12 Ιουλ 2008

Αν δεν δηλώσω το ακίνητο στο κτηματολόγιο.

Ο δρόμος για το Κτηματολόγιο περνά και από τον έφορο - Τα Κτηματολογικά Γραφεία υποκαθιστούν τα υποθηκοφυλακεία.

Περισσότερα: www.dcorfu.gr