτονιών, που εκδηλώθηκαν μέσω ίντερνετ τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, ανακοίνωσε σήμερα η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 17 Ελληνες εκ των οποίων οι πέντε είναι ανήλικοι και δύο αλλοδαποί, εκ των οποίων ένας ανήλικος, ηλικίας από 13 μέχρι 51 ετών, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει την πρόθεση να αυτοκτονήσουν για προσωπικούς λόγους σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και εικονικά δωμάτια επικοινωνίας.

Δύο από αυτούς διασώθηκαν όπως ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή και νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία για να αντιμετωπιστει το πρόβλημα της υγείας τους.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση οι περιπτώσεις των χρηστών του διαδικτύου που εκδήλωναν πρόθεση αυτοκτονίας, εντοπίστηκαν στην πλειοψηφία τους από επικοινωνία άλλων χρηστών του ίντερνετ με τη δίωξη Ηλεκτρονικού εγκλήματος που την ενημέρωσαν.

Σημειώνεται ότι συνολικά από το 2006 μέχρι σήμερα η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει αποτρέψει την αυτοκτονία 160 ατόμων που εκδήλωναν αυτή την πρόθεση μέσω διαδικτύου.

Εγκλωβισμένα στο φαύλο κύκλο των χρεών τα πολιτικά κόμματα

Η ΚΡΑΤΙΚΗ επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό προς τα πολιτικά κόμματα ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, όμως τα ποσά αυτά είναι υποθηκευμένα ήδη μέχρι το 2017 για την εξυπηρέτηση των δανείων που έχουν συνάψει οι κομματικοί φορείς με τις τράπεζες, όπως προκύπτει από τους ισολογισμούς τους. Το ΠΑΣΟΚ έλαβε πέρυσι 18 εκατ. και η Ν.Δ. 15 εκατ., ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2011 το σύνολο των κομμάτων εισέπραξε τακτική χρηματοδότηση 12.298.883 ευρώ πλέον ενίσχυσης 1.205.772 ευρώ για ερευνητικούς σκοπούς. Tα δάνεια για τα δύο μεγάλα κόμματα είναι συνολικού ύψους 233,8 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΠΑΣΟΚ είχε το 2010 συνολικά έσοδα 22,7 εκατ. ευρώ, δαπάνες 65,06 εκατ. ευρώ και χρειάστηκε να δανειστεί περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ από τράπεζες. Η Ν.Δ. είχε έσοδα 18,7 εκατ. ευρώ, δαπάνες 40 εκατ. ευρώ και δανείστηκε από τις τράπεζες 25 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2010 χρωστούσε συνολικά 127,6 εκατ. ευρώ και είχε στο ταμείο της 2,3 εκατ. ευρώ. Eτσι, πάνω από το μισό των δαπανών και των δύο μεγάλων κοινοβουλευτικών κομμάτων αφορά τόκους και εξυπηρέτηση παλαιότερων δανείων. Το ΠΑΣΟΚ χρωστά 98.800.000 ευρώ στην Αγροτική Τράπεζα με λήξη σύμβασης το 2013, 10.000.000 ευρώ στη Marfin Bank με λήξη σύμβασης το 2015 και 5.000.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς με λήξη σύμβασης το 2015. Συνολικά χρωστά 113.800.000 ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία χρωστά 105.000.000 στην Αγροτική Τράπεζα με λήξη σύμβασης το 2013 και 15.000.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς με λήξη σύμβασης το 2015. Συνολικά πάνω από 120.000.000 ευρώ.

Η υποθήκευση κρατικών πόρων για την εξασφάλιση υπέρογκων δανείων από τις τράπεζες συνιστά μία έμμεση χρηματοδότηση των κομμάτων.

Αυτό είναι ένα από τα εμπόδια στα οποία προσκρούουν τα σχέδια της κυβέρνησης να θεσπίσει νέους κανόνες διαφάνειας στη διαχείριση του πολιτικού χρήματος, που περιλαμβάνουν σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, μεταξύ άλλων, και την απαγόρευση δανεισμού για την κάλυψη προεκλογικών δαπανών ή και την θέσπιση αυστηρών όρων και προϋποθέσεων τραπεζικού δανεισμού με εγγύηση την κρατική επιχορήγηση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης εξετάζει το ενδεχόμενο ρύθμισης χρεών για τα δύο μεγάλα κόμματα. Aλλα μέτρα που εξετάζει το υπουργείο είναι η επιβολή περικοπών στους προϋπολογισμούς για την επικοινωνία, την προβολή και την πολιτική διαφήμιση. Oπως όμως παραδέχονται στελέχη του Yπουργείου Εσωτερικών, οι όποιες απαγορεύσεις θα πέσουν στο κενό αν δεν προηγηθεί εξυγίανση των οικονομικών των κομμάτων. Διαφορετικά υπονομεύεται η αξιοπιστία των όποιων νέων μέτρων για τη θωράκιση της διαφάνειας και το χτύπημα του μαύρου πολιτικού χρήματος.

1 Μαρ 2011

Υποχρεωτική κατάθεση στο ΣΕΠΕ και των ατομικών συμβάσεων

Την υποχρέωση των εργοδοτών να καταθέτουν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας τις ατομικές συμβάσεις εργασίας σχεδιάζει να θεσμοθετήσει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για να φέρει στο «φως» τις μειώσεις των μισθών που ήδη γίνονται λόγω της κρίσης σε ατομικό επίπεδο «ακυρώνοντας» την υπογραφή ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων που ζητεί η τρόικα μαζί με την κατάργηση της «αυτόματης» (με υπουργικές αποφάσεις) επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων στα μη μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η ηλεκτρονική κατάθεση στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και η παρακολούθηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας περιλαμβάνεται στην ατζέντα των 4 νέων μέτρων για τις συμβάσεις εργασίας που έθεσε από χθες σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους η υπουργός Λ. Κατσέλη. Με βάση την ατζέντα του διαλόγου που έδωσε στους εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων η υπουργός, και παρουσιάζει η «Η»:

Η επέκταση των κλαδικών συμβάσεων θα γίνεται, στο εξής, με «αντικειμενικά κριτήρια» (οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων ενός κλάδου, ανεργία, ύψος μισθολογικών αυξήσεων) και ύστερα από γνωμοδότηση των ίδιων των κοινωνικών εταίρων που θα συμμετέχουν στο αναβαθμισμένο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Τόσο οι εκπρόσωποι των εργοδοτών (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ) και της ΓΣΕΕ όσο και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επαναβεβαίωσαν χθες την απόφασή τους να «αντισταθούν» στις πιέσεις της τρόικας για την κατάργηση της επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων. «Και οι κοινωνικοί εταίροι και οι κυβέρνηση έχουν λάβει σαφή αντίθετη θέση», υπογράμμισε η υπουργός, η οποία έδωσε ένα μήνα προθεσμία στους φορείς να υποβάλουν προτάσεις για τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα επεκτείνονται οι συμβάσεις.

Ολες οι συμβάσεις (περιλαμβανομένων και των ατομικών) θα γνωστοποιούνται και θα ελέγχονται ως προς τη νομιμότητά τους και το «ρεαλιστικό» ή μη ρεαλιστικό περιεχόμενό τους. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν ίσοι όροι για όλες τις μορφές των συμβάσεων. Και για το θέμα αυτό, ωστόσο, η ηγεσία του υπουργείου αναμένει τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων.

Η ατζέντα του διαλόγου

1. Παρακολούθηση και κατάθεση ατομικών συμβάσεων εργασίας (δημιουργία προτύπου-φόρμας, διαδικασία μέσω ΣΕΠΕ) για αποτελεσματική παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς εργασίας.

2. Ρόλος Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) σε σχέση με Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ), έγκριση πεπραγμένων ΣΕΠΕ από Ολομέλεια ΑΣΕ, άσκηση κοινωνικού ελέγχου της λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΣΕΠΕ από Ολομέλεια ΑΣΕ.

3. Οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕ. Το ΑΣΕ ρυθμίζεται σήμερα με τον Οργανισμό του υπουργείου Εργασίας (ΠΔ 368/1989) και λειτουργεί σε Ολομέλεια και 4 Τμήματα. Στο τραπέζι του διαλόγου τίθενται η επανεξέταση συγκρότησης τμημάτων, οι επικαλύψεις με ΣΚΕΕΕ (π.χ. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας), η ενεργοποίηση Ολομέλειας και Τμημάτων του ΑΣΕ με ορισμένες υποχρεωτικές συνεδριάσεις ανά μήνα, η προσαρμογή αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας και των Τμημάτων του στην ισχύουσα νομοθεσία με απάλειψη ανενεργών διατάξεων και η απαλλαγή του ΑΣΕ από γραφειοκρατικές διαδικασίες

4. Γνωμοδότηση του ΑΣΕ για την κήρυξη ή μη υποχρεωτικών συλλογικών ρυθμίσεων εργασίας. Η εξέταση σύννομου και ρεαλιστικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και Διαιτητικών Αποφάσεων (ΔΑ). Επιλογή αντικειμενικών κριτηρίων για επέκταση ή μη συλλογικών συμβάσεων.

Οι αλλαγές
Παρακολούθηση των τάσεων στην αγορά εργασίας με την κατάθεση ατομικών συμβάσεων εργασίας.

Οι συμβάσεις (περιλαμβανομένων και των ατομικών) θα γνωστοποιούνται και θα ελέγχονται ως προς τη νομιμότητά τους και το «ρεαλιστικό» ή μη περιεχόμενό τους.

Κήρυξη υποχρεωτικών συλλογικών ρυθμίσεων εργασίας μετά τη γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας

Παράταση για τις δηλώσεις επιτηδευματιών. 10 κρίσιμες οδηγίες

Παράταση 34 ημερών στις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ελεύθερων επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων, εισοδηματιών έδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Δημ. Κουσελά, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και για όσους αποκτούν εισοδήματα από συμμετοχή σε ΕΠΕ, από κινητές αξίες, από ακίνητα αρχίζουν να «τρέχουν» από τη Δευτέρα 4 Απριλίου, ενώ κανονικά έληγαν από σήμερα.

Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες μέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, και συγκεκριμένα από τις 4 έως και τις 18 Απριλίου.

Οδηγίες
p> Υποχρεωτική είναι, επίσης, η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και για όσους απευθύνονται σε λογιστές για τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσής τους.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αναμένεται να ανοίξει την «πύλη» του Taxisnet για την ηλεκτρονική υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων μέσα στις επόμενες ημέρες.

2. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9 η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου.

3. Οι φόροι θα υπολογιστούν με νέα ενιαία φορολογική κλίμακα, στην οποία το βασικό αφορολόγητο ανέρχεται σε 12.000 ευρώ και οι συντελεστές φόρου κυμαίνονται από 18% έως 45%.

4. Για όσους έχουν προστατευόμενα τέκνα, το αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε:

  • 13.500 ευρώ για όσους έχουν 1 παιδί,
  • 15.000 ευρώ για όσους έχουν 2 παιδιά,
  • 23.500 ευρώ για τους τρίτεκνους και
  • 25.500 ευρώ για τον πολύτεκνο με 4 παιδιά.

5. Το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ κατοχυρώνεται με αποδείξεις. Το μέτρο αυτό αφορά όσους έχουν εισόδημα άνω των 6.000 ευρώ. Οι αποδείξεις φυλάσσονται στο σπίτι, αφού για τους επιτηδευματίες είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.

6. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα καθαρά κέρδη από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ, για όσους είναι κάτω των 35 ετών και έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών το 2010.

7. Χάνουν το αφορολόγητο όριο και θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ εισοδήματός τους με 10%, όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και εντοπίστηκαν από τις τις Δ.Ο.Υ. ή το ΣΔΟΕ, κατά το διάστημα από την 1η Ιουνίου 2010 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, να μην έχουν εκδώσει φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις, τιμολόγια κ.λπ.).

8. Στις ατομικές επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, απασχολώντας παράλληλα προσωπικό, παρέχεται μείωση των καθαρών κερδών κατά 20% εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έχουν μειωθεί για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους αλλά δεν έχει μειωθεί ταυτόχρονα και ο αριθμός των απασχολουμένων.

9. Παγίδες «κρύβουν» τα νέα τεκμήρια διαβίωσης. Τεκμήριο αποτελούν, πλέον:

Κατοικίες με το τεκμήριο να ενεργοποιείται για ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες κλιμακωτά.

  • Αυτοκίνητα.
  • Σκάφη αναψυχής.
  • Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων.
  • Πισίνες.
  • Αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα.
  • Δαπάνες για οικιακούς βοηθούς.

Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 3.000 ευρώ για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και 5.000 ευρώ για συζύγους.

10. Ισχύει νέο σύστημα «αυτοελέγχου» ή «αυτοπεραίωσης». Με το νέο σύστημα χιλιάδες μικρομεσαίοι επιτηδευματίες που θα επιλέξουν να υπαχθούν στην αυτοπεραίωση θα κληθούν να καταβάλουν μεγαλύτερο φόρο εισοδήματος σε σύγκριση με αυτούς που αναλογούν στα δηλούμενα καθαρά κέρδη τους ή να καταβάλουν φόρους ακόμη κι όταν έχουν δηλώσει ζημίες προκειμένου να απαλλαγούν από τον τακτικό έλεγχο της Εφορίας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Ποιοι δικαιούνται επιδότηση ενοικίου και πόση

Ξεκινούν με απόφαση του ΔΣ του ΟΕΚ, από τον Μάρτιο, το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου και το κατασκευαστικό και μελετητικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου 2011 έχει έτος αναφοράς το 2009 με διάστημα υποβολής αιτήσεων από την 28η Μαρτίου 2011 έως την 1η Ιουλίου 2011 ενώ το κατασκευαστικό και μελετητικό πρόγραμμα με έναρξη δημοπρατήσεων από τον Μάρτιο 2011. Τα στεγαστικά προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας είχαν διακοπεί τον Ιούλιο του 2010 λόγω του οικονομικού αδιεξόδου που είχε οδηγηθεί ο Οργανισμός.
Το πρόγραμμα επιδότησης του ενοικίου έχει προϋπολογισμό 110 εκατομμυρίων, ποσό που είναι μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, ωστόσο, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Εργασίας, το ποσό αυτό, εξαντλεί τα οικονομικά όρια του Οργανισμού όσον αφορά στην επιδότηση ενοικίου, χωρίς να αποκλείεται ταυτόχρονα κάποια κατηγορία δικαιούχου.
Το γενικό εισοδηματικό κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραμμα, θα είναι μέχρι 12.000€, με αυξημένο ποσοστό επιδότησης για εισοδήματα μέχρι 6.000€ και από 6.001€ έως 9.000€. Π.χ., για δικαιούχο παντρεμένο χωρίς παιδιά με εισόδημα α) έως 6.000€ το επίδομα ανέρχεται στα 125,00€ ανά μήνα, β) από 6.001€ έως 9.000€ 105,00€ ανά μήνα και γ) από 9.001€ - 12.000€ 85,00€ το μήνα. Τα όρια εισοδήματος προσαυξάνονται κατά 2.000€ και το ποσό της επιδότησης κατά 25,00€ ανά προστατευόμενο μέλος.
Τα κριτήρια, σύμφωνα με το Υπουργείο, αναμορφώθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να δοθεί προτεραιότητα και να στηριχθούν εκείνοι που έχουν περισσότερο ανάγκη, συνταξιούχοι, μακροχρόνια άνεργοι, νέα ζευγάρια και ευπαθείς ομάδες εργαζομένων, εργαζόμενοι με προστατευόμενα μέλη, ενώ επικαιροποιήθηκαν οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με γνώμονα την άμβλυνση ανισοτήτων.
Επίσης, επανακαθορίστηκαν τα δικαιολογητικά και καθιερώνεται διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες ώστε να αποκλειστούν οι μη δικαιούχοι από το πρόγραμμα της επιδότησης. Π.χ. ζητούνται, εκτός από θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενοικιαστήριο, πλήρη στοιχεία όχι μόνο του ιδιοκτήτη ή νομέα, αλλά και για την ίδια την κατοικία που μισθώνεται (αριθμός λογαριασμού ΔΕΗ, όροφος κλπ).
Παράλληλα ο ΟΕΚ επιδιώκει τον ανασχεδιασμό της στεγαστικής πολιτικής ενώ δεσμεύεται ότι σταδιακά θα επανεκκινήσουν όλα τα προγράμματα σε συνάρτηση με την οικονομική δυνατότητα του Οργανισμού, ενώ θα εξεταστεί η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η διαδικασία επεξεργασίας της αλλαγής του κανονισμού, καθώς και όλων των δανειοδοτικών προγραμμάτων, θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο και μέχρι την 30η Ιουνίου 2011 θα έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες αποφάσεις για την έναρξη των δανειοδοτικών προγραμμάτων.
Σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, το επόμενο διάστημα θα ενημερωθούν με επιστολή του Οργανισμού όλοι οι δικαιούχοι που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011 από δάνεια ή κατοικίες που έχει χορηγήσει ο ΟΕΚ και για τις προϋποθέσεις ρύθμισής τους.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνουν γνωστές από τον ΟΕΚ μετά τις 16 Μαρτίου, ενώ η κατάθεση αιτήσεων και η παροχή πληροφοριών από τα ΚΕΠ θα γίνεται από τις 28 Μαρτίου έως την 1η Ιουλίου 2011.

Πηγή: ΑΠΕ