10 Φεβ 2012

Αλλάζουν όλα στις εισπράξεις των φόρων

Αλλάζουν όλα στις εισπράξεις των φόρων εντός του 2012. Το νέο μνημόνιο προβλέπει μια σειρά από ριζικές παρεμβάσεις στο φορολογικό μηχανισμό εμπνεύσεως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που στοχεύουν στο να κάνουν την εφορία πιο αποτελεσματική στην είσπραξη των φόρων και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Εντός του 2012 η εφορία αλλάζει εντελώς πρόσωπο σε σχέση με αυτό που γνώρισαν οι φορολογούμενοι τις τελευταίες δεκαετίες. Ειδικότερα:

1. Έως το τέλος του 2012 θα έχουν κλείσει 200 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ). Οι εφορίες που θα καταργηθούν θα συγχωνευθούν σε άλλες που θα εξελιχθούν σε «πολυδύναμες». Σημειώνεται ότι έχουν ήδη κλείσει περίπου 50 μικρές περιφερειακές ΔΟΥ.

2. Στις εφορίες που θα διατηρηθούν θα κλείσουν τα δημόσια ταμεία. Όλες οι πληρωμές φόρων θα γίνονται αναγκαστικά μέσω τραπεζών ή σε ταμεία άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Να σημειωθεί ότι σήμερα υπάρχουν πολλές φορολογικές οφειλές οι οποίες δεν εξοφλούνται μέσω τραπεζών, όπως είναι οι δόσεις για ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, φόρους κληρονομιών και γονικών παροχών κ.ά.

3. Ενοποιούνται οι υπηρεσίες είσπραξης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό σημαίνει την ενοποίηση της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας καθώς και την ενοποίηση των υπηρεσιών «πολιορκίας» όσων χρωστούν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Με βάση το σημερινό σύστημα κάθε εφορία και ασφαλιστικό ταμείο «κυνηγά» τους οφειλέτες του.

4. Η παρακολούθηση της είσπραξης των μεγάλων οφειλών (π.χ. απόδοση ΦΠΑ από μεγάλες επιχειρήσεις) θα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο στο υπουργείο Οικονομικών, ενώ η είσπραξη των υπόλοιπων οφειλών θα παρακολουθείται και θα ελέγχεται από τις 35 μεγαλύτερες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

5. Θα απαγορευτούν σύντομα δια νόμου οι έκτακτες ρυθμίσεις για όσους χρωστούν στο δημόσιο καθώς και οι ρυθμίσεις περαίωσης των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων.

6. Θα διορισθεί ανεξάρτητος από την κυβέρνηση Γενικός Γραμματέας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων ο οποίος θα έχει την ευθύνη της αξιολόγησης των στελεχών και των εργαζομένων στις φορολογικές υπηρεσίες. Οι διευθυντές εφοριών και άλλων μονάδων του φορολογικού μηχανισμού θα αντικαθίστανται όταν δεν πιάνουν τους στόχους απόδοσης (εισπρακτικούς, ελεγκτικούς κλπ) που τους έχουν τεθεί.

Πηγή:www.capital.gr