31 Αυγ 2011

Ξεκινούν έλεγχοι σε φακέλους με αποδείξεις δαπανών που υπέβαλαν οι φορολογούμενοι

Δειγματοληπτικούς ελέγχους στους φακέλους με τις αποδείξεις δαπανών που υπέβαλαν εφέτος οι φορολογούμενοι, προκειμένου να καλύψουν το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, θα πραγματοποιήσουν οι Εφορίες. Όπως προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών, Γιάννη Καπελέρη, σε κάθε Εφορία θα συσταθεί τριμελής επιτροπή, η οποία θα επιλέξει δείγμα ελέγχου μεταξύ των φακέλων με τις αποδείξεις που έχουν υποβληθεί.

Κριτήριο για την επιλογή των ελέγχων θα αποτελέσει η αναλογία του ποσού των αποδείξεων σε σχέση με το ποσό του εισοδήματος που έχει δηλωθεί. Έτσι, όσοι υπέβαλαν αποδείξεις μεγάλης αξίας, η οποία δεν συνάδει με το ύψος των δηλωθέντων εισοδημάτων ή λαμβάνουν μεγάλες επιστροφές φόρου, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον έλεγχο.

Το δείγμα που θα ελεγχθεί θα προσδιορισθεί ως εξής:

-Για τις ΔΟΥ που παραλαμβάνουν σε ετήσια βάση έως 10.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 50 φακέλους αποδείξεων, έως 20.000 δηλώσεις 100 φακέλους, έως 30.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 200 φακέλους αποδείξεων, ενώ για πάνω από 30.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 300 φακέλους αποδείξεων.

Το δείγμα των φακέλων με αποδείξεις που θα επιλεγεί θα ελεγχθεί και εφόσον παρουσιαστούν σημαντικές αποκλίσεις από τα αναγραφόμενα στους φακέλους αυτούς των ποσών των αποδείξεων, θα επιλεγεί και δεύτερο δείγμα για έλεγχο. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι που έχουν επιλεγεί για έλεγχο και έχουν ελεγχθεί μαζί με τους υπόλοιπους φακέλους θα παραδοθούν για ανακύκλωση, σε συνεργασία με τον Δήμο όπου βρίσκεται η κάθε ΔΟΥ. Παράλληλα, έλεγχοι σχεδιάζονται και για όσους υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους.

Εξάλλου, με άλλη εγκύκλιο προς τις Εφορίες, το υπουργείο Οικονομικών έδωσε εντολές για άμεση αποστολή των εφετινών φορολογικών δηλώσεων που βρίσκονται ακόμα στις ΔΟΥ. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι εφέτος έχει παρατηρηθεί σημαντική καθυστέρηση στην αποστολή των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν χειρόγραφα και ταχυδρομικά στις Εφορίες, με αποτέλεσμα να καθυστερεί και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης