1 Φεβ 2009

ΥΠΕΕ:Πρόγραμμα 70.000 ελέγχων το 2009


Περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες πρόκειται να ελέγξει η ΥΠΕΕ έως το τέλος του έτους, με ποσοστό άνω του 35% (δηλαδή περί τους 24.000 ελέγχους) να προγραμματίζεται για την Αττική.

Με βάση εγκύκλιο την οποία εξέδωσε η ΥΠΕΕ για τον προγραμματισμό δράσης του έτους 2009 και η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠΕΕ, οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν εφέτος θα επικεντρωθούν στην απόδοση του ΦΠΑ στο Δημόσιο, εάν τηρούν ορθά τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία βιβλία, στην έκδοση φορολογικών στοιχείων για τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και στην έκδοση και διακίνηση τυχόν πλαστών ή εικονικών τιμολογίων. Ειδικά δε όσον αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση και την πώληση πετρελαιοειδών και προϊόντων καπνού, οι έλεγχοι θα έχουν ως στόχο να διαπιστωθεί εάν έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο οι αναλογούντες ειδικοί φόροι κατανάλωσης.

Περισσότερα...