16 Ιουλ 2009

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη στον ΟΑΕΔ για την εξάμηνη παροχή προστασίας της μητρότητας

MHTEPEΣ ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εργάζονται σε τράπεζες, πρακτορεία και ξένες αεροπορικές εταιρίες, καθώς και σωματεία εργαζομένων κατήγγειλαν στον Συνήγορο του Πολίτη ότι ο ΟΑΕΔ χορηγεί την εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας μητρότητας μόνο σε εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στις διατάξεις της Eθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Eργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2004-2005.
Oπως αναφέρει η ανεξάρτητη αρχή, η νομοθεσία (άρθρο 142 παρ. 1 του ν. 3655/2008) αναγνωρίζει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας διαρκείας έξι μηνών, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005. Προσθέτει δε ότι κατά τη διάρκεια της άδειας, η εργαζόμενη λαμβάνει από τον ΟΑΕΔ μικτό μηνιαίο ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό. Την παροχή αυτή δικαιούται η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εργάζεται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.
Επίσης, όπως αναφέρει στο πόρισμά της η αρχή, το Yπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ερμήνευσε τον νόμο, ώστε το δικαίωμα σε αυτή την ειδική παροχή να εξαρτάται επιπλέον από ένα τρίτο κριτήριο: το να υπάγεται η ασφαλισμένη στις διατάξεις της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005. Ο ΟΑΕΔ έκρινε ότι δεν δικαιούνται την παροχή όσες εργαζόμενες υπάγονται σε κλαδικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΣΣΕ) που προβλέπουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για το μειωμένο ωράριο, οι οποίες ρυθμίσεις, όμως, εξαρτώνται από τη συμφωνία του εργοδότη, χωρίς να εξετάζει εάν οι εργαζόμενες πράγματι ωφελούνται από αυτές.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητεί από το Yπουργείο Απασχόλησης και τον ΟΑΕΔ να ερμηνεύσουν τη νομοθεσία, ώστε να χορηγήσουν την ειδική παροχή και στις εργαζόμενες που δεν υπάγονται στην ΕΓΣΣΕ 2004-2005.
Επιπλέον, ζητά να τροποποιηθεί η υπουργική απόφαση 33891/606/08/9-5-08 ώστε να αποκλείει από τη ρύθμιση μόνο τις εργαζόμενες που πράγματι ωφελούνται από ευνοϊκότερες ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων και όχι εκείνες που στην πράξη δεν ωφελούνται εξαιτίας της διαφωνίας του εργοδότη.