7 Δεκ 2009

Υψηλότερη παρακράτηση φόρου

Λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, οι εργαζόμενοι (του ιδιωτικού τομέα) που έλαβαν μισθολογικές αυξήσεις, θα έχουν υψηλότερη παρακράτηση από την 1η Ιανουαρίου.

Επίσης η παρακράτηση θα αυξηθεί για τη συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών και συνταξιούχων, καθώς το Μάρτιο, με την κατάθεση στη Βουλή του φορολογικού νομοσχεδίου θα αυξηθούν οι συντελεστές φορολόγησης για τα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ.

Μεταξύ των αλλαγών στην κλίμακα είναι και η εφαρμογή του συντελεστή 40% στα εισοδήματα πάνω από 50.000 ευρώ, αντί των 75.000 ευρώ, που είναι σήμερα, αλλά και επιμέρους αλλαγές στα κλιμάκια.

Το ισοζύγιο των αλλαγών, σε κάθε περίπτωση θα είναι θετικό υπέρ των δημόσιων ταμείων. Η νέα κλίμακα θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2010, ενισχύοντας τα δημόσια ταμεία.