13 Σεπ 2010

Το σχέδιο της περαίωσης

Κλείνουν οριστικά με συνοπτικές διαδικασίες 1.000.000 εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις των ετών 2000-2009.

Αυτόματος υπολογισμός των πρόσθετων φόρων με απλό μαθηματικό τρόπο.

Έκδοση και αποστολή εκκαθαριστικών σημειωμάτων από ΓΓΠΣ.

Καταστροφή βιβλίων και φορολογικών στοιχείων από όσους υπαχθούν στη ρύθμιση.

Εξόφληση των πρόσθετων φόρων σε δόσεις. Έκπτωση 5% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Εκτός ρύθμισης όσοι έχουν περαιώσει τις χρήσεις 2000-2006 και όσοι ακολουθούν την αυτοπεραίωση.