9 Ιουν 2008

H ομάδα ΒΑΝ είχε προβλέψει τον σεισμό.

ΕΘΝΟΣ 10/02/2008