25 Αυγ 2009

Ο χρήστης θα μπορεί να μετρά την ποιότητα των ευρυζωνικών συνδέσεών του

TEΘHKE σε λειτουργία από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ, ο Κόμβος Μετρήσεων Ευρυζωνικών Χαρακτηριστικών (ΚΟΜΕΧ). Πρόκειται για μια νέα πλατφόρμα, η οποία υπάγεται στο διεθνές σύστημα «Εργαστήριο Μετρήσεων», γνωστό και ως «Μ-Lab», μέσω του οποίου ο χρήστης του διαδικτύου μπορεί να μετρήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ευρυζωνικών συνδέσεων στη χώρα μας (π.χ. πραγματικές ταχύτητες πρόσβασης, ποιότητα ανά υπηρεσία/εφαρμογή κ.λπ.). Για τη λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας η ΕΕΤΤ συνεργάστηκε με το Εθνικό Δίκτυο Eρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και τις διεθνείς κοινοπραξίες Measurement Lab Partnership (M-Lab/MLP) και Planet Lab Consortium (PLC). Οι χρήστες ευρυζωνικών υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο έχουν πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιούν σύγχρονες υποδομές και τεχνολογίες, επισκεπτόμενοι –μέσω του Γεωγραφικού Συστήματος Ευρυζωνικότητας (GIS) της ΕΕΤΤ που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της– τις ιστοσελίδες μέσα από τις οποίες μπορούν να μετρούν τα πραγματικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της ευρυζωνικής τους σύνδεσης και να εντοπίζουν μερικά από τα πιο συχνά εμφανιζόμενα τεχνικά προβλήματα. Οι ιστοσελίδες αυτές είναι διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα και στο άμεσο μέλλον θα είναι διαθέσιμες και στην ελληνική γλώσσα.

http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT