24 Νοε 2007

Το παλιό Ενετικό φρούριο


Στόν περίφημο οχυρό από τήν φύση του βράχο,ανατολικά τού νησιού τής Κέρκυρας πρός τό μέρος τής Ηπείρου,τήν ξακουστή Κορυφώ,Βρίσκεται τό οχυρό τού ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ τής Κέρκυρας.Είναι τό σήμα κατατεθέν τής Κέρκυρας μαζί μέ τήν ΑΠΗΔΑΛΟ ΝΑΥ πού είναι τό έμβλημα της.Το οχυρό προυπήρχε από τα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας,όταν ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ, κατασκεύασε ένα μικρό αλλά μή μεγίστης σημασίας οχυρό στήν υψηλότερη από τίς δύο κορυφές τού βράχου.Τό πρόχειρο αυτό οχυρό απετέλεσε καί τήν πρώτη οχυρή ακρόπολη τής Κορυφώ.Τό οχυρό αυτό παραμελήθηκε μέχρι πού η Κερκυραική Συγκλητος,φοβούμενη επίθεση τής Τουρκίας εναντίον της,απεφάσισε νά προσχωρήσει κάτω από τήν προστασία της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου.Ετσι τό 1465 στόν βράχο αυτόν καί επάνω στό Βυζαντινό οχυρό, υψώθηκε η σημαία τού Αγίου Μάρκου.Από τότε αρχίζει καί η συστηματική οχύρωση τού βράχου τής Κορυφώ.
Οι Βενετσιάνοι απεφάσισαν νά οχυρώσουν τόν βράχο καί νά τόν μετατρέψουν σέ απόρθητο φρούριο.Ετσι άρχισε ο εκτοπισμός τής πόλης πού ήταν μέχρι τότε μέσα στόν βράχο τής ΚΟΡΥΦΩ,καί η μεταφορά της έξω από τά τείχη τού βράχου, στήν σημερινή της θέση.Οι οχυρώσεις τού βράχου έγιναν σέ τρείς περιόδους.
Πρώτα οχυρώθηκε η ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Η ΤΣΙΤΑ ΒΕΚΙΑ, η υψηλότερη κορυφή τού βράχου.Απετέλεσε πράγματο απόρθητο οχυρό.Οταν οι τούρκοι απείλησαν τήν Κέρκυρα μέ αποβίβαση τότε απεφασίσθη νά οχυρωθεί ολόκληρος ο βράχος .Τότε οχυρώθηκε η ΒΕΡΣΙΑΔΑ. Δηλαδή τό μέρος γύρω από τήν ΑΚΡΟΠΟΛΗ, εκεί πού ευρίσκεται τώρα η Αγγλική εκκλησία καί τώρα ορθόδοξη τού ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.Η οχύρωση αυτή περιελάμβανε καί τούς προμαχώνες τού Παλαιού φρουρίου, πού ευρίσκονται εμπρός από τό οχυρό,δεξιά καί αριστερά τής Κεντρικής Πύλης.
Ο προμαχώνας αριστερά ονομάζεται ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ καί ο προμαχώνας δεξιά, ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΣΑΝΒΟΡΓΚΙΑΝ από τά ονόματα τών Βενετσιάνων Διοικητών πού διοικούσαν τότε τήν Κέρκυρα.
Τό οχυρό εφτιάχτηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι προμαχώνες του νά αποτελούν ξεχωριστό φρούριο ώστε σέ περίπτωση πολιορκίας καί καταλήψης τού φρουρίου οι δύο προμαχώνες νά μή μπορούν νά καταληφθούν καί νά εξακολουθούν νά ανθίστανται σέ επίθεση εχθρών.

Τότε εφτιάχτηκε καί η ΥΓΡΗ ΤΑΦΡΟΣ η οποία υπάρχει εμπρός από τό ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ.Ολοι οι Κερκυραίοι, εργάστηκαν σκληρά κάτω από τήν επίβλεψη τού Βενετού μηχανικού ο οποίος παρακολουθούσε τίς εργασίες προσωπικά.Από όλα τά χωριά τής υπαίθρου εστρατολογήθηκαν οι κάτοικοι γιά αναγκαστική εργασία στήν ΚΑΣΤΡΟΤΕΙΧΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,υπόχρεώθηκαν δέ όλοι οι κάτοικοι στήν υποχρεωτική καταβολη χρηματικής ΕΙΣΦΟΡΑΣ εκ 2 ΣΟΛΔΙΩΝ ,ο καθένας ,γιά νά καλυφθούν τά έξοδα τής καστροτειχίας.Εχώρησαν τόν βράχον από τήν υπόλοιπη στεριά μέ υγρή τάφρο 6 περίπου μέτρων βάθους.Τότε η πόλη μετεφέρθη έξω από τό κτισμένο οχυρό,στήν σημερινή της θέση καί η ΚΟΡΥΦΩ έπαψε πλέον νά κατοικείται καί εγκατεστάθηκαν στρατιωτικά αγήματα,φρουράς
.Ο προμαχώνας ΣΑΝΒΟΡΓΚΙΑΝ ΕΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ.Τό πλοίο μπαίνει μέσα στόν προμαχώνα καί εφοδιάζει τό πολιορκημένο φρούριο χωρίς τούτο νά γίνεται αντηληπτό από τούς εχθρούς.Τό φρούριο οχυρώθηκε εξωτερικά μέ ισχυρό και ανθεκτικό τείχος, πράγμα τό οποίον τό καθιστούν απόρθητο.
Γιά νά γίνει η περιτείχηση τού φρουρίου, επειδή δέν εφθαναν οι πετρες γιά νά τό οχυρώσουν ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ αποφάσισε νά πάρουν τίς πέτρες από τά τείχη τής ερειπωμένης ΧΕΡΣΟΥΠΟΛΗΣ στήν ΠΑΛΙΟΥΠΟΛΗ.Τότε εξηλώθηκαν απο τά θεμέλια όλα τά τείχη τής ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ καί τά ΑΡΧΑΙΑ ΙΕΡΑ, καί οι πέτρες μεταφέρθηκαν μέ βάρκες στόν βράχο τής ΚΟΡΥΦΩ , όπου εκτίζονταν τό ΠΑΛΑΙΟΝ ΕΝΕΤΙΚΟ ΦΡΟΥΡΙΟ.Οι πέτρες δέν έφθασαν καί αποφασίστηκε νά μεταφερθούν καί οι πέτρες από τά τείχη τού αρχαίου κάστρου τής ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ.Ετσι οχυρώθηκε τό ΠΑΛΑΙΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΦΡΟΥΡΙΟ.

Επειδή οι οχυρώσεις δέν επαρκούσαν γιά τήν άμυνα τού φρουρίου, αποφασίστηκε στό τρίτο καί τελευταίο στάδιο νά οχυρωθεί καί τό μέρος τού ΚΑΒΟΣΙΔΕΡΟ.Πράγματι οχυρώθηκε καί τό ΚΑΒΟΣΙΔΕΡΟ καί ετελείωσε επί τέλους τό κτίσημο τού πολυσυζητημένου ΦΡΟΥΡΙΟΥ, τό οποίο έλαβε τήν τελική σημερινή του μορφή.Τό φρούριο έχει καί εσωτερική ξηρά τάφρο ώστε η άμυνά του νά είναι αποτελεσματική , είναι ένα πραγματικό θαύμα ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, γιά τό οποίο οι Κερκυραίοι είναι υπερήφανοι.