13 Ιουλ 2010

Σε ποιες περιπτώσεις το ΣΔΟΕ επιβάλλει επιτόπου πρόστιμα;

Επιτόπου πρόστιμα επιβάλλουν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ και των εφοριών σε επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που «συλλαμβάνονται» να μην κόβουν τιμολόγια και αποδείξεις σε συναλλαγές που πραγματοποιούν με τους πελάτες τους. Τα επιτόπια πρόστιμα θα επιβάλλονται:

Κατά τη διάρκεια της διενέργειας οποιουδήποτε φορολογικού ελέγχου (προληπτικού, τακτικού, προσωρινού).

Στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία και όχι για παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια ελέγχου στο δρόμο για τη διακίνηση αγαθών.

Για παραβάσεις που αφορούν στη μη επίδειξη πρόσθετων βιβλίων, στη μη καταχώριση πελατών στα πρόσθετα βιβλία, στη μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, στη μη έκδοση τιμολογίων ή δελτίων αποστολής και στη μη έκδοση φορτωτικής.

Αν ο φορολογούμενος αρνηθεί να παραλάβει την απόφαση επιβολής προστίμου, τότε η απόφαση θα θυροκολλείται στην επαγγελματική του εγκατάσταση.

Τα πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων έχουν αυξηθεί;

Βέβαια. Για κάθε απόδειξη ή τιμολόγιο αξίας μέχρι 1.200 ευρώ που δεν έχει εκδώσει ο επιτηδευματίας, επιβάλλεται πρόστιμο που είναι αυξημένο κατά 36%. Το πρόστιμο ανέρχεται:

Σε 400 ευρώ από 293 ευρώ που ήταν για όσους δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία α’ κατηγορίας.

Σε 800 ευρώ από 586 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία β’ κατηγορίας.

Σε 1.200 ευρώ από 880 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας.

Ο συμβιβασμός με την εφορία κοστίζει;

Σε περίπτωση διοικητικού συμβιβασμού με την εφορία τα νέα αυξημένα πρόστιμα που προβλέπονται για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων περιορίζονται στο 1/2, αντί στο 1/3 που προβλεπόταν μέχρι τις 31 Μαΐου 2010.

Επιπλέον, ο περιορισμός των προστίμων στο 1/2 γίνεται πλέον υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόστιμα αυτά καταβάλλονται εφάπαξ ή με την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται ως προκαταβολή το 30% του συνολικού ποσού των προστίμων, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.