2 Ιουν 2008

Νομαρχία Αθηνών-Δ/νση ΑΕ και Εμπορίου.

Ενα πολύ χρήσιμο link της Νομαρχίας Αθηνών με πληροφορίες για τις Ανώνυμες εταιρίες, και το εμπόριο.Ειδικά για τις ανώνυμες εταιρίες περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την δημοσίευση τον ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,εκλογή ελεγκτών,συσταση ΑΕ,τροποποιήσεις καταστατικού κλπ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ LINK ΕΔΩ