7 Δεκ 2009

Ποιες επιχειρήσεις αφορά η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών

Θετική ώθηση που θα δημιουργήσει συνθήκες συγκράτησης του ποσοστού ανεργίας θα βοηθήσει χιλιάδες επιχειρήσεις να επιβιώσουν στις δύσκολες συνθήκες του 2010, αλλά και θα προσδώσει κίνηση στην τελματωμένη κατανάλωση, αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών που σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή. Το «Κ» παρουσιάζει τις βασικές λεπτομέρειες ενός προγράμματος το οποίο αποτελούσε βασικό πυλώνα στο προεκλογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης και οδεύει προς υλοποίηση...

Οπως προκύπτει από τις βασικές κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από το υπουργείο Εργασίας, η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για το πρώτο από τα τέσσερα έτη θα αφορά το 100% των βαρών που επωμίζονται οι εργοδότες, ενώ θα βαίνει μειούμενη κατά 25% κάθε χρόνο. Ετσι, τον δεύτερο χρόνο ο εργοδότης που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα θα λαμβάνει το 75% της επιδότησης της ασφαλιστικής εισφοράς, τον τρίτο χρόνο θα λαμβάνει 50% και τον τέταρτο χρόνο το 25%. Βέβαια, για να ενταχθεί κάποιος εργοδότης στο πρόγραμμα θα πρέπει να μην έχει απολύσει προσωπικό, ώστε να το αντικαθιστά με φθηνότερο.


ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στις προθέσεις του υπουργείου είναι να προσλαμβάνονται, αρχής γενομένης από το 2010, 10.000 άνεργοι τον χρόνο, ενώ βασική προϋπόθεση που τίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι οι άνεργοι αυτοί να μην είναι μεγαλύτεροι των 30 ετών. Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκτιμούν ότι το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ και θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Αρχικά στο πρόγραμμα θα μπορούν να υπαχθούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 50 άτομα προσωπικό (άλλωστε αποτελούν το 95% περίπου των υπό λειτουργία επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς).

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν εκτιμήσει ότι κάθε έτος θα μπορούν να εντάσσονται περίπου 5.000-6.000 επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες δεν θα μπορούν να πάρουν περισσότερους από 2 εργαζομένους η κάθε μία από το πρόγραμμα αυτό.

Επίσης δεν θα μπορούν να απολύσουν παλαιό προσωπικό (δηλαδή να μειώσουν τις θέσεις εργασίας), ενώ θα εξετάζεται σε περίπτωση απομάκρυνσης του επιδοτούμενου ανέργου οι λόγοι καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και είτε θα μπορεί η επιχείρηση να πάρει άλλον άνεργο στη θέση αυτού που απομακρύνθηκε είτε θα διακόπτεται πάραυτα η επιδότηση. Τέλος, οι θέσεις θα αφορούν πλήρη απασχόληση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και ο άνεργος θα πρέπει να παραμένει στη θέση του (μάλλον δύο έτη) μετά τη λήξη του προγράμματος.


ΦΕΙΔΩΛΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Αυτό ακριβώς το ασφυκτικό πλαίσιο κάνει τους επιτελείς του υπουργείου Εργασίας να είναι φειδωλοί ως προς τις προβλέψεις τους για την επιτυχία του προγράμματος. Συγκεκριμένα, εκφράζονται φόβοι σχετικά με το πόσες επιχειρήσεις θα θελήσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι η αγορά, συνεπεία της κρίσης, παρουσιάζει σημάδια ύφεσης και ως εκ τούτου οι παραγγελίες διαρκώς θα μειώνονται...

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει ήδη παρουσιάσει το πρόγραμμα στο πρόσφατο συμβούλιο των υπουργών Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμφωνα με τον κ. Λοβέρδο, στόχος των πολιτικών που θα αναληφθούν από την ελληνική κυβέρνηση είναι η ταυτόχρονη τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αλλά και η δραστική μείωση της ανεργίας.

Προκειμένου να ανταποκριθεί λοιπόν, σύμφωνα με τον κ. Λοβέρδο, η κυβέρνηση στον πυρήνα των κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, θα θέσει σε εφαρμογή - πέρα από την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για 4 έτη - πολιτικές ενθάρρυνσης της διατήρησης των θέσεων εργασίας αλλά και θα ενισχύσει τις πρωτοβουλίες απασχόλησης στο πεδίο της περιβαλλοντικής ανάπτυξης και της κοινωνικής οικονομίας.

Πηγή Καθημερινή