24 Ιουλ 2008

Οι ΔΟΥ ελέγχουν τις υποθέσεις κεφαλαίου που παραγράφονται

Οι εκκρεμείς υποθέσεις κεφαλαίου που παραγράφονται στο τέλος του τρέχοντος έτους αποτελούν τον επόμενο «στόχο» του ελεγκτικού μηχανισμού. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας θα θέσει μάλιστα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον έλεγχο των εν λόγω υποθέσεων, οι οποίες υπολογίζονται περίπου σε 300.000, προκειμένου να εισπραχθούν εγκαίρως οι φόροι.

Μέχρι τις αρχές του Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν «εντοπιστεί» οι υποθέσεις που παραγράφονται φέτος και αμέσως μετά, ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε υπόθεσης, να εκδοθούν οι εντολές ελέγχου.