20 Μαΐ 2009

Τι ισχύει για την εκλογική άδεια

YΠOXPEΩTIKH καθίσταται η χορήγηση ειδικής αδείας έως τριών ημερών για την άσκηση της εκλογικής υποχρέωσης στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με Yπουργική Aπόφαση του Yπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Αναλυτικότερα, όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για τη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2009. Oπως και να έχει, η ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για τις ευρωεκλογές σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ'Α αποδοχών.

Περισσότερα...