22 Απρ 2011

Η Ελβετία επιβάλλει φόρο στις καταθέσεις των ξένων

Σε φορολόγηση των καταθέσεων μη μόνιμων κατοίκων της Ελβετίας θα προχωρήσει το αργότερο έως τον Ιούνιο η κυβέρνηση της χώρας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, εφαρμόζοντας στο ακέραιο (ανενεργή μέχρι στιγμής) συμφωνία που είχε υπογράψει το 2005 με την Ε.Ε. Βάσει των τελευταίων εκτιμήσεων οι καταθέσεις ξένων πολιτών σε ελβετικές τράπεζες υπολογίζεται ότι φθάνουν στο επίπεδο των 700 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου στο 11% του ελβετικού ΑΕΠ. Πάντως τα ονόματα των καταθετών και το ύψος των καταθέσεών τους δεν θα δημοσιοποιούνται, αλλά θα φορολογούνται με ευθύνη της ελβετικής τράπεζας και, πάντοτε ανωνύμως, θα αποδίδονται στη χώρα καταγωγής του καταθέτη.

Οι Ευρωπαίοι καταθέτες θα πληρώσουν έναν «φόρο βάσης» για το ποσό των καταθέσεων τους –όχι μεγαλύτερο του 20% της αξίας τους– και ετήσιο φόρο για τα κέρδη από τις κάθε είδους τραπεζικές καταθέσεις τους. Τα ποσά θα συγκεντρώνονται στη Διεύθυνση Φορολογίας της Ελβετίας, η οποία –ανώνυμα– θα τα στέλνει στη χώρα του καταθέτη.

Μέσα στο καλοκαίρι θα υπογραφούν οι σχετικές συμφωνίες με τη Βρετανία και τη Γερμανία, οι πολίτες των οποίων πιστεύεται ότι έχουν καταθέσεις 95 δισ. και 315 δισ. δολαρίων αντίστοιχα σε ελβετικές τράπεζες.