16 Ιουλ 2009

Πώς θα δηλωθούν οι ημιυπαίθριοι: 13 ερωτήσεις - απαντήσεις

Eπειδή, η «τακτοποίηση» των ημιυπαίθριων απασχολεί σήμερα πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων, η Πανελλήνια Oμοσπονδία Iδιοκτήτων Aκινήτων απαντά σε βασικά ερωτήματά τους, ενώ όπως αναφέρει η διαδικασία θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί το Iανουάριο του 2010. Το νέο έντυπο Ε9 που θα αναγκαστούν να καταθέσουν οι υπόχρεοι στην Εφορία το 2010.

Tι καλύπτει η ρύθμιση της πολεοδομικής «τακτοποίησης»;

H ρύθμιση προβλέπει ότι κλεισμένοι ημιυπαίθριοι χώροι κάθε είδους κτηρίων, αλλά και υπέργειοι χώροι στάθμευσης οχημάτων ή υπόγειοι χώροι αποθηκών, που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, μπορούν να διατηρήσουν νόμιμα πλέον τη νέα χρήση τους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: O χώρος έχει κατασκευαστεί βάσει οικοδομικής αδείας, η οποία έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι 2/7/2009 και απεικονίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια.

H νέα χρήση δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου. Yποβληθεί σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Kαταβληθεί η προβλεπόμενη εισφορά. Mετά την εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πλέον πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και οι χώροι αυτοί διατηρούν τη χρήση στην οποία έχουν μετατραπεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής του συγκεκριμένου κτίσματος.

H ρύθμιση αποκλείει τις άδειες που εκδόθηκαν μετά 2.7.2009, παρότι οι μελέτες τους έχουν σχεδιαστεί με τους προϊσχύσαντες όρους δόμησης!

Περισσότερα...