1 Σεπ 2009

Απάτη με email για επιστροφή φόρου από το Υπουργείο Οικονομικών


Χρήση νέων μέσων κάνουν οι απατεώνες του διαδικτύου (internet) που τώρα εμφανίζονται και ως η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (http://www.gsis.gr), αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα "Ministry of Economy and Finance" και «ενημερώνοντας» για επιστροφή φόρου.

Το e-mail εμφανίζει ως αποστολέα τον webmaster της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Πληροφορικών Συστημάτων (webmaster@gsis.gr) και κάνοντας click την επισυναπτόμενη εικόνα ανοίγει κρυμμένη διεύθυνση (url) που ζητά την συμπλήρωση φόρμας με στοιχεία του φορολογούμενου.

Πηγή: express