15 Απρ 2010

Εφορία: Τα δικαιολογητικά για να συμπληρώσετε σωστά τη δήλωση.

Όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη φορολογική δήλωση υποβάλλονται πρωτότυπα ενώ οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική οδό για να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση δεν χρειάζεται να συνυποβάλλουν δικαιολογητικά.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (Πίνακας 4Α), πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. εργοδοτών ? ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών. Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι Δημόσιο και δεν είναι γνωστός ο Α.Φ.Μ., πρέπει να καταχωρείται η επωνυμία του εργοδότη. Επίσης στις ηλεκτρονικές δηλώσεις η συμπλήρωση ή μεταβολή του Δήμου που είναι εγγεγραμμένος ο φορολογούμενος προϋποθέτει την επιλογή του Νομού και εν συνεχεία του Δήμου. Η εφορία αναγνωρίζει μόνο τις δαπάνες που αποδεικνύονται. Το διάστημα αυτό και μέχρι τις 26 Απριλίου υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εμποροβιοτέχνες και εισοδηματίες, από τη Δευτέρα 19 Απριλίου αρχίζουν να «τρέχουν» οι προθεσμίες για τους αγρότες ενώ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα υποβάλλουν τις δηλώσεις τους τον επόμενο μήνα.


Το πλήρες κείμενο της υπουργικής απόφασης έχει ως εξής: ΚΛΙΚ ΕΔΩ