2 Ιουλ 2010

Οικονομική ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών

Πρόγραμμα ενίσχυσης 2.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών συνολικού κόστους 60 εκατ. ευρώ προωθεί ο ΟΑΕΔ. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 5 Ιουλίου. Το πρόγραμμα αφορά νέους επαγγελματίες ηλικίας από 22-64 ετών και ο προϋπολογισμός του θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του κλάδου ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων, μέσω της ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η κάλυψη των θέσεων θα καλυφθεί ως εξής:

  • 1.250 θέσεις από ανέργους 22-32 ετών και
  • 1.250 από 33-64 ετών.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 36 μήνες και το ποσό για κάθε νέο επαγγελματία ορίστηκε στις 24.000 ευρώ.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε μέλη εταιρείας που μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό από 51% - 60% και σε ανέργους με δικαίωμα επιδότησης.