31 Αυγ 2009

Αποσύνδεση της δήλωσης ΦΠΑ από την πληρωμή του

Ρύθμιση για την αποσύνδεση της δήλωσης ΦΠΑ από την πληρωμή του προωθεί το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία θα κατατεθεί στο άμεσο μέλλον για ψήφιση στη Βουλή και θα προβλέπει την πληρωμή του 30% ταυτόχρονα με τη δήλωση και την εξόφληση του υπολοίπου σε δύο μηνιαίες δόσεις.

Στο διάστημα αυτό θα ισχύει η από το νόμο προβλεπόμενη επιβάρυνση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, αλλά δεν θα ισχύουν οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες.

Περισσότερα...