12 Ιαν 2011

CMA: Πρωτιά για την Ελλάδα στην πιθανότητα χρεωκοπίας

Την πρώτη θέση στον κατάλογο των χωρών που απειλούνται με χρεωκοπία κατέχει η Ελλάδα, σύμφωνα με την κατάταξη του διεθνούς οίκου αξιολόγησης Credit Market Analysis (CMA).

Ο κίνδυνος εμφάνισης κρίσης χρέους είναι στο 58,8%, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι, επίσης, κατέχουν αρνητικές πρωτιές, αφού η Ιρλανδία κατέχει την 3η θέση, η Πορτογαλία την 4η, η Ισπανία και η Ουγγαρία την 7η και την 9η θέση, αντίστοιχα.

Η κατάταξη του CMA περιλαμβάνει 65 χώρες από όλο τον κόσμο και σ' αυτήν επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι η ρευστότητα των αναδυόμενων ευρωπαϊκών οικονομιών, όπως της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Κροατίας βελτιώνεται.

Για τη Ρουμανία, η πιθανότητα να εμφανιστεί κρίση χρέους υπολογίζεται στο 18,7%, με αποτέλεσμα η χώρα να κατατάσσεται στην 15η θέση του καταλόγου. Για την Κροατία, η πιθανότητα εμφάνισης κρίσης χρέους υπολογίζεται στο 16,8%, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει την 18η θέση του καταλόγου, ενώ για τη Σλοβενία, η οποία κατατάσσεται στην 44η θέση του καταλόγου, η πιθανότητα εμφάνισης χρέους υπολογίζεται στο 6,7%.

Η Βουλγαρία κατατάσσεται δίπλα σε χώρες, όπως το Βέλγιο, το εξωτερικό χρέος του οποίου αγγίζει το 100% του ΑΕΠ.