8 Δεκ 2009

Ακίνητα: Φόρος και στα εκτός σχεδίου

Την επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας και στα εκτός σχεδίου οικόπεδα, αγροτεμάχια και κτήματα σε όλη τη χώρα εισηγούνται υπηρεσιακοί παράγοντες στον υπουργό Οικονομικών στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος για τη φορολογία ακινήτων που θα αντικαταστήσει το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ).

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχουν επεξεργασθεί, τα γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και που σήμερα εξαιρούνται από το ΕΤΑΚ θα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης επί της οποίας θα επιβάλλεται ο νέος φόρος ακίνητης περιουσίας.

Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που κάποιος κατέχει οικόπεδο εκτός σχεδίου και άλλα ακίνητα η αξία τους θα προστίθεται και το άθροισμα θα αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του φόρου. Ετσι ανάλογα με τους συντελεστές και τα αφορολόγητα όρια που θα ισχύσουν θα προκύπτει αν είναι υπόχρεος ή όχι στην καταβολή φόρου.

Ειδικότερα, αν κάποιος είναι ιδιοκτήτης οικοπέδου εκτός σχεδίου αξίας 100.000 ευρώ δεν θα απαλλάσσεται αυτόματα από τον φόρο, όπως συμβαίνει σήμερα με το ΕΤΑΚ, αλλά μόνο σε περίπτωση που η αξία των 100.000 ευρώ είναι χαμηλότερη από το αφορολόγητο όριο που θα ισχύσει για τον φόρο ακίνητης περιουσίας.

Αν κάποιος κατέχει σπίτι αξίας 200.000 ευρώ και οικόπεδο εκτός σχεδίου 150.000 ευρώ, η αξία των δύο αυτών ακινήτων θα προστίθεται και η περιουσία του θα υπολογίζεται από την Εφορία στις 300.000 ευρώ. Με βάση λοιπόν αυτήν την αξία θα προκύπτει αν πρέπει να πληρώσει και πόσο φόρο.