12 Απρ 2010

Το σύνολο σχεδόν των ασφαλισμένων θα θιγεί από τις 16 μεγάλες αλλαγές στο ασφαλιστικό

Ειδικότερα, πλήττονται:
– Οι εργαζόμενες στον δημόσιο τομέα, καθώς –όπως εκτιμάται– από την εξίσωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο θα επηρεαστούν περίπου 140.000 γυναίκες, οι οποίες θα αναγκαστούν να παραμείνουν στην εργασία τους τουλάχιστον πέντε χρόνια επιπλέον. Μεγάλες χαμένες από τις αλλαγές στον δημόσιο τομέα θα είναι οι «παλαιές ασφαλισμένες», δηλαδή όσες ξεκίνησαν να εργάζονται την 1η Ιανουαρίου 1983 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1992. Ωστόσο, οι αλλαγές αγγίζουν και τις «νεότερες» ασφαλισμένες, εφόσον βγουν στη σύνταξη ως μητέρες ανηλίκων ή έχουν πάνω από τρία παιδιά.
– Μητέρες ανηλίκων που συνταξιοδοτούνται από τα ειδικά ταμεία μισθωτών και τα ταμεία Tύπου. Η κυβέρνηση δεν έχει καταργήσει τη ρύθμιση του νόμου Πετραλιά, η οποία προβλέπει πως από το 2013 θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης. Η αύξηση για όσες μητέρες θέλουν να αποχωρήσουν με 25ετία θα είναι δώδεκα μήνες τον χρόνο, προκειμένου το όριο να πάει σταδιακά από τα 50 στα 55 έτη.
– Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, που προσβλέπουν στη συνταξιοδότηση με 4.500 ένσημα, καθώς θα περιορίζονται στη βασική σύνταξη, η οποία με τα σημερινά δεδομένα δεν ξεπερνά τα 360 ευρώ.
– Εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα στον ιδιωτικό τομέα. Για όσες ειδικότητες εξαιρεθούν από το ευνοϊκό ασφαλιστικό καθεστώς των βαρέων προβλέπεται αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από 5 έως και 7 χρόνια και απώλεια του ειδικού, μηνιαίου επιδόματος των 250 ευρώ, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει στον περιορισμό της σύνταξης για τους νέους ασφαλισμένους από 10% έως και 20%.
– Δημόσιοι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται πρόωρα, δεδομένου ότι το ποσό της μείωσης της σύνταξης αναμένεται μεταβληθεί από το 4,5% στο 6% για κάθε έτος… ταχύτερης εξόδου.
– Συνταξιούχοι του Δημοσίου που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η σύνταξη θα περιορίζεται ή –σε κάποιες περιπτώσεις– θα αναστέλλεται.