5 Φεβ 2010

Φοροδιαφυγή: Οι 15 στόχοι της Εφορίας

1. Εγκατάσταση ταμειακών στο σύνολο της αγοράς ακόμα και σε βενζινάδικα, ταξί και λαϊκές αγορές. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται ο ειδικός τρόπος φορολόγησης ορισμένων επαγγελμάτων, όπως επιχειρήσεων ανέγερσης οικοδομών, εργολάβων, υπεργολάβων, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, ΤΑΧΙ, λιανοπωλητών, ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ. Όλοι οι επιτηδευματίες θα τηρούν βιβλία εσόδων και εξόδων και θα υπολογίζουν τα εισοδήματά τους με λογιστικό τρόπο (έσοδα - έξοδα).

2. Θέσπιση ενός ελάχιστου ορίου εισοδήματος που θα απαγορεύει στους ελεύθερους επαγγελματίες να εμφανίζουν στις δηλώσεις τους κέρδη χαμηλότερα από αυτό. Το ελάχιστο αυτό όριο θα διαμορφώνεται με βάση τις πραγματικές προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες που πραγματοποιεί ο επαγγελματίας. Δηλαδή, θα διαμορφώνεται με βάση το κόστος χρήσης του αυτοκινήτου που κατέχει, της επιφάνειας του σπιτιού του, αλλά και των υπόλοιπων ακινήτων που χρησιμοποιεί. Επίσης, θα επηρεάζεται από τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων, τις αγορές καταναλωτικών αγαθών μέσω πιστωτικών καρτών και άλλες δαπάνες.

3. Ηλεκτρονική παρακολούθηση επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής. Θα υποχρεούνται να ασκούν τις δραστηριότητές τους μέσω πληροφοριακών συστημάτων που θα παρέχονται ή θα ελέγχονται από το υπουργείο Οικονομικών και από τα οποία θα προκύπτει καταγραφή του αριθμού των ραντεβού και των παρεχομένων υπηρεσιών. Στο νέο σύστημα αναμένεται να ενταχθούν κυρίως γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί και τεχνίτες.

4. Έξτρα φοροέκπτωση θα έχουν οι φορολογούμενοι που συγκεντρώνουν αποδείξεις δαπανών που θα προέρχονται από κλάδους που βρίσκονται στο «κόκκινο» της φοροδιαφυγής. Οι αποδείξεις αυτές, θα εκπίπτουν προσαυξημένες ενδεχομένως κατά 50%.

5. Αυστηρό έλεγχο του «πόθεν έσχες». Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θα συλλέξει για διασταυρώσεις και όλα τα στοιχεία από τους λογαριασμούς ύδρευσης, τηλεφωνίας και ηλεκτρικού.

6. Έλεγχο και φορολόγηση των ακινήτων που ανήκουν σε offshore εταιρίες. Εξετάζεται να αυξηθεί - από το 3% στο 40% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου - ο ετήσιος ειδικός φόρος που καταβάλλουν οι offshore και άλλες εταιρίες για ακίνητα που έχουν στη χώρα μας, ώστε να γίνει ασύμφορη η καταχώρηση ακινήτων σε τέτοιου είδους εταιρίες. Για το σκοπό αυτό, μελετάται η διενέργεια διασταυρώσεων, ώστε να εξακριβωθεί ποια ακίνητα είναι ιδιοκτησίας offshore εταιριών και δεν έχουν δηλωθεί.

7. Λίστες φοροφυγάδων με ηλεκτρονική διαπόμπευση τους.

8. Έλεγχος και φορολόγηση των μερισμάτων από υπεράκτιες εταιρείες μέσω της χρήσης των υφιστάμενων ή επικείμενων διμερών φορολογικών συνθηκών.

9. Δυνατότητα σε πιστοποιημένους φορολογούμενους να καταγγέλλουν εταιρείες και ιδιώτες που φοροδιαφεύγουν.

10. Υποχρεωτική τήρηση από τις επιχειρήσεις επιχειρηματικών λογαριασμών στις εμπορικές τράπεζες.

11. Επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν με ένα σύστημα point system που θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια.

12. Διενέργεια φορολογικών ελέγχων μόνο σε εκείνες τις ομάδες φορολογουμένων που έχουν υψηλό βαθμό «επικινδυνότητας» για φοροδιαφυγή. Εγκατάλειψη της υποχρέωσης ελέγχου όλων των αρχείων μέσα σε διάστημα πέντε ετών.

13. Ηλεκτρονική υποβολή (μέσω Internet ή κινητού τηλεφώνου) λεπτομερών πληροφοριών για όλες τις εκδιδόμενες αποδείξεις. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό σε πραγματικό χρόνο πλαστών τιμολογίων και εγκαταστάσεων που δεν εκδίδουν αποδείξεις.

14. Φορολογική αμνηστία στους ιδιώτες ή τις εταιρείες που βοηθούν στην προσαγωγή ενώπιoν της δικαιοσύνης διεφθαρμένων υπαλλήλων.

15. Επιβολή σκληρών ποινών και εξοντωτικών προστίμων σε όσους συλλαμβάνονται να φοροδιαφεύγουν.