14 Ιουλ 2009

«Ομηροι» της εφορίας χιλιάδες μικρομεσαίοι

Υπό την ελεγκτική «ομηρία» της εφορίας θα εξακολουθήσουν να τελούν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που δεν περαίωσαν τις χρήσεις του 2000(!)-2003 μετά την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα παράταση του χρόνου παραγραφής των εν λόγω φορολογικών υποθέσεων.
Αποκαλυπτικό των προθέσεων της κυβέρνησης είναι το ενημερωτικό σημείωμα του υπουργού Οικονομίας, κ. Γ. Παπαθανασίου, προς τον πρόεδρο της Βουλής, κ. Δ. Σιούφα, ότι το προσεχές διάστημα θα κατατεθεί νομοσχέδιο στη Βουλή σχετικά με την αναμόρφωση του νομικού πλαισίου των σκαφών αναψυχής. Στο ενημερωτικό σημείωμα, πέραν της επιβολής της έκτακτης εισφοράς και του ειδικού φόρου σε όλα τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ο υπουργός Οικονομίας «γνωστοποιεί» επίσης τη χορήγηση κινήτρων στους φορολογούμενους για να ζητούν αποδείξεις από γιατρούς και δικηγόρους με έκπτωση της δαπάνης από το συνολικό εισόδημα, την πρόσβαση των νομικών συμβουλευτικών γραφείων που χειρίζονται υποθέσεις Δημοσίου σε φορολογικό απόρρητο και τέλος την παράταση της προθεσμίας παραγραφής που λήγει στις 31.12.2009 με εξαίρεση τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Η παράταση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι τουλάχιστον έξι μήνες και κρίθηκε αναγκαία λόγω αδυναμίας ελέγχου μέχρι το τέλος του έτους των υποθέσεων που δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση της περαίωσης. Κατόπιν αυτών, με την παράταση του χρόνου παραγραφής, οι εφορίες, τα ελεγκτικά κέντρα και η ΥΠΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα μέσα στο διάστημα που θα οριστεί να ελέγξουν όλες τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις των εν λόγω χρήσεων και να επιβάλουν τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα.