19 Δεκ 2011

Ασφαλιστικός οδηγός για δημοσίους υπαλλήλους που βρίσκονται στην τελική ευθεία για να συνταξιοδοτηθούν

Ειδικότερα, για όσους έχουν ήδη θεμελιώσει ή πρόκειται να θεμελιώσουν μέχρι το τέλος του έτους συνταξιοδοτικό δικαίωμα προβλέπονται τα εξής:

1. Γυναίκες άγαμες ή έγγαμες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά. Το όριο ηλικίας διαμορφώνεται φέτος στο 61ο έτος για πλήρη σύνταξη και στο 56ο έτος για μειωμένη. Oσες γυναίκες πρόλαβαν να συμπληρώσουν την 25ετία μέχρι το τέλος του 2010 παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 60 και μειωμένη στα 55.
2. Γυναίκες με τρία παιδιά. Oσες θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 αποχωρούν με 20ετία χωρίς όριο. Φέτος απαιτούνται 21 έτη ασφάλισης και η συμπλήρωση του 52ου έτους (και πάλι η θεμελίωση γίνεται με 20ετία).

3. Γυναίκες με ανήλικα παιδιά. Σε ηλικία 50 ετών αποχωρούν όσες ασφαλισμένες συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι το τέλος του 2010. Ωστόσο, όσες γυναίκες θεμελιώσουν δικαίωμα φέτος θα πάρουν σύνταξη σε ηλικία 52 ετών.
4. Aντρες με ανήλικα παιδιά. Δεκατρία χρόνια νωρίτερα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όσοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ανήλικα παιδιά και συμπληρώσουν φέτος 25ετία. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπορούν να αποχωρήσουν από το Δημόσιο στο 52ο έτος της ηλικίας.

Αντιθέτως, όσοι ασφαλισμένοι συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι το τέλος του 2010 θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας για να πάρουν σύνταξη.

5. Aντρες με τρία παιδιά. Oσοι άντρες θεμελίωσαν δικαίωμα –με 20ετία– μέχρι τέλος του 2010 αποχωρούν ανεξαρτήτως ορίου. Ωστόσο απαιτείται να είναι χήροι ή να έχουν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση (για τους υπόλοιπους δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση).
Οι ρυθμίσεις αυτές άλλαξαν από φέτος. Eτσι όσοι τρίτεκνοι θεμελιώσουν δικαίωμα μέσα στη χρόνια μπορούν να αποχωρήσουν σε ηλικία 52 ετών με 21 χρόνια δουλειάς. Σημειώνεται πως η θεμελίωση δικαιώματος γίνεται με 20ετία.
6. Aντρες άγαμοι, έγγαμοι χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά. Μειωμένο είναι το όριο ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέσα στη φετινή χρονιά. Η έξοδος με 25ετία γίνεται σε ηλικία 61 ετών για πλήρη σύνταξη και 56 ετών για μειωμένη. Oσοι συμπλήρωσαν την 25ετία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 έχουν θεμελιώσει δικαίωμα αλλά θα πάρουν σύνταξη με αυξημένη όρια. Ειδικότερα η καταβολή πλήρους σύνταξης γίνεται στα 65 και μειωμένης στα 60.

7. Aντρες με ανάπηρα παιδιά. Μειώνεται κατά 15 χρόνια το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των αντρών με παιδιά που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67%. Για πρώτη φορά φέτος επιτρέπεται η συνταξιοδότηση με 25ετία σε ηλικία 50 ετών. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.
8. Γυναίκες με ανάπηρα παιδιά. Το ποσοστό ανικανότητας του τέκνου πρέπει να είναι 67% (πέρυσι ήταν 50%) για την καταβολή της σύνταξης. Το όριο ηλικίας παραμένει στο 50ό έτος για όσες εργαζόμενες έχουν 25 έτη ασφάλισης. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.

35ετία

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τη συνταξιοδότηση με 35ετία από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ. Το όριο ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος πρόσληψης, αλλά και την ημερομηνία θεμελίωσης δικαιώματος.
Στα ΝΠΔΔ όπου υφίσταται το καθεστώς της επιλογής μεταξύ των δημοσιοϋπαλληλικών διατάξεων και των κοινών του ΙΚΑ, η πλήρωση 35ετίας μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τις κοινές του ΙΚΑ διατάξεις. Επομένως, με εξαγορά πλασματικών (τέσσερα έτη) και συμπληρωμένο το 58ο έτος της ηλικίας μπορεί ο υπάλληλος να συνταξιοδοτηθεί άμεσα.

Oσον αφορά τους προσληφθέντες στο Δημόσιο μετά το 1983, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία όσοι είχαν χρόνο ασφάλισης σε άλλο φορέα πριν από την πρόσληψή τους. Eτσι με χρόνο σε φορέα ιδιωτικής ασφάλισης και στο Δημόσιο που συνολικά φτάνει τα 35 έτη μέχρι το τέλος του 2010, ο υπάλληλος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 58.

express