25 Μαΐ 2011

Εφορία: Προχωρά σε έλεγχο των αποδείξεων

Σε έλεγχο των αποδείξεων «σε στοχευμένο και τυχαίο δείγμα» φορολογικών δηλώσεων, πέραν των δηλώσεων με επιστροφή φόρου άνω των 1.500 ευρώ προχωρά η Εφορία.

Οι έλεγχοι θα γίνουν ανεξαρτήτως αν το αποτέλεσμα της φορολογικής δήλωσης είναι πιστωτικό ή χρεωστικό.

Αυτό σημαίνει ότι η εφορία δεν θα ελέγξει μόνο δηλώσεις με επιστροφές φόρου από 5 ευρώ και πάνω αλλά και φορολογούμενους που πληρώνουν πρόσθετο φόρο για τα εισοδήματα του 2010 και έχουν δηλώσει μεγάλα ποσά αποδείξεων.

Από κόσκινο θα περάσουν οι αποδείξεις όλων όσων έχουν επιστροφή φόρου άνω των 1.500 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που θα εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή ποσά αποδείξεων, προκειμένου να τύχουν έκπτωση φόρου 10% θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον Εισαγγελέα.

Το υπουργείο Οικονομικών, με εγκύκλιό του προς τις εφορίες δίνει τις εξής εντολές :

1. Όταν το ποσό της επιστροφής είναι πάνω από 1.500 ευρώ θα εφαρμοσθεί εξονυχιστικός έλεγχος με την σημείωση ότι στον έλεγχο αυτό θα περιλαμβάνονται και οι αποδείξεις του κωδικού 049 του εντύπου Ε1, οι οποίες μετά τον έλεγχο θα φυλάσσονται σε κλειστό φάκελο και θα παραμένουν στη Δ.Ο.Υ..

2. Για τις λοιπές περιπτώσεις ανεξαρτήτως αν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό ή χρεωστικό, ο έλεγχος θα γίνεται σε στοχευμένο και τυχαίο δείγμα. Σύντομα αναμένεται να σταλούν ανά Δ.Ο.Υ., καταστάσεις φορολογουμένων που έχουν δηλώσει μεγάλα ποσά αποδείξεων

3. Στους φορολογούμενους που μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεών τους προκύπτει ποσό επιστροφής από παρακράτηση 5 ευρώ έως και 1.500 ευρώ καθώς και ποσό επιστρεφόμενης προκαταβολής ελεγμένης από τη Γ.Γ.Π.Σ. ανεξαρτήτως ύψους αυτής και δεν είναι οφειλέτες του Δημοσίου τότε η επιστροφή πραγματοποιείται μέσω των συμβεβλημένων Τραπεζών, σε λογαριασμό που έχουν δηλώσει ή σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον Α.Φ.Μ..

4. Οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφής και έχουν περιέλθει σε καταστάσεις επεξεργασίας που αποστέλλει η Γ.Γ.Π.Σ. στις Δ.Ο.Υ. για έλεγχο, πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τη φορολογική δήλωσή τους προεκτυπωμένη ή μη κατά περίπτωση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών.

5. Όσοι από τους φορολογούμενους δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά εντός 10 ημερών θα χάσουν την επιστροφή φόρου.

6. Η παραλαβή του κλειδάριθμου από τρίτο πρόσωπο, μπορεί να γίνεται και με απλή θεωρημένη εξουσιοδότηση, δηλαδή δεν χρειάζεται πλέον το πληρεξούσιο.

Στο υπουργείο Οικονομικών συζητούν αλλαγές στο μέτρο των αποδείξεων καθώς τώρα διαπιστώνεται ότι οι φορολογούμενοι υπερκαλύπτουν το όριο των αποδείξεων που απαιτούνται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου ορίου και σε αρκετές περιπτώσεις απολαμβάνουν μεγάλες επιστροφές φόρου.

Από τις δύο πρώτες παρτίδες εκκαθαριστικών σημειωμάτων προκύπτει ότι τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους έχουν επιστροφή φόρου και μόλις το 18,77% των φορολογούμενων πληρώνει πρόσθετο φόρο για τα εισοδήματα του 2010.

Οι προτάσεις που έχουν γίνει αφορούν μεταξύ άλλων τη συγκέντρωση αποδείξεων ίσες με το 30% του εισοδήματος για την κατοχύρωση του αφορολογήτου ορίου και να μετράνε διπλά αποδείξεις από επαγγελματικές ομάδες με ροπή στη φοροδιαφυγή (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ).