9 Μαρ 2010

Παροχή εγγυήσεων δανείων από ΤΕΜΠΜΕ σε ΜμΕ

Τα δύο νέα προγράμματα, προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ το καθένα, παρουσίασε χθες η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, σημειώνοντας ότι υπολογίζεται να ωφεληθούν περίπου 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κλάδου, αλλά και ανεξαρτήτως κερδοφορίας ή χρόνου ζωής. Ο μόνος περιορισμός για την ένταξη στα δύο προγράμματα, τα οποία θα αρχίσουν να «τρέχουν» αμέσως μετά την οριστικοποίηση των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΕΜΠΜΕ στις 15 Μαρτίου, είναι η ενδιαφερομένη επιχείρηση να μην υπάγεται στην κατηγορία των προβληματικών με βάση την κοινοτική νομοθεσία και να απασχολεί μέχρι 50 άτομα.

Oπως τόνισε η κ. Κατσέλη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Tύπου στην οποία παρέστησαν οι πρόεδροι της ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Ασημακόπουλος, της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης, ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Eνωσης Τραπεζών Χρήστος Γκόρτσος και ο πρόεδρος του ΤΕΜΠΜΕ Αλέξανδρος Παπαρσένος, με τα δύο προγράμματα επιτυγχάνεται στήριξη των επιχειρήσεων οι οποίες θα μπορούν πλέον να λάβουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, αλλά και ταμειακή ενίσχυση του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.

Το πρόγραμμα εξόφλησης ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, αφορά οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2010 και το πρόγραμμα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και είχαν κατά την τελευταία χρήση κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν λάβει κεφάλαια κίνησης από τα προγράμματα της α'Α φάσης του ΤΕΜΠΜΕ και επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν κεφάλαια κίνησης από τη β΄ φάση του ΤΕΜΠΜΕ και απασχολούν από 10 εργαζομένους και πάνω. Το ανώτατο ύψος δανείου ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και το κατώτατο σε 5.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων. Μέχρι 5 άτομα ανώτατο ύψος δανείου 40.000 ευρώ, μέχρι 20 άτομα 70.000 ευρώ και από 20 μέχρι 50 άτομα, 100.000 ευρώ. Το ποσό του δανείου θα διοχετεύεται αυτόματα στις ΔΟΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η διάρκεια του δανείου είναι 6 χρόνια, με 2 χρόνια περίοδο χάριτος, κατά την οποία οι επιχειρήσεις θα καταβάλλουν μόνο τους τόκους. Το ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε 80%, ενώ για δάνεια άνω των 40.000 ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δανείου.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την κάλυψη δαπανών για την αγορά πρώτων υλών και άλλων άυλων αγαθών προς τους προμηθευτές. Ο συνολικός προϋπολογισμός και αυτού του προγράμματος είναι 1 δισ. ευρώ και η λήξη του είναι σε δύο περίπου χρόνια από τώρα, δηλαδή μέχρι 31.12.2011. Οι βασικές αρχές του προγράμματος είναι όμοιες με το προηγούμενο. Το ύψος του δανείου ξεκινάει από τις 5.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει σωρευτικά για τη διάρκεια του προγράμματος τις 300.000 ευρώ. Το ποσό του δανείου θα διοχετεύεται αυτόματα στους προμηθευτές βάσει τιμολογίων και άλλων νόμιμων παραστατικών.

Σε ό,τι αφορά το επιτόκιο των δανείων, ο πρόεδρος του ΤΕΜΠΜΕ Αλέξανδρος Παπαρσένος ανέφερε ότι θα οριστεί με βάση το euribor έξι μηνών συν ένα περιθώριο που θα προσεγγίζει το κόστος δανεισμού του Δημοσίου. Eτσι το σύνολο του επιτοκίου θα είναι 5%-6%. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο διάλογος με την Ελληνική Eνωση Τραπεζών το φέρνει σήμερα το επιτόκιο στο 5,8%.