30 Ιουλ 2010

Εφορία: Στο στόχαστρο οι επιχειρηματικές αμοιβές από Ο.Ε. και Ε.Ε.

Τους φορολογούμενους που έκρυψαν από την εφορία την επιχειρηματική αμοιβή που εισέπραξαν από τη συμμετοχή τους σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία άρχισε να αναζητά το υπουργείο Οικονομικών.

Από τους ελέγχους των προηγούμενων ετών έχει διαπιστωθεί ότι σχεδόν ένας στους δέκα φορολογούμενους αποκρύπτει ολικώς ή μερικώς την αμοιβή του, για να «γλιτώνει» φόρο.

Τι ισχύει
Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, το 50% των κερδών που πραγματοποιεί κάθε OΕ ή ΕΕ μπορεί να διανεμηθεί στους εταίρους της (φυσικά πρόσωπα) ως επιχειρηματική αμοιβή. Οι τελευταίοι οφείλουν να δηλώσουν την επιχειρηματική αμοιβή ως εισόδημα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις γίνονται στο βασικό φορολογικό έντυπο Ε1 και το ειδικό Ε5. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα διασταυρώσει τα στοιχεία επιχειρηματικής αμοιβής που δήλωσαν οι OΕ και ΕΕ στη δήλωση φορολογίας κερδών τους (Ε5) με το εισόδημα που δήλωσαν οι φορολογούμενοι ως επιχειρηματική αμοιβή στο βασικό έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1). Τα στελέχη των επιχειρήσεων που και μετά τον προσωρινό έλεγχο διαπιστωθεί ότι όντως απέκρυψαν την επιχειρηματική αμοιβή αντιμετωπίζουν υψηλά πρόστιμα και κυρώσεις για απόκρυψη εισοδημάτων ή ανακριβή δήλωση.