28 Δεκ 2009

ΠΟΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΚΡΙΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

1. Στον ΦΜΑΠ όλα τα ακίνητα
Προωθείται η ένταξη στον νέο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας όλων των ακινήτων χωρίς καμία εξαίρεση, όπως για παράδειγμα των οικοπέδων και αγροτεμαχίων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και τα οποία σήμερα απαλλάσσονται από το ΕΤΑΚ. «Κρίνετε ότι από την προοδευτική φορολόγηση θα πρέπει να μην εξαιρείται καμία κατηγορία ακινήτων και ιδιοκτητών»: ερωτά με νόημα το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους πολίτες.

2. «Πράσινος» και φόρος υπέρ ΟΤΑ
«Ανοίγει παράθυρο» για επιβολή «πράσινου φόρου» και φόρου υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη θεματική ενότητα για τις ειδικές φορολογίες αναφέρονται τα ακόλουθα: «Οι διεθνείς τάσεις δείχνουν μια αυξανόμενη έμφαση σε φόρους που συνδέονται με περιβαλλοντικούς στόχους, καθώς και σε αποκεντρωμένα φορολογικά έσοδα υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποιες μεταβολές ή πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξουν και στην Ελλάδα».

3. Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για 800.000 επαγγελματίες
Εξετάζεται η καθιέρωση ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Το «εισοδηματικό κατώφλι» θα είναι διαφορετικό για κάθε κατηγορία. Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, δεν μπορεί οι ελεύθεροι επαγγελματίες να μη δηλώνουν εισόδημα τουλάχιστον ίσο με τις αμοιβές του ανειδίκευτου εργάτη.

Το σχέδιο για την επιβολή κατώτατου εισοδήματος διαφαίνεται από την ερώτηση του υπουργείου προς τους πολίτες μέσω του Διαδικτύου. «Προτείνεται ο λογιστικός προσδιορισμός, βάσει λογιστικών καταστάσεων των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευ­ματιών και η κατάργηση των ειδικών τρόπων φορολόγησης που ισχύει για κατηγορίες επαγγελμάτων. Πιστεύετε ότι το μέτρο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη πρόβλεψη για ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα συνδε­δεμένο με συγκεκριμένα κριτήρια επαγγελματικής δραστηριότητας;»

4. Προεκτυπωμένο Ε1 για μισθωτούς
Για τη μείωση του διοικητικού κόστους και την απλοποίηση των διαδικασιών για όσους έχουν εισοδήματα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες, θα τους αποστέλλεται προσυμπλη­ρωμένο έντυπο δήλωσης και εφόσον συμφωνούν με τα αναγραφόμενα στοιχεία θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και η εκκαθάριση θα γίνεται αυτόματα και γρήγορα. Το μέτρο σταδιακά θα επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις φορολογου­μένων. Επίσης, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Για όσους χρειάζεται, η ηλεκτρονική δήλωση θα μπορεί να υποβάλλεται μέσω των ΚΕΠ ή λογιστικών φοροτεχνικών γραφείων.

5. Συναλλαγές μέσω τραπέζης
Μεταξύ των μέτρων για το χτύπημα της φοροδιαφυγής και τον εντοπισμό των κρυφών και αδήλωτων εισοδημάτων περιλαμβάνεται η διεξαγωγή των εμπορικών συναλλαγών από μια αξία και άνω (πιθανότατα άνω των 1.000 ευρώ) αποκλειστικά με χρέωση ή πίστωση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών οι οποίοι θα είναι ανοικτοί στην πρόσβαση των φορολογικών υπηρεσιών.

6. Κατάργηση φοροαπαλλαγών για ακίνητα και ενοίκια της Εκκλησίας
Σχεδιάζεται η κατάργηση των απαλλαγών και του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης που ισχύουν για τα εισοδήματα από ενοίκια που εισπράττουν οι ιεροί ναοί, οι μονές και τα κοινωφελή ιδρύματα, και η φορολόγησή τους με βάση τα ισχύοντα για τις υπόλοιπες κατηγορίες φορολογούμενων. Επιπρόσθετα θα υπάρξει αλλαγή του τρόπου φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας που εκμεταλλεύονται οι ιεροί ναοί, οι μονές και τα κοινωφελή και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, πιθανότατα με αύξηση του συντελεστή και εναρμόνισή τους με το καθεστώς για τα ακίνητα των επιχειρήσεων.