26 Φεβ 2010

Ανακοίνωση σχετικά με την διασταύρωση στοιχείων για εικονικά τιμολόγια

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών προχώρησε στη διενέργεια μιας νέας διασταύρωσης στοιχείων, προκειμένου να εντοπισθούν ύποπτες επιχειρήσεις, που συντάσσουν εικονικά τιμολόγια ή αποκρύπτουν φορολογούμενες δραστηριότητες.

Ανακοίνωση σχετικά με την διασταύρωση στοιχείων για εικονικά τιμολόγια

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών προχώρησε στη διενέργεια μιας νέας διασταύρωσης στοιχείων, προκειμένου να εντοπισθούν ύποπτες επιχειρήσεις, που συντάσσουν εικονικά τιμολόγια ή αποκρύπτουν φορολογούμενες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, αναζητήθηκαν επιχειρήσεις που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (ενώ ήταν υπόχρεες) για την χρήση 2007, ενώ για την ίδια χρήση δηλώθηκαν ως προμηθεύτριες από τρίτες επιχειρήσεις (είχαν δηλαδή πραγματοποιήσει πωλήσεις ή παρείχαν υπηρεσίες σε τρίτους).

Η διασταύρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Εργασίας, που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών (ν. 3763/2009), για τη μελέτη και δημιουργία σχεδίου εφαρμογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Από τη συγκεκριμένη διασταύρωση προέκυψαν τα ακόλουθα:

• 706 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες, για τους οποίους ισχύουν τα κριτήρια της διασταύρωσης, δεν δηλώνονται από τρίτους ως πελάτες, αλλά δηλώνονται από τρίτους ως προμηθευτές για
σημαντικά ποσά. Το συνολικό δηλούμενο ποσό που δηλώθηκε από τρίτους ως προμηθευτές ξεπερνά τα 131 εκατομμύρια ευρώ.

• 1528 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες για τους οποίους ισχύουν τα κριτήρια της διασταύρωσης, δηλώθηκαν από τρίτους ως πελάτες και δηλώθηκαν από τρίτους ως προμηθευτές για σημαντικά ποσά. Το συνολικό δηλούμενο ποσό που δηλώθηκε από τρίτους ως προμηθευτές ξεπερνά τα 283 εκατομμύρια ευρώ.

Τα αποτελέσματα της παραπάνω διασταύρωσης έχουν αποσταλεί στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων για άμεση αξιοποίηση.