Στον αέρα βρίσκονται οι αποδοχές κληρονομιάς που έγιναν μετά την 1η Ιανουαρίου, ενώ ζητήματα ακυρότητας τίθενται και για τις δικαιοπραξίες που πραγματοποιήθηκαν, με βάση τα κληρονομητήρια αυτά.

Αιτία το γεγονός ότι επί 55 χρόνια, η Πολιτεία δεν κατόρθωσε να εφαρμόσει Νομοθετικό Διάταγμα του 1954, το οποίο προέβλεπε ότι τα Πρωτοδικεία όφειλαν να τηρούν Μητρώο Διαθηκών και να εκδίδουν πιστοποιητικό, περί ύπαρξης ή μη διαθήκης.

Μέχρι και το 2008 το διάταγμα καθίστατο ανενεργό με συνεχείς παρατάσεις, έως και 31 Δεκεμβρίου 2008, του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικράτειας δεν αποδέχθηκε τη νέα παράταση, με αποτέλεσμα πολλά υποθηκοφυλακεία να αρνούνται πλέον να καταγράφουν τα κληρονομητήρια και τις πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, ενώ για όσες πράξεις γίνονται τίθεται ζήτημα ακυρότητας.

Η Πολιτεία αναμένεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, με αναδρομικό χαρακτήρα από την 1η/1/2009.