14 Ιουλ 2009

Επιχορήγηση έως και 60% για υλοποίηση καινοτόμων ειδικών επενδυτικών σχεδίων

Με τις ισχύουσες διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, επιχορηγούνται ειδικά επενδυτικά σχέδια παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις και παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής.
Τα κριτήρια που εξετάζονται κατά το στάδιο αξιολόγησης των εν λόγω ειδικών επενδυτικών σχεδίων είναι:

Περισσότερα...