12 Φεβ 2011

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών, πιστωτικών καρτών ή επιταγών συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ

AΠO την 1η Απριλίου οι συναλλαγές πάνω από 3.000 ευρώ επιτηδευματιών με ιδιώτες θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, Στην εγκύκλιο που εξέδωσε το Yπουργείο Oικονομικών προσδιορίζεται ως κατώτερο όριο συναλλαγής το ποσό των 3.000 ευρώ για το έτος 2011 και το ποσό των 1.500 ευρώ από 1.1.2012 και μετά. Ως αξία συναλλαγής, για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, νοείται το συνολικό ποσό της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναφορικά με τις κυρώσεις, τονίζεται πως για πράξεις ή παραλείψεις που διαπιστώνονται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο, ανά φορολογικό έλεγχο.