13 Νοε 2010

Παγκόσμιος χάρτης χρεών 1932 και 2009 (σε ποσοστό επί του ΑΕΠ)