11 Αυγ 2009

Οn line σύνδεση ταμειακών μηχανών προωθεί το υπουργείο Οικονομικών

Την επιγραμμική (on line) σύνδεση των ταμειακών μηχανών και των μηχανισμών έκδοσης τιμολογίων όλων των επιχειρήσεων της χώρας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), προωθεί το υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, θα πραγματοποιηθεί δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας της on line προαναφερόμενης σύνδεσης.
Στόχος του νέου μέτρου είναι να παρέχεται άμεση ενημέρωση προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο της έκδοσης πλαστών τιμολογίων και να καταπολεμηθεί δραστικά η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ.
Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο στάδια: στο πρώτο θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους για να υλοποιηθεί η ανωτέρω υπηρεσία και στο δεύτερο θα κληθούν να υποβάλουν την τελική προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι βάση της λύσης ή των λύσεων που θα έχουν επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή.
Ήδη εκπονείται το σχέδιο της σχετικής προκήρυξης το οποίο υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2009.